Oferta AlleKurier na wysyłki międzynarodowe

AlleKurier dla stałych nadawców ma świetną ofertę na wysyłki międzynarodowe. Zapewniamy sprawny przewóz paczek na terenie Europy oraz szybką dostawę lotniczą do krajów spoza Unii Europejskiej.

Jak działa oferta międzynarodowa AlleKurier Europa?

Istotną różnicą w stosunku do oferty tradycyjnych firm kurierskich lub też ich brokerów, jak również dotychczas stosowanej oferty, jest fakt, iż wszystkie przesyłki międzynarodowe muszą najpierw trafić do magazynu AlleKurier.

Dlaczego przesyłki trafiają do magazynu AlleKurier?

Dostarczenie przesyłek do magazynu AlleKurier podyktowane jest koniecznością konsolidacji paczek na samochód liniowy, który wyjeżdża z naszego magazynu do kraju docelowego. Dzięki dużej ilość przesyłek możemy zapewnić codzienną konsolidację paczek do głównych krajów europejskich.

Jak długo trwa doręczenie paczki nadanej w usłudze AlleKurier Europa?

Czas doręczenia zależny jest od kraju:

 • Austria - 3 dni robocze
 • Belgia - 2 dni robocze
 • Bułgaria - 6 dni roboczych
 • Czechy - 2-3 dni roboczych
 • Dania - 2 dni robocze
 • Estonia - 3 dni robocze
 • Finlandia - 3-6 dni roboczych
 • Francja - 3 dni robocze
 • Grecja - 6 dni roboczych
 • Hiszpania - 5 dni roboczych
 • Holandia - 2 dni robocze
 • Irlandia - 5 dni roboczych
 • Litwa - 2 dni robocze
 • Luksemburg - 2 dni robocze
 • Łotwa - 3 dni robocze
 • Niemcy - 2 dni robocze
 • Portugalia - 6 dni roboczych
 • Rumunia - 5 dni roboczych
 • Słowacja - 3 dni robocze
 • Słowenia - 3 dni robocze
 • Szwecja - 3-6 dni roboczych
 • Węgry - 4 dni robocze
 • Wielka Brytania - 3-4 dni roboczych
 • Włochy - 3-4 dni roboczych

Czas liczony jest od momentu wyjścia przesyłki z magazynu AlleKurier. Podany czas dostawy nie jest gwarantowany.

Jak generować przesyłki w usłudze AlleKurier Europa?

Aby nadać pojedynczą przesyłkę AlleKurier Europa wystarczy wypełnić formularz wyceny przesyłki i wybrać usługę AlleKurier Europa. Wyświetlona cena zawiera już opłatę za odbiór przesyłki od nadawcy w Polsce, przewiezienie jej do naszego magazynu oraz transport do kraju docelowego.

Jeśli będziesz nadawać większe ilości przesyłek i chcesz aktywować ceny rabatowe, należy po zalogowaniu się na stronie allekurier.pl przejść do zakładki Ustawienia > Cennik indywidualny. Jako numer oferty należy wpisać: EUROPA

Gdzie należy dostarczyć przesyłki nadane w AlleKurier Europa?

Przesyłki nadane w usłudze "Hurt" otrzymają wewnetrzną etykietę AlleKurier, która posłuży do identyfikacji paczki po jej dotarciu do magazynu AlleKurier-a. Nadawca musi samodzielnie dostarczyć przesyłki do naszego magazynu:

Magazyn tranzytowy AlleKurier

ul. Grunwaldzka 5a

99-300 Kutno

mapka dojazdowa

Magazyn pracuje w dni robocze w godzinach 6-22.

Czy przesyłki zbiorcze można wysyłać do magazynu kurierem?

Tak! Zalecamy nadawanie przesyłek w zbiorczych kartonach (lub na palecie), dzięki czemu spada koszt jednostkowej wysyłki. Przesyłkę zbiorczą należy zaadresować na dane podane powyżej. Aby nadać taką przesyłkę także możesz skorzystać z usług AlleKurier-a, dzięki czemu kurier odbierze taką paczkę bezpośrednio od Ciebie.

Jak powinny być oznaczone paczki w kartonie zbiorczym?

Przesyłki w kartonie zbiorczym powinny posiadać etykietę AlleKurier z kodem kreskowym, którą otrzymasz w PDF-ie po wygenerowaniu zlecenia. Dzięki niej szybko zidentyfikujemy Twoją przesyłkę. Nie zalecamy nanoszenia dodatkowych oznaczeń czy dopisywania adresu odręcznie.

Czy mogę śledzenić przesyłkę nadaną w usłudze AlleKurier Europa?

Tak! Aktualny status będzie zawsze widoczny na stronie zlecenia po zalogowaniu w panelu AlleKurier. W przypadku przesyłek hurtowych pierwszy status widoczny będzie po dotarciu do magazynu AlleKurier.

Jakich towarów nie wolno nadawać?

Ze względu na przepisy firm kurierskich nie wolno nadawać towarów stanowiących zagrożenie w transporcie drogowym. Inne towary zabronione:

 • wyroby tytoniowe w jakiejkolwiek postaci,
 • alokohol,
 • rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu (np. materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń lub amunicja),
 • narkotyki, leki lub środki psychotropowe,
 • rośliny lub zwierzęta,
 • zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce,
 • dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie,
 • waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne.

Nadając przesyłkę międzynarodową należy pamiętać o przepisach kraju docelowoego, do którego nadajemy towar. Jeśli dany kraj nie dopuszcza do obrotu pewnego rodzaju towaru, to pomimo, że nie łamie przepisów przewozowych, także nie może zostać nadany.

Sprawdź, gdzie jest Twoja przesyłka

Śledzenie przesyłki

Cennik przesyłek
Przesyłki zagraniczne
Firmy Kurierskie
Usługi
Punkty nadań
start Śledzenie Przesyłka Konto