Jaki są procedury celne przy przesyłkach wysyłanych za granicę? | AlleKurier.pl

Jaki są procedury celne przy przesyłkach wysyłanych za granicę?

min czytania

Przesyłki z lub do krajów Unii Europejskiej

Przesyłki do krajów Unii Europejskiej traktowane są tak samo jak przesyłki krajowe (brak formalności celnych).

Przesyłki wysyłane do krajów spoza UE - np. do USA, Chin, Kanady

Ze względu na rodzaj i wartość przesyłki obowiązują różne procedury:

  • wysyłka dokumentów (koperta zawierająca wyłącznie papier) – traktowana jest jak przesyłki krajowe i w obrębie UE, nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty i formalności,
  • wysyłka paczek zawierających próbki oraz towary niehandlowe – dla towaru o wartości do 22 EUR stosuje się uproszczoną procedurę celną – należy wówczas wystawić i dołączyć do listu przewozowego fakturę proforma. Na adres biuro@allekurier.pl należy przesłać upoważnienie do odprawy celnej (pobierz wzór) i dokumenty firmy lub skan dowodu osobistego
  • wysyłka paczek zawierających towary niehandlowe o wartości powyżej 22 EUR lub towary handlowe bez względu na wartość – każdorazowo przesyłka przechodzi procedurę odprawy celnej. Należy przygotować pełnomocnictwo dla agencji celnej (pobierz wzór) podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji firmy, kopię regonu, NIP, zaświadczenie o działalności lub wyciąg z KRS, faktury proforma lub faktury handlowe. Koszt standardowej odprawy celnej wywozowej (1 rodzaj towaru - 1 HS CODE) wliczony jest do kosztu przesyłki. W przypadku większej liczby pozycji lub potrzeby dokonania procedury gospodarczej (np. uszlachetnie bierne) koszt odprawy wynosi 150 PLN netto.
Niezależnie od powyższej procedury Nadawca sam może dokonać odprawy celnej eksportowej w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej i wówczas do przesyłki dołącza kopię faktury i kopie dokumentów odprawy celnej eksportowej ECS.

Przesyłki importowe spoza UE - np. import z Chin

Ze względu na rodzaj i wartość przesyłki obowiązują różne procedury:

  • import dokumentów (koperta zawierająca wyłącznie papier) – traktowana jest jak przesyłki krajowe i w obrębie UE, nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty i formalności,
  • import paczek zawierających próbki oraz towary niehandlowe – dla towaru o wartości do 22 EUR stosuje się uproszczoną procedurę celną – należy wówczas wystawić i dołączyć do listu przewozowego fakturę proforma. Na adres biuro@allekurier.pl należy przesłać upoważnienie do odprawy celnej (pobierz wzór) i dokumenty firmy lub skan dowodu osobistego (dwie strony).
  • import paczek zawierających towary niehandlowe o wartości powyżej 22 EUR lub towary handlowe bez względu na wartość – w tym przypadku stosuje się pełną odprawę celną. Wymagana dokumentacja jak w przypadku eksport poza Unię Europejską.
    Warunkiem dostarczenia przesyłki może być uiszczenie opłaty celnej. Kwota należności celnych i opłaty celne nie są włączona do cen podawanych w cenniku Allekurier - zależą od wartości o rodzaju importowanego towaru i wyliczana są przez Urząd Celny.
Niezależnie od umieszczinego opisu formalności przy przesyłkach międzynarodowych Urząd Celny ma zawsze prawo zweryfikować zawartość przesyłki oraz dokonać odprawy celnej z uwzględnieniem rzeczywistego stanu rzeczy. Powyższe wyjaśnienia są tylko informacją na temat procedury. Przy każdorazowej wysyłce mogą zaistnieć odrębne uwarunkowania (np. próbka może zostać uznana przez Urząd Celny za towar handlowy).
Dowiedz się więcej na temat procedury importu przesyłki w AlleKurier.
Wylogowanie po okresie nieaktywności

Podaj swoje dane aby zalogować się ponownie.

   Zapomniałem hasło

Porozmawiaj z nami