Pomoc Allekurier

Jakie dokumenty należy załączyć do składanej reklamacji?

Wymagane jest załączenie protokołu szkody sporządzonego przez kuriera doręczającego, kopii listu przewozowego oraz faktury (lub innego dokument potwierdzający wartość przesyłki).

Reklamacje dotyczące nieterminowości świadczonych usług składane są bez wyżej wymienionych dokumentów.

Wylogowanie po okresie nieaktywności

Podaj swoje dane aby zalogować się ponownie.

   Zapomniałem hasło