Import z Chin - importowanie z Chin


Skorzystaj z dwóch rodzajów importu Z Chin

Usługa Transportu

Realizujemy transport z dowolnego miejsca w Chinach, do dowolnego miejsca w Polsce. Z pomocą platformy AlleKurier.pl generujesz etykietę kurierską, którą nadawca nakleja na przesyłce. Paczka szybko dotrze do Polski.

Zalety:

 • Niska cena
 • Usługa przeznaczona dla doświadczonych importerów oraz osób prywatnych
 • Szybki czas realizacji zamówienia
 • Wysoki poziom prywatności

Wady:

 • Musisz odprawić towar we własnym imieniu
 • W przypadku wysyłki przesyłek handlowych musisz posiadać numer

Usługa Kompleksowa

Wszystkim zajmujemy się za Ciebie. Usługa kompleksowa (Import z Chin za Ciebie, kompleksowo, z odprawa celną, wystawiamy polską fakturę VAT)

Zalety:

 • Usługa przeznaczona dla początkujących importerów.
 • Duża wygoda i wszystko robimy w Twoim imieniu.
 • Nie musisz mieć żadnego doświadczenia
 • Nie potrzebujesz numeru
 • Na towar otrzymujesz polską fakturę VAT

Wady:

 • Wyższa cena usługi niż w przypadku usługi Transport Only
 • Usługa dedykowana dla importu małych i średnich ilości towarów, przy czym waga pojedynczej paczki nie może przekroczyć 70 kg. AlleKurier w tym wypadku zajmuje się kompleksowo całością transportu od momentu odbioru przesyłki w Chinach do dostarczenia towaru w Polsce. Usługa często używana jest do sprowadzania próbek towaru z Chin.

Usługa obejmuje:

 • odbiór towaru z adresu w Chinach,
 • dokonanie chińskiej odprawy celnej,
 • transport lotniczy do Polski,
 • dokonanie polskiej odprawy celnej,
 • dostarczenie towaru pod wskazany adres w Polsce.

AlleKurier Import z Chin (paczki do 70 kg)

Oferujemy transport ładunków z Chin drogą lotniczą (paczki do 70 kg). Kurier odbiera przesyłkę z podanego adresu w Chinach. Dzięki usłudze AlleKurier Import z Chin użytkownicy serwisu zyskują możliwość szybkiego i taniego transportu lotniczego z Chin

Waga i parametry przesyłki

Do przewozu przyjmowane są paczki o wadze (rzeczywistej lub gabarytowej) do 70 kg oraz o wymiarach nie przekraczające 120 cm x 80 cm x 80 cm.

Parametry każdej paczki weryfikowane są w terminalu chińskim. W przypadku gdy powstaną rozbieżności AlleKurier dokonuje korekty stawki zgodnie z rzeczywistymi parametrami przesyłki. Jeżeli waga lub/i wymiary paczki przekroczą dopuszczalne parametry akceptowalne przez firmę kurierską AlleKurier ma prawo odmówić przewozu takiego towaru.

Istnieje przelicznik objętościowy tzn. opłata jest uzależniona od wagi przesyłki jak również od jej wymiarów. Waga objętościowa = długość (cm) x szerokość (cm) x wysokość (cm) / 5000. Opłatę za transport uiszcza się od większej wagi tzw. wagi płatnej.

Przydatne informacje w związku z importem z Chin

Portal Discolm.pl jest serwisem realizującym dla klienta wszelkie zamówienia z zakresu importu bez ilości minimalnych. Firma przedstawia chińskie firmy, wyszukuje produkty oraz przede wszystkim pomaga Polakom, którzy chcą sprowadzać produkty z Państwa Środka.

Firma Discolm oferuje usługi, które kompleksowo uzupełniają ofertę portalu Allekurier: wyszukuje producentów, weryfikuje jakość towaru w Chinach oraz realizuję wysyłkę zamówień do klienta.

Towary dopuszczone do transportu

Za pomocą usługi importowej AlleKurier transportowane mogą być wszystkie towary tzw. generał cargo, które ze względu na swoją charakterystykę nie stwarzają zagrożenia w transporcie lotniczym. Wyłączone z transportu są następujące towary:

 • repliki, nielegale kopie odzieży, obuwia, programów komputerowych itp.;
 • pieniądze (monety, gotówka, banknoty, przenośne dokumenty o charakterze płatniczym takie jak indosowane akcje, obligacje i akredytywy pieniężne), monety kolekcjonerskie i znaczki pocztowe;
 • materiały wybuchowe , wyroby pirotechniczne i inne materiały łatwopalne lub łatwozapalne;
 • ludzkie ciała, organy lub części ciała, ludzkie lub zwierzęce embriony, prochy ludzkie lub ekshumowane szczątki ludzkie;
 • przesyłki za pobraniem;
 • broń palna, uzbrojenie, amunicja i ich części;
 • produkty żywnościowe, łatwo psujące się artykuły spożywcze, napoje wymagające chłodzenia lub innej regulacji otoczenia, napoje w butelkach, lekarstwa, narkotyki;
 • rośliny i materiały pochodzenia roślinnego, włącznie z nasionami i kwiatami ciętymi (możliwy jest przewóz kwiatów ciętych do niektórych miejsc przeznaczenia, informacje dostępne na życzenie);
 • kupony loteryjne, urządzenia hazardowe – w przypadkach gdy jest to zabronione przez prawo;
 • łatwo psujące się lub nietrwałe substancje;
 • materiały o charakterze pornograficznym i/lub zawierające treści obsceniczne;
 • odpady niebezpieczne, zwłaszcza używane igły do strzykawek / strzykawki lub odpady medyczne;
 • mokry lód (zmrożona woda);
 • przesyłki wymagające specjalnych zezwoleń lub licencji na transport, import lub eksport;
 • przesyłki, których transport, import lub eksport jest zakazany przez jakiekolwiek prawo, ustawę lub regulamin;
 • towary niebezpieczne;
 • zwierzęta martwe lub wypchane;
 • paczki wilgotne lub nieszczelne lub wydzielające wszelkiego rodzaju zapachy;
 • paczki zawinięte w papier pakowy;
 • żywe zwierzęta i insekty;
 • przesyłki mogące wyrządzić szkodę lub spowodować opóźnienie, jeżeli chodzi o wyposażenie, personel lub inne przesyłki;
 • dzieła sztuki, antyki;
 • alkohol, wyroby tytoniowe;
 • produkty w aerozolu.

Przed utworzeniem zlecenia zalecamy kontakt z pracownikiem działu przesyłek międzynarodowych AlleKurier (numer dostępy w zakładce kontakt) w celu potwierdzenia dopuszczenia do przewozu.

Odprawa celna w Chinach

Wszystkie przesyłki bez względu na rodzaj oraz wartość podlegają odprawie celnej eksportowej w Chinach. Koszt odprawy celnej w Chinach jest wliczony w cenę usługi. W przypadku towaru o wartości większej niż 600 USD, nadawca w Chinach musi posiadać licencję eksportową. Często zdarza się, że małe firmy korzystają z licencji eksportowych większych podmiotów. Nie ma to wpływu na proces przesyłki międzynarodowej.

Odprawa celna w Polsce

W sytuacji gdy importujemy towar spoza Unii Europejskiej po przekroczeniu granicy Polski wymagane jest dokonanie zgłoszenia celnego, tj. odprawy celnej.

Import towarów w ilościach handlowych może być dokonywany jedynie przez firmy lub osoby prowadzące działalność gospodarczą. Należy pamiętać, że każdy importer dokonujący obrotu towarowego z zagranicą musi posiadać nadany przez Urząd Celny numer Numer można uzyskać, składając wniosek o jego nadanie w najbliższym Urzędzie Celnym i trwa to nie dłużej niż jeden dzień.

Osoby fizyczne mogą otrzymywać przesyłki o charakterze niehandlowym, sprowadzone wyłącznie na własny użytek, nieprzeznaczone do odsprzedaży. Nie muszą posiadać numeru.

Za przywóz o charakterze niehandlowym uważa się przywóz przesyłek, które jednocześnie, co wynika z Kodeksu Celnego:

 • mają charakter okazjonalny,
 • zawierają towary wyłącznie na własny użytek odbiorcy lub jego rodziny, które nie wskazują ani swoim charakterem, ani ilością na ich przeznaczenie handlowe;
 • są wysyłane do odbiorcy przez nadawcę bez żadnego rodzaju opłat.

W przypadku zakupów dokonywanych na aukcjach internetowych (gdy następuje płatność za towar) towar zakupiony przez osobę fizyczną na własny użytek, w ilościach niehandlowych podlega odprawie celnej i naliczeniu należności celnych.

Agencja celna AlleKurier dokonuje zgłoszeń elektronicznych w Urzędzie Celnym dla przesyłek importowych. W zależności od rodzaju towaru oraz jego wartości może być niezbędne udzielenie upoważnienia do reprezentowania przez Urzędem Celnym.

Dokumenty do odprawy celnej dla towarów handlowych

1. Faktura handlowa - powinna zawierać:

 • nazwę i adres sprzedawcy,
 • nazwę i adres kupującego,
 • datę faktury,
 • numer faktury,
 • nazwę towaru, ewentualnie symbole artykułów,
 • cenę jednostkową w określonej walucie,
 • ilość,
 • wartość ogółem,
 • warunki dostawy wg INCOTERMS 2012,
 • informację o pochodzeniu towaru.

Jeśli którejkolwiek z powyższych informacji zabraknie, Urząd Celny może wezwać importera do przedstawienia faktury uzupełnionej o wskazane braki. Faktura musi zostać przetłumaczona na język polski w części dotyczącej przede wszystkim rodzaju towaru.

2. Packing list

Specyfikacja towarów z podaną wagą netto i brutto ładunku, ilością kartonów, numerami kartonów. Nie jest wymagana, gdy wszystkie te informacje zawarte są na fakturze.

3. Certyfikat CE

W przypadku produktów elektronicznych i elektrycznych podstawowym certyfikatem jest certyfikat zgodności CE. Każdy produkt importowany na teren Unii Europejskiej powinien posiadać oznaczenie CE a importer musi uzyskać dokument CE od dostawcy.

4.Certyfikat (świadectwo) pochodzenia

Dla niektórych towarów jak np. ubrania, tekstylia wymagany jest certyfikat (świadectwo) pochodzenia jest to dokument, który świadczy o pochodzeniu eksportowanego towaru czyli gdzie dany towar został wyprodukowany. Posiadanie preferencyjnego świadectwa pochodzenia pozwala na uzyskanie preferencyjnej, zwykle znacznie niższej stawki celnej.

4. Ewentualne licencje i pozwolenia w zależności od rodzaju sprowadzanego towaru

Przed zamówieniem towaru należy się upewnić czy na importowany towar nie będą potrzebne inne pozwolenia i certyfikaty np. pozwolenie na przywóz wydane przez GIF na niektóre produkty chemiczne.

5. Potwierdzenie zapłaty za towar

W niektórych przypadkach Urząd Celny może zażądać kopii przelewu w celu potwierdzenia faktycznej kwoty zapłaty za fakturę.

Jeżeli zdecydujemy się na skorzystanie z usług Agencji Celnej musimy udzielić jej upoważnienia do dokonywania niezbędnych czynności w naszym imieniu przed Urzędem Celnym.

Upoważnienia udziela się na stosownym druku, jaki otrzymamy od Agencji. Od udzielenia poważnienia należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 PLN – może to zrobić Agencja Celna. Przeczytaj więcej o procedurze importu.

Dokumenty do odprawy celnej dla towarów niehandlowych

Towary o wartości nieprzekraczającej 22 EUR zgłaszane są na zbiorczym zgłoszeniu SAD przez operatora pocztowego a odbiorca towaru nie otrzyma dowodu odprawy celnej. Odbiorcą na zgłoszeniu zbiorczym jest operator pocztowy i operacja nie wymaga udzielenia upoważnienia do reprezentowania przed Urzędem Celnym. Takiemu zgłoszeniu celnemu nie podlegają towary zakupione na aukcjach internetowych oraz wyroby akcyzowe.

Towar o wartości przekraczającej 22 EUR a nie przekraczającej 150 EUR zostaną zgłoszone na osobnym zgłoszeniu celnym ze zwolnieniem z cła ale naliczony zostanie podatek VAT. Wymagane jest przy tym upoważnienie dla operatora pocztowego reprezentowania przed Urzędem Celnym.

Przesyłki o wartości powyżej 150 EUR podlegają odprawie celnej na dokumencie SAD, naliczane jest cło zgodnie z kodem CN oraz podatek VAT. Wymagane jest przy tym upoważnienie dla operatora pocztowego do reprezentowania przed Urzędem Celnym.

Należności celno podatkowe

Wysokość należności celnych zależna jest od wartości towaru (na podstawie chińskiej faktury), kosztów transportu i ubezpieczenia oraz rodzaju towaru. Po podaniu tych parametrów nasz agent celny może ustalić kwotę ,którą importer będzie zobowiązany uiścić przed otrzymaniem towaru.

Warunkiem przekazania towaru do odbiorcy jest uiszczenie należności celno-podatkowych. AlleKurier w celu przyspieszenia zwolnienia towaru przez Urząd Celny pośredniczy w zapłacie w/w należności.

W niektórych przypadkach Kodeks Celny przewiduje zwolnienie z należności celnych. Dla firm importujących towar spoza UE ważne są dwie możliwości zwolnienia towarów z cła i VAT lub tylko samego cła.

 • z uwagi na jego niską wartość (Rozporządzenie Rady EWG nr 1186/09 art.23)
  undefinedundefined
 • gdy sprowadzanym towarem są jego próbki (Rozporządzenie Rady EWG nr 1186/09 art.86)

Należy jednak pamiętać, że próbki towaru muszą być niewielkiej wartości i sprowadzane będą wyłącznie w celu uzyskania zamówień na większe ilości. Urząd Celny może nawet uzależnić zwolnienie próbek towarów od ich trwałego oznaczenia a tym samym pozbawienia ich wartości handlowej. Niewielka wartość jest pojęciem umownym i zależy od rodzaju towaru.

Ze zwolnień z należności celnych w przywozie, bez względu na wartość i ilość wykluczone są wyroby alkoholowe i tytoniowe.

Dodatkowe opłaty przy obsłudze celnej towaru

Mogą pojawić się dodatkowe koszty:

 • należności celno-podatkowe - kwota uzależniona od wartości oraz rodzaju towaru
 • obsługa zapłaty długu celnego - 2% od wartości długu celnego, min 50 PLN
 • cesja do innej agencji celnej - 130 PLN + VAT
 • odprawa celna tranzytowa - 68 PLN + VAT

Osoby nieposiadające zarejestrowanej działalności gospodarczej mogą zgodnie z Kodeksem Celnym otrzymywać przesyłki od innych osób fizycznych o charakterze niehandlowym,które są zwolnione z należności celnych, jeśli ich wartość nie przekracza 45.00 EUR (Rozporządzenie Rady EWG nr 1186/09 art.25). Przeczytaj więcej o formalnościach i procedurach celnych.

info

Serwis Allekurier.pl używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.