Transport ADR - transport ładunków niebezpiecznych

Transport ADR - ładunków niebezpiecznych - towary transportowane są przez firmy przewozowe codziennie, dlatego często zdarza się, że przewóz dotyczy produktów specjalistycznych. Kierowca podczas transportu materiałów niebezpiecznych jest zobowiązany do przestrzegania szczegółowych wytycznych. Dzięki temu możliwe jest nie tylko prawidłowe dostarczenie towaru do odbiorcy, ale co najważniejsze, odbywa się to w sposób bezpieczny. Jak przygotować się do transportu ładunków niebezpiecznych? Jakie podstawy prawne odnoszą się do transportu tego typu ładunków? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się poniżej. P.S do transportu klasycznych przesyłek na pewno sprawdzi się dobry i tani kurier - AlleKurier.pl! Możesz nadać paczki gdzie chcesz i kiedy chcesz!

materiały niebezpieczne ADR

Czym jest transport ADR?

Sam termin "ADR" odnosi się do międzynarodowej konwencji sporządzonej w 1957 roku w Genewie, która bezpośrednio reguluje kwestie związane z transportem ładunków niebezpiecznych. Od roku 2003 wszystkie firmy usługowe zajmujące się transportem produktów, które mogą być zagrożeniem dla życia lub zdrowia, są zobowiązane do podjęcia współpracy z doradcą do spraw bezpieczeństwa.

Jeśli jednak nie zajmujesz się wysyłką tego typu produktów, a chcesz się dowiedzieć, ile kosztuje wysyłka paczek, zapoznaj się z cennikiem przesyłek AlleKurier.

Cała procedura dotycząca przygotowania materiałów i transportu ładunków niebezpiecznych ma na celu zminimalizowanie ryzyka, które niestety związane jest z ich przewozem. Na mocy Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z roku 2011 r. na firmach realizujących tego typu usługi spoczywa obowiązek wyznaczenia doradcy ADR. Co ważne, dotyczy to również tych przedsiębiorstw, które zajmują się nie tylko transportem, ale również rozładunkiem i napełnianiem pojazdów towarami niebezpiecznymi. Dla każdego z tego typu przewozów są wymagane określone oznaczenia pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ważny jest również fakt, że firma jest zobowiązana wyznaczyć doradcę ADR, jeśli chociaż raz w ciągu roku zostaje przez nią dokonany transport ładunków niebezpiecznych.

Jakie materiały możemy uznać za ładunku ADR?

Konwencja ADR określiła długą i bardzo szczegółową listę materiałów, które określane są jako ładunki ADR. Transport ADR obejmuje między innymi:

1. materiały wybuchowe,
2. gazy,
3. materiały zapalne oraz samozapalne,
4. materiały zakaźne,
5. materiały promieniotwórcze,
6. materiały utleniające,
7. materiały żrące,
8. materiały trujące.

Są to jedynie przykładowe materiały, których transport uznaje się za transport ADR. Pamiętajmy, że jeśli chcemy wysyłać przesyłki za granicę, warto sprawdzić czy, któryś z wymienionych towarów nie należy do grupy ADR. Osobne wytyczne dla transportu międzynarodowego mogą być w przypadku przesyłek do Anglii (szczególnie po Brexicie), paczek do USA czy do Niemiec. Należy prześledzić informacje, zanim nadamy przesyłki! Wtedy na pewno nie będziemy zaskoczeni pod żadnym względem!

materiały należące do grupy ADR

Jak należy przygotować się do transportu ADR?

To na nadawcy tego typu towarów leży obowiązek zabezpieczenia ich na czas transportu. Przede wszystkim musi on upewnić się, jakie są wymagania ADR i dopilnować, aby wszystkie zostały spełnione. Wymagana będzie między innymi odpowiednia klasyfikacja oraz dopuszczenie towarów do przewozu. Nadawca musi przekazać również transportującemu wszystkie wymagane dokumenty przewozowe, a także uzyskane zezwolenia. Obowiązkiem nadawcy towaru, jest także oznaczenie cystern transportowych, kontrola ich szczelności oraz pełnej sprawności.

Nie oznacza to wcale, że na przewoźniku nie spoczywa szereg obowiązków. To do niego należy upewnienie się, czy przekazywany mu ładunek ADR posiada wszystkie pozwolenia i czy jest on zgodny z konwencją ADR. Przed przejęciem towaru powinien on także dokonać kontroli wszelkiej dokumentacji, ponieważ to również na nim spoczywa część odpowiedzialności za właściwe przygotowanie zarówno pojazdu, jak i ładunku. Niezbędne jest także właściwe oznakowanie pojazdu.

Co ważne, odbiorca towarów niebezpiecznych, nie może bez istotnych i znaczących powodów prowadzić do opóźnień w przyjęciu transportu. Na nim również spoczywają obowiązki, takie jak oczyszczenie pojazdu służącego do transportu ADR, usunięcie tablic, nalepek oraz oznaczeń mające służyć do informacji o transporcie ADR. 

ładunki niebezpieczne ADR - transport

Kto może transportować ładunki niebezpieczne?

Przewoźnicy, którzy chcą realizować transport ładunków niebezpiecznych, muszą dostosować się do wszystkich przepisów, które dotyczą regulacji bezpieczeństwa na drogach. W prawie polskim oprócz konwencji ADR obowiązują inne ustawy, do których przestrzegania przewoźnicy są zobowiązani. Są to między innymi Ustawa o Prawie przewozowym, Ustawa o Ruchu drogowym i inne. Dopiero przewoźnik, który stosuje się do wszystkich przepisów, ma prawo dokonać przewozu ładunków ADR.

Jak odbywa się transport ADR?

Sam sposób transportu ADR jest wybierany przez nadawcę, jednak to na przewoźniku spoczywa obowiązek weryfikacji, czy wybrana metoda jest odpowiednia. To również przewoźnik odpowiada za to, aby na miejsce załadunku podstawiony został taki środek transportu, który jest w stanie spełnić wszystkie wymagania, które określane są przez klasę towaru, czyli numer UN.

Aby mogło dojść do odpowiedniego transportu ładunków niebezpiecznych, muszą być także zastosowane odpowiednie metody oznakowania samego towaru oraz pojazdu, a także prawidłowy sposób pakowania paczek z towarem niebezpiecznym (zgodnie z aktualnymi wymogami). Wymagane jest między innymi stosowanie tablic ADR. Tablice te umieszczane są zarówno z przodu, jak i z tyłu pojazdu.

transport materiałów niebezpiecznych ADR

Na mocy przepisów prawa od roku 2003 każda firma, która zajmuje się transportem ADR, jest prawnie zobowiązana do konsultacji z doradcą ADR. To właśnie on ma pomóc w zrealizowaniu wszystkich wymagań, jakie ciążą na przedsiębiorstwach zajmujących się transportem towarów niebezpiecznych.

Czy ładunki niebezpieczne można wysyłać kurierem?

Towary ADR niestety nie mogą być wysyłane kurierem, co w zasadzie wydaje się być zrozumiałe. Przede wszystkim ładunków tych nie wysyła się kurierem ze względów bezpieczeństwa. Tego typu materiały stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia, dlatego muszą być przewożone specjalnym środkiem transportu. Poza tym, wymagają także odpowiedniego ułożenia i zapakowania, nie mogłyby się mieszać ze zwykłymi przesyłkami. Transportem towarów niebezpiecznych zajmuje się także przeszkolony w tym temacie kierowca, posiadający niezbędne uprawnienia. Jak widać, istnieje całkiem sporo wytycznych, które tłumaczą, dlaczego wysyłka towarów ADR nie jest możliwa kurierem. A czego jeszcze nie można wysyłać tradycyjnym kurierem? Poznaj listę towarów wyłączonych z transportu kurierskiego! 

Sprawdź, gdzie jest Twoja przesyłka

Śledzenie przesyłki

Cennik przesyłek
Przesyłki zagraniczne
Firmy Kurierskie
Usługi
Punkty nadań
start Śledzenie Przesyłka Konto