Jak wygląda procedura w przypadku przesyłek importowych? | AlleKurier.pl

Jak wygląda procedura w przypadku przesyłek importowych?

min czytania

Po złożeniu zlecenia importowego i opłaceniu kosztów transportu, następuje:

  • Wygenerowanie listu przewozowego w systemie przewoźnika i przesłanie go nadawcy. Nadawca przesyłki ma obowiązek umieszczenia listu przewozowego na przesyłce oraz dołączenia do niej wszelkich niezbędnych dokumentów, których wymaga przewoźnik.

  • Odbiór przesyłki od nadawcy - po przygotowaniu przesyłki do potrzeb transportu międzynarodowego, skompletowaniu niezbędnych dokumentów oraz umieszczeniu na przesyłce listu przewozowego, z nadawcą skontaktuje się przedstawiciel lokalnego oddziału przewoźnika, aby ustalić szczegóły podjęcia przesyłki.

  • Przesyłka w transporcie międzynarodowym - w zależności od państwa nadania transport przesyłki może trwać od 3 do 6 dni roboczych.

  • Dostawa przesyłki do magazynu celnego AlleKurier - po dostarczeniu przesyłki do magazynu celnego AlleKurier przeprowadzana jest weryfikacja wagi oraz wymiarów przesyłki. Jeżeli agencja celna AlleKurier dysponuje kompletną dokumentacją to przesyłka jest zgłaszana do odprawy celnej importowej. Towary próbkowe o wartości poniżej 22 EUR zgłaszane się do odprawy celnej na zgłoszeniu zbiorczym, w związku z czym nie podlegają procedurze indywidualnej odprawy celnej.

  • Odprawa celna importowa - czas zakończenia odprawy celnej importowej uzależniony jest od Urzędu Celnego. Po zakończeniu odprawy celnej importowej klient otrzymuje komplet dokumentów potwierdzających zakończenie procedury (SAD, PZC) oraz notę księgową z należnościami celno-podatkowymi do zapłaty.

  • Dostawa do finalnego odbiorcy w Polsce - po uiszczeniu przez klienta należności celno-podatkowych przesyłka jest wysyłana do finalnego odbiorcy w Polsce. Transport krajowy jest realizowany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Przewidywany czas doręczenia przesyłki wynosi od 1 do 2 dni roboczych.

Sprawdź także formalności i procedury celne przesyłek międzynarodowych

Wylogowanie po okresie nieaktywności

Podaj swoje dane aby zalogować się ponownie.

   Zapomniałem hasło

Porozmawiaj z nami