Import z Chin

Każdy, kto planuje import z Chin - w rozumieniu nadania paczki do 70 kilogramów jako osoba prywatna lub firma na trasie Chiny-Polska - może skorzystać z usług Allekuriera. Początkujący importerzy na większą skalę mogą zdecydować się także na kompleksowy import z Chin, realizowany przez naszego partnera biznesowego, czyli Discolm. W ramach tej usługi - poza sprowadzeniem towaru do Polski - załatwiają w imieniu klienta wszelkie formalności celno-skarbowe i przeprowadzają odprawę celną, a na sprowadzony towar wystawiają polską fakturę VAT.

Kompleksowy import z Chin

Usługa kompleksowego importu z Chin to czysta wygoda - poza transportem przesyłki do Polski, jest to także dopełnienie w imieniu klienta wszelkich formalności celno-skarbowych. Na sprowadzony towar wystawiamy polską fakturę VAT.

Zalety:

 • Usługa przeznaczona dla początkujących importerów.
 • Nie musisz mieć żadnego doświadczenia
 • Nie potrzebujesz numeru EORI
 • Na towar otrzymujesz polską fakturę VAT

Wady:

 • Wyższa cena usługi niż w przypadku usługi Transport Only

Import z Chin bez odprawy

Usługa import z Chin bez odprawy celnej polega na transporcie przesyłki z Chin do dowolnego miejsca w Polsce. Z pomocą platformy AlleKurier.pl generujesz etykietę kurierską, którą nadawca nakleja na przesyłce. Paczka szybko dotrze do Polski.

Zalety:

 • Niska cena
 • Usługa przeznaczona dla doświadczonych importerów oraz osób prywatnych
 • Szybki czas realizacji zamówienia
 • Wysoki poziom prywatności

Wady:

 • Musisz odprawić towar we własnym imieniu
 • W przypadku wysyłki przesyłek handlowych musisz posiadać numer EORI

Usługa dedykowana dla importu małych i średnich ilości towarów, przy czym waga pojedynczej paczki nie może przekroczyć 70 kg. AlleKurier w tym wypadku zajmuje się kompleksowo całością transportu od momentu odbioru przesyłki w Chinach do dostarczenia towaru w Polsce. Usługa często używana jest do sprowadzania próbek towaru z Chin.

Co wchodzi w skład kompleksowego importu z Chin?

Kompleksowy import z Chin obejmuje:

 • odbiór towaru z adresu w Chinach,
 • dokonanie chińskiej odprawy celnej,
 • transport lotniczy do Polski,
 • dokonanie polskiej odprawy celnej,
 • dostarczenie towaru pod wskazany adres w Polsce

Ile idzie paczka z Chin do Polski? 

Odpowiedź na pytanie, ile idzie paczka z Chin, w dużej mierze zależy od wybranej metody transportu. Najszybsza i najbezpieczniejsza jest droga lotnicza - obecnie w portfolio naszych usług tylko taka jest dostępna. Szacunkowy czas, ile idzie paczka z Chin nadana za pomocą naszej strony, to od 3 do 5 dni roboczych.

Warto dodać, że są to jedynie orientacyjne czasy doręczenia paczki - mogą ulec wydłużenia z uwagi na różne okoliczności: gorący, przedświąteczny okres lub zamknięte przez pandemię granice. 

Paczki z Chin do Polski i ich maksymalna waga

Oferujemy paczki z Chin do Polski o maksymalnej wadze do 70 kilogramów. Co w przypadku, gdy chcemy nadać coś cięższego? Możliwe są dwa scenariusze:

Pierwszy to podzielenie przesyłki na kilka mniejszych i nadanie każdej z nich na stronie Zamów kuriera (kierunek Chiny -> Polska).

Drugi to wybór kompleksowego importu z Chin, który realizuje nasz partner biznesowy, czyli Discolm

Paczka z Chin do Polski krok po kroku

Nadanie paczki z Chin do Polski do 70 kilogramów jest banalnie proste - wystarczy wykonać wszystkie opisane poniżej kroki: 

 • Wejdź na stronę Zamów kuriera
 • Podaj dokładne wymiary i wagę paczki 
 • Kliknij w przycisk Wyceń przesyłkę
 • Obecnie jedyny wynik to IMPORT EXPRESS
 • Kliknij w przycisk Wybieram
 • Zadeklaruj, czy nadajesz paczkę z Chin do Polski jako osoba prywatna czy firma
 • Uzupełnij wszystkie dane w formularzu
 • Opłać zamówienie
 • Czekaj na kuriera, który odbierze paczkę z Chin do Polski

Czego nie może zawierać paczka z Chin?

Paczka z Chin, by pomyślnie przeszła odprawy celne w Chinach oraz Polsce, nie może zawierać wielu zakazanych produktów. Są to między innymi:

 • elementy karoserii
 • wyroby tytoniowe, także e-papierosy
 • gotówka
 • rośliny
 • materiały ADR
 • zwierzęta
 • leki
 • broń
 • łatwo psujące się towary
 • futra i skóry
 • krew
 • kosmetyki
 • kamizelki kuloodporne
 • łatwopalne towary
 • aerozole i pojemniki pod ciśnieniem
 • perfumy na bazie alkoholu 

W razie wątpliwości, co może zawierać paczka z Chin, zalecamy kontakt z pracownikiem działu przesyłek międzynarodowych AlleKurier (numer dostępny jest w zakładce kontakt) w celu potwierdzenia dopuszczenia do przewozu.

Przesyłka z Chin i konieczność jej odprawy celnej 

Każda przesyłka z Chin podlega odprawie celnej eksportowej w Chinach. Koszt odprawy celnej w Chinach jest wliczony w cenę usługi. W przypadku towaru o wartości większej niż 600 USD, nadawca w Chinach musi posiadać licencję eksportową. Często zdarza się, że małe firmy korzystają z licencji eksportowych większych podmiotów. Nie ma to wpływu na proces przesyłki międzynarodowej.

Także w Polsce przesyłka z Chin podlega odprawie celnej. Wynika to z przepisów - towar sprowadzony z kraju niezrzeszonego w Unii Europejskiej, czyli np. z Chin, po przekroczeniu granicy Polski należy zgłosić do odprawy celnej. 

Import z Chin towarów w ilościach handlowych

Import z Chin towarów w ilościach handlowych może być dokonywany jedynie przez firmy lub osoby prowadzące działalność gospodarczą. Należy pamiętać, że każdy importer dokonujący obrotu towarowego z zagranicą musi posiadać nadany przez Urząd Celny numer EORI. Numer można uzyskać, składając wniosek o jego nadanie w najbliższym Urzędzie Celnym i trwa to nie dłużej niż jeden dzień.

Osoby fizyczne mogą otrzymywać przesyłkę z Chin o charakterze niehandlowym, sprowadzoną wyłącznie na własny użytek, nieprzeznaczony do odsprzedaży. W tym wypadku numer EORI nie jest potrzebny. 

Paczka z Chin o charakterza niehandlowym, czyli jaka?

Za paczkę z Chin i jej przywóz o charakterze niehandlowym uważa się przywóz przesyłek, które: 

 • mają charakter okazjonalny
 • zawierają towary wyłącznie na własny użytek odbiorcy lub jego rodziny, które nie wskazują ani swoim charakterem, ani ilością na ich przeznaczenie handlowe
 • są wysyłane do odbiorcy przez nadawcę bez żadnego rodzaju opłat
 • W przypadku zakupów dokonywanych na aukcjach internetowych (gdy następuje płatność za towar) towar zakupiony przez osobę fizyczną na własny użytek, w ilościach niehandlowych podlega odprawie celnej i naliczaniu należności celnych

Agencja celna AlleKurier dokonuje zgłoszeń elektronicznych w Urzędzie Celnym dla przesyłek importowych. W zależności od rodzaju towaru oraz jego wartości może być niezbędne udzielenie upoważnienia do reprezentowania przez Urzędem Celnym. 

Odprawa celna paczki z Chin do 22 EUR o charakterze niehandlowym 

Towary o wartości nieprzekraczającej 22 EUR zgłaszane są na zbiorczym zgłoszeniu SAD przez operatora pocztowego a odbiorca towaru nie otrzyma dowodu odprawy celnej. Odbiorcą na zgłoszeniu zbiorczym jest operator pocztowy i operacja nie wymaga udzielenia upoważnienia do reprezentowania przed Urzędem Celnym. Takiemu zgłoszeniu celnemu nie podlegają towary zakupione na aukcjach internetowych oraz wyroby akcyzowe.

Odprawa celna paczki z Chin do 150 EUR 

Towar o wartości przekraczającej 22 EUR a nie przekraczającej 150 EUR zostaną zgłoszone na osobnym zgłoszeniu celnym ze zwolnieniem z cła ale naliczony zostanie podatek VAT. Wymagane jest przy tym upoważnienie dla operatora pocztowego reprezentowania przed Urzędem Celnym.

Odprawa celna paczki z Chin o wartości powyżej 150 EUR

Przesyłki o wartości powyżej 150 EUR podlegają odprawie celnej na dokumencie SAD, naliczane jest cło zgodnie z kodem CN oraz podatek VAT. Wymagane jest przy tym upoważnienie dla operatora pocztowego do reprezentowania przed Urzędem Celnym.

Odprawa celna paczki z Chin o charakterze handlowym 

Do odprawy celnej paczki z Chin o charakterze handlowym potrzebne są następujące dokumenty: 

 1. faktura handlowa - dokument ten powinien zawierać informacje, jak nazwa i adres sprzedającego oraz kupującego, datę i numer faktury, nazwa towaru i jego wartość i wiele innych. Jeśli zabraknie którejś obowiązkowej informacji, to Urząd Celny może wezwać importera do przedstawienia faktury uzupełnionej o wskazane braki. Faktura musi zostać przetłumaczona na język polski w części dotyczącej przede wszystkim rodzaju towaru.
 2. packing list - specyfikacja towarów z podaną wagą netto i brutto ładunku, ilością kartonów, numerami kartonów. Nie jest wymagana, gdy wszystkie te informacje zawarte są na fakturze.
 3. certyfikat CE - W przypadku produktów elektronicznych i elektrycznych podstawowym certyfikatem jest certyfikat zgodności CE. Każdy produkt importowany na teren Unii Europejskiej powinien posiadać oznaczenie CE a importer musi uzyskać dokument CE od dostawcy.
 4. certyfikat pochodzenia (nazywany także świadectwem pochodzenia) - dla niektórych towarów jak np. ubrania, tekstylia wymagany jest certyfikat (świadectwo) pochodzenia jest to dokument, który świadczy o pochodzeniu eksportowanego towaru czyli gdzie dany towar został wyprodukowany. Posiadanie preferencyjnego świadectwa pochodzenia pozwala na uzyskanie preferencyjnej, zwykle znacznie niższej stawki celnej.
 5. ewentualne licencje i pozwolenia w zależności od rodzaju sprowadzanego towaru - przed zamówieniem towaru należy się upewnić czy na importowany towar nie będą potrzebne inne pozwolenia i certyfikaty np. pozwolenie na przywóz wydane przez GIF na niektóre produkty chemiczne.
 6. potwierdzenie zapłaty za towar - w niektórych przypadkach Urząd Celny może zażądać kopii przelewu w celu potwierdzenia faktycznej kwoty zapłaty za fakturę.

Jeżeli zdecydujemy się na skorzystanie z usług Agencji Celnej, musimy udzielić jej upoważnienia do dokonywania niezbędnych czynności w naszym imieniu przed Urzędem Celnym. 

Upoważnienia udziela się na stosownym druku, jaki otrzymamy od Agencji. Od udzielenia upoważnienia należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 PLN – może to zrobić Agencja Celna. 

Czy na każdą handlową paczkę z Chin jest nałożone cło i VAT?

W niektórych przypadkach Kodeks Celny przewiduje zwolnienie z należności celnych na paczkę z Chin. Dla firm importujących towar spoza UE ważne są dwie możliwości zwolnienia towarów z cła i VAT lub tylko samego cła.

 • z uwagi na jego niską wartość (Rozporządzenie Rady EWG nr 1186/09 art.23)
 • gdy sprowadzanym towarem są jego próbki (Rozporządzenie Rady EWG nr 1186/09 art.86)

Paczki z Chin do Polski - czy  mogą pojawić się jakieś dodatkowe koszty?

Paczki z Chin do Polski, poza podstawową ceną usługi, mogą zostać obarczone dodatkowymi kosztami. Najważniejsze z nich to: 

 • należności celno-podatkowe - kwota uzależniona od wartości oraz rodzaju towaru
 • obsługa zapłaty długu celnego - 2% od wartości długu celnego, min 50 PLN
 • cesja do innej agencji celnej - 130 PLN + VAT
 • odprawa celna tranzytowa - 68 PLN + VAT

Osoby nieposiadające zarejestrowanej działalności gospodarczej mogą zgodnie z Kodeksem Celnym otrzymywać przesyłki od innych osób fizycznych o charakterze niehandlowym, które są zwolnione z należności celnych, jeśli ich wartość nie przekracza 45.00 EUR (Rozporządzenie Rady EWG nr 1186/09 art.25).

Ponadto nasza strona, w zakresie paczek z Chin do Polski, proponuje dodatkowo płatne usługi:

 • ubezpieczenie paczki 
 • monit windykacyjny
 • dopłatę za sytuacje nadzwyczajne przesyłek do 30 kg
 • dopłatę za sytuacje nadzwyczajne przesyłek do 70 kg
 • przesyłkę zwrotną lub przekierowanie przesyłki

Import z Chin - FAQ

Ile idzie paczka z Chin do Polski?

Jakie są limity wagowe dla paczki z Chin?

Jak wysłać paczkę z Chin do Polski, by dotarła najszybciej do adresata?

Jak tanio wysłać paczkę z Chin do Polski?

Czy do paczki z Chin należy dołączyć jakieś dokumenty?

Ile trwa odprawa celna paczki z Chin do Polski?

Sprawdź, gdzie jest Twoja przesyłka

Śledzenie przesyłki

Cennik przesyłek
Przesyłki zagraniczne
Firmy Kurierskie
Usługi
Punkty nadań
start Śledzenie Przesyłka Konto