Pomoc Allekurier

Jaki są procedury celne przy przesyłkach międzynarodowych?

Przesyłki z lub do krajów Unii Europejskiej

Przesyłki do krajów Unii Europejskiej traktowane są tak samo jak przesyłki krajowe (brak formalności celnych).

Przesyłki wysyłane do krajów spoza UE - np. do USA, Chin, Kanady

Ze względu na rodzaj i wartość przesyłki obowiązują różne procedury:

  • wysyłka dokumentów (koperta zawierająca wyłącznie papier) – traktowana jest jak przesyłki krajowe i w obrębie UE, nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty i formalności,
  • wysyłka paczek zawierających próbki oraz towary niehandlowe – dla towaru o wartości do 22 EUR stosuje się uproszczoną procedurę celną – należy wówczas wystawić i dołączyć do listu przewozowego fakturę proforma. Na adres biuro@allekurier.pl należy przesłać upoważnienie do odprawy celnej (pobierz wzór) i dokumenty firmy lub skan dowodu osobistego
  • wysyłka paczek zawierających towary niehandlowe o wartości powyżej 22 EUR lub towary handlowe bez względu na wartość – każdorazowo przesyłka przechodzi procedurę odprawy celnej. Należy przygotować pełnomocnictwo dla agencji celnej (pobierz wzór) podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji firmy, kopię regonu, NIP, zaświadczenie o działalności lub wyciąg z KRS, faktury proforma lub faktury handlowe. Koszt standardowej odprawy celnej wywozowej (1 rodzaj towaru - 1 HS CODE) wliczony jest do kosztu przesyłki. W przypadku większej liczby pozycji lub potrzeby dokonania procedury gospodarczej (np. uszlachetnie bierne) koszt odprawy wynosi 150 PLN netto.

Niezależnie od powyższej procedury Nadawca sam może dokonać odprawy celnej eksportowej w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej i wówczas do przesyłki dołącza kopię faktury i kopie dokumentów odprawy celnej eksportowej ECS.

Przesyłki importowe spoza UE - np. import z Chin

Ze względu na rodzaj i wartość przesyłki obowiązują różne procedury:

  • import dokumentów (koperta zawierająca wyłącznie papier) – traktowana jest jak przesyłki krajowe i w obrębie UE, nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty i formalności,
  • import paczek zawierających próbki oraz towary niehandlowe – dla towaru o wartości do 22 EUR stosuje się uproszczoną procedurę celną – należy wówczas wystawić i dołączyć do listu przewozowego fakturę proforma. Na adres biuro@allekurier.pl należy przesłać upoważnienie do odprawy celnej (pobierz wzór) i dokumenty firmy lub skan dowodu osobistego (dwie strony).
  • import paczek zawierających towary niehandlowe o wartości powyżej 22 EUR lub towary handlowe bez względu na wartość – w tym przypadku stosuje się pełną odprawę celną. Wymagana dokumentacja jak w przypadku eksport poza Unię Europejską.
    Warunkiem dostarczenia przesyłki może być uiszczenie opłaty celnej. Kwota należności celnych i opłaty celne nie są włączona do cen podawanych w cenniku Allekurier - zależą od wartości o rodzaju importowanego towaru i wyliczana są przez Urząd Celny.
Dowiedz się więcej na temat procedury importu przesyłki w AlleKurier.

Wylogowanie po okresie nieaktywności

Podaj swoje dane aby zalogować się ponownie.

   Zapomniałem hasło