Branża TSL - co to jest?

branża TSL

Branża TSL - co to jest? W rozumieniu powszechnym branża TSL dotyczy kompleksowej obsługi działań związanych z przewozami towarowymi w kraju, a także na płaszczyźnie międzynarodowej. Ich prawidłowe przeprowadzenie daje pewność bezpiecznego i terminowego dostarczenia przesyłek w wybrane miejsce. Niezależnie od specyfiki obsługiwanego rynku, usługi realizowane w ramach TSL są bardzo skomplikowane i muszą być świadczone zgodnie z zasadami prawa transportowego. W transporcie przesyłek na pewno pomoże Ci AlleKurier, broker usług kurierskich! Z nami nadaj paczkę nawet do 70% taniej! Myślisz, że to niemożliwe? Zobacz cennik przesyłek i przekonaj się już teraz!

Co wchodzi w skład TSL?

Branża TSL obejmuje trzy sektory - transport, spedycję oraz logistykę. Wszystkie te elementy są ściśle ze sobą powiązane, dlatego wymagają odpowiedzialnej realizacji zadań przez osoby zatrudnione na poszczególnych stanowiskach. Ich znaczenie w branży TSL jest w dużym stopniu uzależnione od umiejętnej adaptacji zmian w podejściu biznesowym do zarządzania etapami produkcji, dystrybucji oraz dostaw, a także wdrażania rozwiązań optymalizujących i automatyzujących te obszary.

branża TSL

Transport

Pierwszą częścią składową TSL jest transport, który obejmuje działania związane z przemieszczaniem towarów lub osób. W odniesieniu do branży dotyczy przede wszystkim przewozu ładunku z wybranego miejsca do punktu docelowego w ustalonym czasie. Do najbardziej rozpowszechnionych rodzajów transportu należy transport drogowy, realizowany głównie za pośrednictwem samochodów ciężarowych i pojazdów dostawczych. Wyróżnić można również transport kolejowy, śródlądowy, morski, lotniczy oraz rurociągowy. Przeprowadzany w ramach usług TSL transport jest ściśle powiązany z innymi działami gospodarki, a także warunkuje poziom ich rozwoju. Jednym z rodzajów transportu są chociażby przesyłki kurierskie. Wysyłanie paczek związane jest nie tylko z dziedziną handlu (aczkolwiek sklepy internetowe bez przesyłek nie miałyby jak funkcjonować), lecz również z nadawaniem przesyłek prywatnych. Większość z nas posiada rodzinę i bliskich za granicą, do których potrzebujemy czasem coś wysłać. AlleKurier umożliwia transport przesyłek krajowych oraz przesyłek zagranicznych. Jeśli więc masz do wysłania paczki do Anglii, paczki do Niemiec czy paczki do USA, z nami zrobisz to bez problemu!

Spedycja

Spedycja odnosi się do czynności związanych z organizacją transportu, czyli wszystkich działań dotyczących jego planowania i koordynacji. Jej celem jest przygotowanie przewozu w taki sposób, aby ładunek dotarł pod wskazany adres bezpiecznie oraz w ustalonym terminie. Spedycja może dotyczyć obsługi przesyłek w zakresie zarówno ich nadawania, jak i odbioru. Za planowanie i koordynację transportu odpowiada spedytor, którego zdaniem jest m.in. skompletowanie wymaganej dokumentacji w postaci listów przewozowych, umów, ubezpieczeń czy pozwoleń. Poza spełnieniem kwestii formalnych, do jego zadań należy też dobór odpowiednich środków transportu oraz ich koordynacja. Ważnym etapem jeśli chodzi o realizację różnego rodzaju wysyłek jest ich prawidłowe spakowanie. Pakowanie przesyłek musi być przeprowadzone starannie i z należytą dbałością. Jeśli chcesz wiedzieć, jak to zrobić idealnie, zachęcamy do sprawdzenia AlleKurierowych poradników.

Logistyka

Logistyka dotyczy wszystkich działań związanych z procesem zintegrowanego, systematycznego planowania i zarządzania łańcuchem dostaw. Odnosi się przede wszystkim do optymalizacji poszczególnych etapów produkcji, zaopatrzenia czy dystrybucji. Obejmuje zarówno wyznaczanie konkretnych celów związanych z przepływem surowców, materiałów czy gotowych towarów, jak i efektywną oraz terminową realizację precyzyjnie ustalonego planu. Wszystkie procesy składające się na logistykę są ze sobą ściśle powiązane, dlatego muszą być odpowiednio skoordynowane. Wykonywanie tych zadań wymaga ich starannej kontroli, celem dostarczenia usług lub produktów jak najwyższej jakości.

transport w branży TSL

Jak wygląda branża TSL w Polsce?

W Polsce branża TSL jest sektorem o wyjątkowo dużym potencjale rozwojowym. W ostatnich latach nastąpił jej dynamiczny rozwój, wynikający głównie z atrakcyjnej lokalizacji kraju. Polska posiada dostęp do morza, a także szlaki komunikacyjne łączące wschodnią i zachodnią Europę. Nie bez znaczenia pozostają również bogate zasoby, które zachęcają światowe przedsiębiorstwa do inwestycji w tym rejonie. Rozwój branży TSL wymusza adaptację nowych zachowań strategicznych, ze względu na znaczący wzrost udziału nowych technologii, cyfryzację łańcucha dostaw, globalizację oraz automatyzację procesów. Kondycja tego segmentu w Polsce jest ściśle uzależniona od sytuacji w handlu i przemyśle, a także wahań ogólnej koniunktury gospodarczej. Obecny stan branży ocenić można jako korzystny, ze względu na duży napływ operacji logistycznych z innych części świata.

W najbliższych latach spodziewane jest nasilenie konkurencji na rynku TSL, ze względu na rozwój handlu elektronicznego. Dostarczanie ładunków będzie więc wymagało znacznego zagęszczenia sieci logistycznych, włącznie z budową nowoczesnych magazynów o dużej przepustowości oraz położonych w najważniejszych węzłach aglomeracyjnych.

branża transportowo-spedycyjno-logistyczna

Jakie usługi są dostępne w branży TSL?

Usługi dostępne w branży TSL są w większości realizowane przez podmioty międzynarodowe, które posiadają ofertę optymalnie dostosowaną do potrzeb wielu segmentów rynku. Ich podstawę stanowi przede wszystkim zaspokajanie zróżnicowanych wymagań logistycznych klientów, należących do różnych sektorów gospodarki. Usługi związane z transportem i spedycją ładunków dominują głównie w grumie małych podmiotów, które często spełniają funkcję podwykonawców w łańcuchu dostaw.

Podmioty średnie i duże są natomiast dostawcami usług logistycznych, a ich działalność bazuje na przewozach w ramach rozbudowanych sieci terminali przeładunkowych. W tej grupie kluczowe znaczenie mają usługi ekspresowe, z uwagi na ich niemały potencjał transportowy i technologiczny. W Polsce dużym powodzeniem wśród przedsiębiorców cieszą się także usługi magazynowania i przeładunku, ze względu na wyjątkowo atrakcyjne ceny.

Sprawdź, gdzie jest Twoja przesyłka

Śledzenie przesyłki

Cennik przesyłek
Przesyłki zagraniczne
Firmy Kurierskie
Usługi
Punkty nadań
start Śledzenie Przesyłka Konto