Odprawa celna - na co zwrócić uwagę?

Odprawa celna ma na celu weryfikację towaru oraz dokumentów dotyczących przewożonych towarów w sytuacji, gdy towary te przekraczają granice Unii Europejskiej. Handlujący z podmiotami prowadzącymi działalność poza terytorium unijnym oraz zlecający przewóz towarów importowanych do UE lub eksportowanych poza Unię muszą zawsze być przygotowani na procedury kontrolne, które obejmuje odprawa celna. Na czym polegają te procedury i jak w praktyce wyglądają odprawa celna importowa i eksportowa?

co należy zrobić przed odprawą celną

Odprawa celna importowa i eksportowa – kiedy są konieczne?

Przewóz towarów pochodzących spoza terytorium Unii Europejskiej do Polski lub innego stowarzyszonego europejskiego kraju kontrolowany jest na granicy przez służby celne, a służy temu odprawa celna importowa. Jest ona nieodzownym elementem procesu logistycznego, którego nie można w żaden dozwolony prawem sposób pominąć. Podobnie wygląda sprawa z odprawą celną w przypadku eksportu towarów poza UE – również towary wywożone z krajów unijnych podlegają monitoringowi, są rejestrowane i sprawdzane.

Odprawa celna importowa jest z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy lub osoby prywatnej mieszkającej w Unii procesem nieco bardziej złożonym, gdyż wwóz towarów do Unii jest możliwy jedynie wówczas, gdy importowane przedmioty oraz dokumentacja związana z ładunkiem lub przesyłką zostaną skategoryzowane i poddane kontroli, a także uiszczone zostaną opłaty celno-skarbowe – cło i podatki (VAT, ewentualnie również akcyza). Dopiero po pomyślnym finale odprawy celnej towary mogą przekroczyć granicę czy zostać wprowadzone do obiegu na terenie kraju będącego członkiem UE.

W przypadku eksportu towaru poza Unię np. do Chin, USA czy Wielkiej Brytanii to odbiorca ładunku bądź przesyłki może być obciążony daninami (podatkiem, cłem) w związku ze sprowadzeniem towaru do swojego kraju.

odprawa celna

Jak wygląda odprawa celna?

Odprawa celna importowa wymaga zgłoszenia w formie pisemnej lub cyfrowej, za które często odpowiada przewoźnik upoważniony do czynności celnych przez importera. Stąd tego rodzaju upoważnienie jest jednym z dokumentów, które są wymagane przez firmy kurierskie odpowiedzialne za transport towarów. Kontrola towaru i dokumentacji prowadzona przez urzędników Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) pozwala m.in. ustalić wysokość opłat należnych przy imporcie i zweryfikować poprawność zastosowanych ulg oraz zwolnień od cła i podatku.

Kontroli poddawane są w tym celu dokumenty dołączone do zgłoszenia celnego dotyczące importowanego towaru – najczęściej faktura handlowa i list przewozowy. Importer zobowiązany jest opłacić cło oraz podatek VAT od sprowadzanych produktów w ciągu 10 dni od przyjęcia zgłoszenia do odprawy celnej. Aktualnie obowiązujące taryfy celne można natomiast ustalić w systemie TARIC lub krajowym ISZTAR pozwalającym dodatkowo sprawdzić bieżące stawki VAT dla poszczególnych kategorii produktów. Odprawa celna może też odbyć się bezkosztowo dla importera.

Główne czynniki, które decydują o zwolnieniu z danin to niska wartość sprowadzanego towaru (np. przesyłki o wartości do 150 euro zamówione przez osoby fizyczne zwolnione są z cła) oraz jego przeznaczenie.

rodzaj odprawy celnej

Jakie dokumenty do odprawy celnej są wymagane przez służby?

Jeśli w imieniu importera występuje przewoźnik lub wynajęta agencja celna odprawa celna wymaga upoważnienia do czynności celnych. Przedsiębiorcy trudniący się handlem z podmiotami spoza UE zobowiązani są ponadto do posiadania numeru EORI oraz przygotowania wymaganej do odprawy celnej dokumentacji. Odprawa celna importowa w tym przypadku odbywa się na podstawie faktury sprzedażowej bądź proformy (dla ładunków stanowiących próbki towarów) oraz listu przewozowego. W niektórych sytuacjach wymagana może być również specyfikacja, czyli Packing List bądź tłumaczenie zawartości ładunku czy paczki.

Jeśli faktura handlowa nie pozwala na zidentyfikowanie zawartości przesyłki oraz dokumenty uzupełniające, np. świadectwo pochodzenia czy deklaracja zgodności CE. Odprawa celna przesyłek zamawianych przez osoby prywatne jest przeprowadzana na podstawie proformy.

Sprawdź także:

Sprawdź, gdzie jest Twoja przesyłka

Śledzenie przesyłki

Cennik przesyłek
Przesyłki zagraniczne
Firmy Kurierskie
Usługi
Punkty nadań
start Śledzenie Przesyłka Konto