Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie OCP?

Ubezpieczenie OCP jest podstawowym dokumentem, którego zadaniem jest ochrona przedsiębiorstwa zajmującego się transportem od strat wynikających z powodu prowadzonej działalności. Ten typ ubezpieczenia zostaje odpowiednio dopasowany do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa, dzięki czemu składki na ubezpieczenie również dopasowane są do danej firmy. Polskie prawo jasno nakazuje, że każdy poruszający się po drogach pojazd silnikowy musi być objęty obowiązkowym ubezpieczeniem. Jednak ubezpieczenie OCP różni się od powszechnego i dobrze znanego większości z nas ubezpieczenia OC.

Co to jest ubezpieczenie OCP?

OCP najłatwiej określić jako ubezpieczenie cywilnej odpowiedzialności firmy zajmującej się transportem, które wynika z prowadzenia przez nią zarobku w postaci świadczenia usług transportowych. OCP zawierane jest na okres roku i jest dobrowolną polisą, która może uchronić nas przed stratami powstałymi w związku z realizowaniem usług transportowych. Z takiej polisy mogą skorzystać chociażby firmy kurierskie, które zajmują się transportem przesyłek na terenie kraju, jak i za granicą.

ubezpieczenie OCP

Polisę OCP możemy wykupić w dwóch możliwych wariantach:
- dla transportu odbywającego się na terenie kraju,
- dla transportu poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym.

W obu tych przypadkach odpowiedzialność, jaka spoczywa na ubezpieczycielu, jest różna i zależy nie tylko od przepisów obowiązującego prawa, ale również od zapisów konwencji CMR.

polisa OCP

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie OCP?

Ubezpieczenie OCP chroni przewoźnika w sytuacji, gdy usługa została niewykonana lub wykonana w sposób nienależyty do zapisów umowy, którą zawarł. Polisa umożliwia ochronę finansową w sytuacji uszkodzenia lub zniszczenia transportowanych ładunków, przed ich kradzieżą, pożarem lub opóźnieniem w dostawie. OCP jest w takim razie nie tylko ochroną dla samej firmy transportującej, ale również dla każdego, kto korzysta z jej usług. Polisa OCP umożliwia uzyskanie odszkodowania w sytuacji powstania szkody.

Co ważne bardzo wielu zlecających stanowczo rezygnuje z usług firm, które nie posiadają wykupionej polisy OCP. Warto jednak pamiętać, że istnieją wyjątki, których ubezpieczenie nie obejmuje. Jednym z nich jest transport ADR, pieniędzy, antyków oraz żywych zwierząt. Wszystkie te szczegóły są jednak ustalane konkretnie z firmą, której dotyczy ubezpieczenie. Jednak w przypadku każdej umowy niewyłączone zostają z niej natomiast standardowe transporty takie jak przewóz mebli, elektroniki itp. Jednak należy pamiętać, że klauzul może być wiele i dotyczą one bezpośrednio danej firmy transportowej oraz tego, jakie warunki udało jej się wynegocjować z danym ubezpieczycielem. Daje to firmie transportowej ogromne możliwości, ponieważ ma ona szansę na dopasowanie wysokości swojego ubezpieczenia, jej warunków, a także wysokości polisy oraz sum gwarancyjnych.

ubezpieczenie ocp

Jakie klauzule może zawierać OCP?

Jedną z nich jest przypadek, w którym awarii ulega agregat chłodniczy, a szkody wynikły w momencie przewożenia produktów znajdujących się w chłodni. Jeśli tylko awaria ta nie nastąpiła z winy kierowcy, to w ramach ubezpieczenia pokryte zostają szkody, które nastąpiły w wyniku nieprawidłowego działania agregatu. Jeśli więc firma oraz kierowca dołożyli wszelkich starań, aby agregat działał prawidłowo, są oni ubezpieczeni przed szkodami wynikającymi z jego awarii.

Innym rodzajem klauzuli są wszelkie sytuacje, które wynikają w momencie braku ważnych badań technicznych pojazdu biorącego udział w zdarzeniu. Oznacza to, że firma musi spełnić wszystkie swoje obowiązki związane z zapewnieniem sprawności pojazdów, ale w zamian jest ona chroniona przed powstałymi szkodami. Co ważne istnieją również klauzule, które chronią firmę w sytuacji, gdy szkody nastąpiły z winy kierowcy będącego pod wpływem alkoholu. W takich przypadkach ubezpieczyciel obejmuje ochroną firmę, natomiast materialna odpowiedzialność spada na kierowcę, który złamał prawo i kierował pojazdem pod wpływem alkoholu.

Pomimo zawarcia w polisie różnego typu klauzul na firmie transportowej oraz zatrudnianych przez nią kierowcach, spoczywa nadal bardzo duża odpowiedzialność. Jeśli nie wywiążą się oni z konkretnych obowiązków, nie będzie mogło dojść do wypłacenia polisy. Jednak niektóre towarzystwa oferują swoim klientom ochronę nawet w momencie, gdy wina wynika z działania kierowcy.

ubezpieczenie oc przewoźników

Kto może skorzystać z ubezpieczenia OCP?

OCP to polisa, która przeznaczona jest dla wszystkich tych firm, które świadczą usługi transportowe. Nie jest ważne, czy przedsiębiorstwem jest duża, czy mała firma. Przewoźnicy bardzo często transportują ładunki o dużej wartości i jego uszkodzenie, kradzież lub inne czynności losowe, które doprowadzają do niewywiązania się z umowy, mogą prowadzić do kłopotów finansowych lub nawet bankructwa. Aby więc odpowiedzialność finansowa takich przedsiębiorstw była mniejsza, mają one możliwość skorzystania z zakupu polisy OCP.

Pomimo tego, że to przewoźnik jest stroną, która wykupuje polisę, również jego klient może na niej zyskać. W razie straty on również otrzyma od towarzystwa ubezpieczającego odszkodowanie. Z tego właśnie powodu coraz częściej firmy zlecające przewóz towarów wymagają ważnej polisy OCP od przedsiębiorstw transportowych, z których usług korzystają. A jak można nadać paczkę do transportu? To proste! Wystarczy wejść na stronę AlleKurier.pl, wpisać wymiary swojej przesyłki oraz określić, gdzie ma być ona dostarczona. Kurier przyjedzie pod wskazany adres w wyznaczonym terminie!

Sprawdź, gdzie jest Twoja przesyłka

Śledzenie przesyłki

Cennik przesyłek
Przesyłki zagraniczne
Firmy Kurierskie
Usługi
Punkty nadań
start Śledzenie Przesyłka Konto