• AlleKurier
 • Info
 • Opóźnienia i ograniczenia w realizacji przesyłek zagranicznych

Opóźnienia i ograniczenia w realizacji przesyłek zagranicznych

Ograniczenia w transporcie paletowym GEIS

Ze względu na okres świąteczny w GEIS w okresie 27.03.2024-1.04.2024 r. nasze serwisy ulegną zmianie:

 • Niemcy - wyłączenie serwisu: 28.03.2024-1.04.2024 r.
 • Czechy - wyłączenie serwisu: 28.03.2024-1.04.2024 r.
 • Słowacja - wyłączenie serwisu: 28.03.2024-1.04.2024 r.
 • Węgry - wyłączenie serwisu: 28.03.2024-1.04.2024 r.
 • Litwa - wyłączenie serwisu: 29.03.2024-1.04.2024 r.
 • Łotwa - wyłączenie serwisu: 29.03.2024-1.04.2024 r.
 • Estonia - wyłączenie serwisu: 29.03.2024-1.04.2024 r.
 • Dania - wyłączenie serwisu: 28.03.2024-1.04.2024 r.
 • Szwecja - wyłączenie serwisu: 28.03.2024-1.04.2024 r.
 • Austria - wyłączenie serwisu: 28.03.2024-1.04.2024 r.
 • Hiszpania - wyłączenie serwisu: 28.03.2024-1.04.2024 r.
 • Portugalia - wyłączenie serwisu: 28.03.2024-1.04.2024 r.
 • Włochy - wyłączenie serwisu: 28.03.2024-1.04.2024 r.
 • Rumunia - wyłączenie serwisu: 27.03.2024-1.04.2024 r.
 • Bułgaria - wyłączenie serwisu: 27.03.2024-1.04.2024 r.
 • Grecja - wyłączenie serwisu: 27.03.2024-1.04.2024 r.
 • Francja - wyłączenie serwisu: 28.03.2024-1.04.2024 r.
 • Belgia - wyłączenie serwisu: 28.03.2024-1.04.2024 r.
 • Irlandia - wyłączenie serwisu: 28.03.2024-1.04.2024 r.
 • Holandia - wyłączenie serwisu: 28.03.2024-1.04.2024 r.

Wyłączenie usługi GLS do Wielkiej Brytanii

Od dnia 22.02.2023 do odwołania, przesyłki do Wielkiej Brytania z przyczyn od nas niezależnych zostają wstrzymane.

Zmiany dla importerów

Uwaga. Ważne zmiany dla importerów związanych z mechanizmem CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) sprowadzających m.in produkty i półprodukty z żelaza, stali i aluminium.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2023/956 z 10 maja 2023 r. od 1 października obecnego roku rozpoczyna się okres, gdzie dopuszczenie do obrotu towarów z listy CBAM, będzie się wiązało ze szczegółowym, kwartalnym obowiązkiem sprawozdawczym, a od 2026 roku - z wykupywaniem certyfikatów CO2.

Aby dostosować się do nowych regulacji, zachęcamy wszystkich importerów do pilnej rewizji swoich procesów i łańcuchów dostaw.

Konieczne będzie zapewnienie, że wyroby z żelaza i stali sprowadzane do Unii Europejskiej nie zawierają surowców z Rosji. Każdy importer który dokonał przywozu towarów w danym kwartale roku kalendarzowego, składa Komisji sprawozdanie za ten kwartał (sprawozdanie CBAM) zawierające informacje o towarach przywiezionych w tym kwartale, nie później niż jeden miesiąc po zakończeniu tego kwartału.

Obowiązek sprawozdawczy będzie ciążył na importerze towaru.

Brak raportowania CBAM będzie skutkował karami finansowymi!

Więcej informacji można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej:
https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en

Sprawdź, gdzie jest Twoja przesyłka

Śledzenie przesyłki

Cennik przesyłek
Przesyłki zagraniczne
Firmy Kurierskie
Usługi
Punkty nadań
start Śledzenie Przesyłka Konto