Gdzie, jak i z jakimi dokumentami należy złożyć reklamację (Inpost)? | AlleKurier.pl
Pomoc Allekurier

Gdzie, jak i z jakimi dokumentami należy złożyć reklamację (Inpost)?

Reklamacje dotyczące przesyłek realizowanych za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost Express należy przekazywać do AlleKurier.pl celem przedłożenia ich przewoźnikowi w imieniu Zleceniodawcy usługi transportowej.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Zleceniodawcy, adres e-mail Zleceniodawcy przypisany do jego Konta Użytkownika, numer transakcji bądź inne dane pozwalające na identyfikację Zlecenia stanowiące przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.

 

Reklamacja może zostać złożona na dwa sposoby:

 1. wypełnienie i przesłanie formularza reklamacyjnego wraz z wymaganymi dokumentami na adres Biura Obsługi Klienta AlleKurier.pl - biuro@allekurier.pl
 2. wysłanie wypełnionego formularza reklamacyjnego  wraz z wymaganymi dokumentami listem poleconym na adres:
  AlleKurier Sp. z o.o.,
  ul. Łąkowa 22,
  Rząska, 30-199 Kraków

 

Dokumenty wymagane do złożenia reklamacji:

 1. prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny (pobierz wzór formularza)
 2. wszelkie dokumenty potwierdzające wartość towaru w przesyłce, która podlega reklamacji (kopia oryginalnej faktury wystawionej przez sprzedającego lub dostawcę, kopia faktury detalicznej, rachunku lub paragonu, zrzut ekranu przedstawiający dowód wpłaty, jeśli zamówienie było składane online, szczegółowa faktura za naprawę lub oświadczenie o niewykonaniu naprawy, oszacowanie kosztów, zestawienie kosztów lub każdy inny stosowny dokument),
 3. numer seryjny towaru, jeśli dotyczy,
 4. raport z kontroli, jeśli dotyczy,
 5. w przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń może wystąpić dodatkowy wymóg przedstawienia dokumentacji fotograficznej,
 6. protokół szkody.

 

Wszelkie roszczenia z tytułu uszkodzeń, opóźnienia lub utraty należy zgłosić na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczenia. Decyduje data doręczenia reklamacji do AlleKurier.

Wylogowanie po okresie nieaktywności

Podaj swoje dane aby zalogować się ponownie.

   Zapomniałem hasło

Porozmawiaj z nami