Zmiany formy prawnej allekurier.pl

Zmiany formy prawnej allekurier.pl

Dział: Aktualności AlleKurier.pl    Dodano: 01 stycznia 2014

Szanowni Państwo,
z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, że w wyniku dynamicznego rozwoju platformy internetowej allekurier.pl począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. podmiotem odpowiedzialnym za realizację wszystkich praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przez Państwa za pośrednictwem platformy internetowej allekurier.pl, w wyniku zawartego porozumienia z dotychczasowym prawnym dysponentem platformy internetowej allekurier.pl, będzie:

AlleKurier sp. z o.o.
ul. Prof. S. Myczkowskiego 45
30-198 Kraków
NIP 677 237 09 41
REGON 122 640 506
KRS 0000430370

Wprowadzona zmiana ma na celu usprawnienie obsługi naszych Klientów oraz zagwarantowanie możliwie najwyższych standardów realizacji przyjętych zleceń.

Wprowadzona zmiana nie będzie miała wpływu na treść i warunki realizacji dotychczas zawartych umów.

Numery Państwa kont bankowych pozostają niezmienione.

W związku z wprowadzoną zmianą, jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zmianę podmiotu odpowiedzialnego za realizowanie dotychczas zawartych umów za pośrednictwem platformy internetowej allekurier.pl prosimy o złożenie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną lub tradycyjną zawierającego następujące dane: adres e-mail zarejestrowany w serwisie allekurier.pl oraz pełne dane adresowe użytkownika w terminie 14 dni i o przesłanie go na adres: biuro@allekurier.pl z dopiskiem „Rezygnacja z umowy” (decyduje data wypłynięcia pisma lub wiadomości e-mail). Złożenie oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie równoznaczne z rozwiązaniem umowy łączącej Państwa z dotychczasowym prawnym dysponentem platformy internetowej allekurier.pl. Brak wysłania oświadczenia będzie równoznaczny z wyrażeniem przez Państwa zgody na przejęcie całości praw i obowiązków na warunkach dotychczas uzgodnionych z dotychczasowym prawnym dysponentem platformy internetowej allekutier.pl przez nowy podmiot, tj. AlleKurier sp. z o.o. w Krakowie.

Z wyrazami szacunku,
Zespół platformy internetowej allekurier.pl

Wylogowanie po okresie nieaktywności

Podaj swoje dane aby zalogować się ponownie.

   Zapomniałem hasło

Porozmawiaj z nami