Opóźnienia i ograniczenia w realizacji przesyłek zagranicznych

Ograniczenia w transporcie paletowym GEIS

Ze względu na święto w dniu 15.09.2023 r. w Słowacji serwis w tym okresie na tym kierunku ulegnie modyfikacji i będzie wyglądał jak poniżej: 

  • przesyłki zaplanowane do odbioru w dniu 13.09 (śr) wyjeżdżają zgodnie z planem linią międzynarodową do Słowacji w czw 14.09. Czas tranzytu +1-2 dni robocze
  • przesyłki zaplanowane do odbioru w dniu 14.09 (czw) wyjeżdżają linią międzynarodową do Słowacji w sb 16.09 lub wt 19.09. Czas tranzytu +1-2 dni robocze  
  • przesyłki zaplanowane do odbioru w dniu 15.09 (pt) wyjeżdżają standardowo sb 16.09 lub wt 19.09. Czas tranzytu +1 dzień roboczy

Wyłączenie usługi GLS do Wielkiej Brytanii

Od dnia 22.02.2023 do odwołania, przesyłki do Wielkiej Brytania z przyczyn od nas niezależnych zostają wstrzymane.

Zmiany dla importerów

Uwaga. Ważne zmiany dla importerów związanych z mechanizmem CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) sprowadzających m.in produkty i półprodukty z żelaza, stali i aluminium.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2023/956 z 10 maja 2023 r. od 1 października obecnego roku rozpoczyna się okres, gdzie dopuszczenie do obrotu towarów z listy CBAM, będzie się wiązało ze szczegółowym, kwartalnym obowiązkiem sprawozdawczym, a od 2026 roku - z wykupywaniem certyfikatów CO2.

Aby dostosować się do nowych regulacji, zachęcamy wszystkich importerów do pilnej rewizji swoich procesów i łańcuchów dostaw.

Konieczne będzie zapewnienie, że wyroby z żelaza i stali sprowadzane do Unii Europejskiej nie zawierają surowców z Rosji. Każdy importer który dokonał przywozu towarów w danym kwartale roku kalendarzowego, składa Komisji sprawozdanie za ten kwartał (sprawozdanie CBAM) zawierające informacje o towarach przywiezionych w tym kwartale, nie później niż jeden miesiąc po zakończeniu tego kwartału.

Obowiązek sprawozdawczy będzie ciążył na importerze towaru.

Brak raportowania CBAM będzie skutkował karami finansowymi!

Więcej informacji można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej:
https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en

Sprawdź, gdzie jest Twoja przesyłka

Śledzenie przesyłki