Co to jest embargo i jak wpływa na rynek?

Sankcje gospodarcze narzucone na kraj mogą przyczynić się do zmian gospodarczych również w kraju, który je zastosował. Doskonałym przykładem jest embargo, czyli zakaz handlu lub współpracy z danym państwem. W tekście wyjaśnimy dokładnie, co to embargo, jakie są jego przyczyny i skutki, odpowiemy również na pytanie, jak embargo wpływa na konsumenta oraz na firmy zajmujące się logistyką i spedycją.

Embargo – co to jest?

Słowo wywodzi się z języka hiszpańskiego i oznacza przeszkodę. W języku handlowym określa zakaz handlu i współpracy z krajem lub z grupą krajów, może mieć szeroki lub wąski zakres. Embargo zazwyczaj jest środkiem dyplomatycznym nakładanym na państwa w konkretnym celu. Bariery w handlu mogą wynikać z nieprzestrzegania praw człowieka lub z działań wojennych prowadzonych przez państwo. Embargo może dotyczyć zarówno eksportu, jak i importu. 

Embargo różnicuje się również pod względem jego zakresu – od całkowitego zakazu wymiany handlowej lub ustalenia limitów na jakiś towar, aż po wprowadzenie dodatkowych podatków. Embargo może dotyczyć także zakazu tranzytu towarów przez dany kraj, a w skrajnych przypadkach dochodzi nawet do zamrożenia kont i aktywów majętnych osób lub do przejmowania transportów, np. statków.

Grafika przedstawiająca zakaz wymiany towarowej pomiędzy krajami, na które nałożono embargo

Rodzaje embarga

Embargo może przyjąć różną postać, wśród nich wyróżnia się:

  • polityczne embargo,
  • handlowe, czyli gospodarcze, dotyczące importu i eksportu,
  • embargo związane z ograniczeniami w ilościach kupowanych lub sprzedawanych towarów,
  • wprowadzenie dodatkowego podatku na towar,
  • zakaz transportu określonych produktów,
  • przejmowanie frachtów lub kont bankowych,
  • zakaz transportu technologii przez dany obszar,
  • embargo informacyjne.

Najbardziej znane embarga w historii

Historia zna wiele przykładów ograniczeń w handlu mających na celu uzyskanie konkretnych intencji. Już Napoleon wprowadził zakaz sprzedaży produktów Wielkiej Brytanii. Również Kuba została objęta przez Stany Zjednoczone embargiem, które trwa do dziś. Głośnym embargiem były sankcje narzucone przez Stany Zjednoczone na Chiny, gdy te wsparły komunistyczne siły północnokoreańskie w wojnie koreańskiej. Zakaz wymiany handlowej z Chinami trwał aż do 1972 roku. Dopiero po tym czasie był możliwy import z Chin do Stanów Zjednoczonych.

W roku 2022 embargo zostało narzucone przez wiele państw na Rosję w odpowiedzi na inwazję na Ukrainę. Sankcje były wprowadzane partiami. Najważniejsze z nich dotyczą między innymi blokad przestrzeni powietrznej i morskiej, blokady zakupu rosyjskich surowców oraz wyrobów. Zamrożono również aktywa rosyjskich oligarchów powiązanych z władzami.

Dlaczego stosuje się embargo?

W dzisiejszych czasach terminu embargo używa się głównie w związku z konfliktami politycznymi i zbrojnymi. Embargo to narzędzie wojny politycznej wykorzystywane do zademonstrowania dominacji lub wymuszenia zmiany zachowania. 

Zakaz wymiany handlowej z danym krajem może osłabić jego potencjał militarny, co jest szczególnie ważne w wygaszaniu konfliktów. Uważa się, że działania gospodarcze mogą być równie skuteczne, co działania zbrojne. W praktyce kraj lub kraje, które chcą wymusić konkretne cele od innego państwa, ustalają sankcje, czyli np. embargo na eksport i import. Nietrudno sobie wyobrazić, jakie konsekwencje mają te działania dla przedsiębiorców oraz dla klientów. 

Jakie konsekwencje niesie ze sobą embargo?

W niektórych przypadkach już sama groźba wprowadzenia embarga może skłonić przywódców kraju do określonego działania, wystarczy bowiem widmo negatywnego oddziaływania na gospodarkę i wywołania niepokoju społecznego.

Można więc powiedzieć, że celem zakazu importu i eksportu jest wymuszenie na kraju objętym sankcjami konkretnych działań. Praktycznie zawsze embargo będzie zniechęcać inwestorów do aktywności w danym państwie, może również spowodować wycofanie się przedsiębiorców, zamknięcie siedzib i przeniesienie całej lub części działalności do stabilniejszych politycznie krajów ościennych. Kolejną konsekwencją utrudnień w handlu są zerwane łańcuchy dostaw, zwłaszcza jeśli embargo obejmuje zakaz przewozu towarów przez dany kraj.

Kontenerowiec na pełnym morzu, załadowany kolorowymi pakunkami

Niestety, ale embargo ma również negatywne konsekwencje dla państwa, które je nakłada. Dotyczą one zmniejszenia podaży, czyli braków produktów na rynku, zmniejszenia konkurencyjności, co w rezultacie podnosi ceny produktów lub usług, np. transportowych, jeśli embargo dotyczy zakazu tranzytu przez dane państwo. 

Embargo gospodarcze najbardziej wpływa na dobrobyt zwykłych mieszkańców obydwóch stron. W krajach, na które narzucono blokady handlowe, może brakować produktów pierwszej potrzeby, znikają miejsca pracy, więc wzrasta bezrobocie.

Embarga w transporcie

W transporcie można spotkać się z pojęciem „frachtowe embargo”. Co to jest? Embargo frachtowe dotyczy głównie przewozów drobnicowych i jest okresową blokadą ustalaną przez przewoźnika. Blokada może trwać od kilku dni do paru miesięcy. W tym przypadku embargo polega na zaprzestaniu przyjmowania przez przewoźnika ładunków od nadawców. Takie embargo może zostać nałożone przez ograniczony czas, w konkretnym miejscu lub tylko na określone ładunki. O rodzaju blokady decyduje sam przewoźnik. Taką decyzję podejmuje się np. w szczycie sezonu lub w przypadku złych warunków pogodowych, kiedy nie ma dostępu do danych lokalizacji. Narzucenie embarga ma często na celu pomoc przewoźnikom w zachowaniu kontroli nad obciążeniem transportu, co z kolei wpływa na przepustowość w dostawach.

Jeśli potrzebujesz pomocy w organizacji niewielkiej przesyłki z Chin – zapoznaj się z naszą ofertą. Z nami kompleksowo i szybko załatwisz przewóz przesyłki o charakterze niehandlowym, czyli towaru w niewielkich ilościach. Pomożemy w ocleniu paczki i w dowiezieniu jej na miejsce, pod wskazany przez Ciebie adres. AlleKurier zapewnia niskie ceny, szybki termin realizacji zamówienia i pomoc w załatwieniu formalności.

Zobacz także:

Sprawdź, gdzie jest Twoja przesyłka

Śledzenie przesyłki

Cennik przesyłek
Przesyłki zagraniczne
Firmy Kurierskie
Usługi
Punkty nadań
start Śledzenie Przesyłka Konto