Co oznacza komunikat IE-599 i jak można go uzyskać?

Wiele firm decyduje się na eksport swoich towarów poza obszar Unii Europejskiej. W takiej sytuacji możliwe jest uzyskanie stawki preferencyjnej 0% VAT. Ten fakt sprawia, że znacznie niższe są ogólne koszty uzyskiwania przychodu w rozliczeniu rocznym. Aby jednak było to możliwe, niezbędne jest uzyskanie stosownej dokumentacji. Jednym z jej najważniejszych elementów jest komunikat IE-599. Czym dokładnie jest ten dokument i w jaki sposób można go uzyskać?

Komunikat IE-599 – co to jest?

Komunikat IE-599 to podstawa i najważniejszy dokument, dzięki któremu możliwe jest zastosowanie zerowej stawki VAT podczas eksportu towarów. Dokument ten wydawany jest w formie elektronicznej, a następnie dostarczany w pliku XML na adres poczty elektronicznej osoby, która zgłosiła dany towar eksportowy do stosownej procedury wywozu. Równie ważne jest, starając się o komunikat IE-599, kto wystawia taki dokument. Generuje go AES, czyli Automatyczny System Eksportu.

Podstawę prawną dla zastosowania komunikatu IE-599 stanowi ustawa o podatku od towarów i usług. Należy jednak pamiętać, że zerowa stawka VAT dotyczy jedynie eksportu, czyli wysyłki danego towaru z Polski do innego kraju, znajdującego się poza Unią Europejską. Udogodnienie nie dotyczy innych działań handlowych, takich jak np. import z Chin, z którego korzysta coraz więcej przedsiębiorców. W tym przypadku kompleksową obsługę przewozów wraz z wszystkimi procedurami wiążącymi się z opłatami i odprawami celnymi organizuje m.in. nasza platforma AlleKurier.pl.

Jak uzyskać komunikat IE-599?

W odpowiedzi na pytanie, jak uzyskać komunikat IE-599, odbywa się to automatycznie. Komunikaty przyjmuje oraz generuje wspomniany AES nazywany również Systemem Kontroli Eksportu, który przetwarza uzyskane informacje, a następnie generuje stosowny komunikat IE-599.

Niekiedy jednak może się zdarzyć, że komunikat IE-599 nie zostanie wygenerowany. W przypadku jego braku nie ma stosownej podstawy, aby móc uznać zerową stawkę VAT. Brak takiego pisma może oznaczać, że określone towary nie opuściły jeszcze terenu celnego Unii Europejskiej lub systemy nie odnotowały całego procesu wywozu w sposób prawidłowy. Co należy zrobić w takim przypadku?

W sytuacji braku komunikatu IE-599 osoba zgłaszająca towar do całej procedury wywozu z terenu Unii Europejskiej może poinformować samodzielnie urząd celny wywozu o jednostce wyprowadzenia towaru i dacie, w której miało to miejsce. Jednocześnie osoba, która zgłasza taki towar, zobowiązana jest też złożyć odpowiedni wniosek o potwierdzenie wywozu. W kolejnym kroku urząd celny przekazuje otrzymane informacje jednostce celnej właściwej dla wyprowadzenia oraz zwraca się z prośbą o potwierdzenie tego faktu. Urząd celny na udzielenie stosownej odpowiedzi ma 10 dni.

Jeżeli urząd celny wyprowadzenia nie udzieli potwierdzenia otrzymanych informacji w podanym terminie, osoba zgłaszająca musi dostarczyć jednostce celnej wyprowadzenia dokumenty, które potwierdzą opuszczenie terenu Unii Europejskiej przez dane towary. Takim dokumentem może być m.in. dowód zapłaty za towar, faktura handlowa czy też potwierdzenie dostarczenia towaru lub jego kopia podpisana przez odbiorcę spoza Unii Europejskiej.

Komunikat IE-599? i VAT 0%

W jaki sposób System Kontroli Eksportu generuje komunikat IE-599?  

Kiedy towar wysyłany na eksport dotrze do urzędu celnego wyprowadzenia, do urzędu celnego wywozu wysłany zostaje komunikat IE-518. Dotyczy on wyników kontroli, która przeprowadzana jest przez urząd celny wyprowadzenia. Urząd celny wywozu to natomiast jednostka, w której dokonane zostało zgłoszenie celne.

Kolejny krok to automatyczne wygenerowanie komunikatu IE-599 przez AES. Jest to potwierdzenie wyprowadzenia towarów z terenu Unii Europejskiej  lub odmowa zgody na takie działanie. Wówczas dokument będzie zawierać datę zatrzymania ładunku oraz kod wyników kontroli B1. Niezależnie od rodzaju decyzji komunikat IE-599 wysyłany jest na adres mailowy osoby zgłaszającej dany towar do procedury wywozu. Adres ten wskazywany jest w zgłoszeniu wywozowym IE-515.

Komunikat IE-599 – o czym warto pamiętać?

W związku z eksportowaniem towarów i korzystaniem z zerowej stawki VAT, jaką daje komunikat IE-599, należy pamiętać, aby wszystkie dane w tym dokumencie były spójne z informacjami w pozostałej dokumentacji, takiej jak faktury, rachunki czy potwierdzenia odbioru. Niekiedy rozbieżności w zapisach mogą stać się przyczyną zakwestionowania przez organ podatkowy prawa do zastosowania zerowego VAT-u.

Zobacz także:

Sprawdź, gdzie jest Twoja przesyłka

Śledzenie przesyłki