Gestia transportowa – co musisz o niej wiedzieć?

Importerzy oraz eksporterzy doskonale znają pojęcie, jakim jest gestia transportowa. Określenie to dotyczy organizacji transportu towarów, jest więc składnikiem umowy kupna i sprzedaży zawieranej pomiędzy dwoma stronami. W tekście wyjaśnimy dokładniej, co to jest gestia transportowa, jakie są jej rodzaje oraz przedstawimy wady i zalety.

Co to jest gestia transportowa?

Gestią transportową nazywa się prawa oraz obowiązki związane z organizacją transportu zakupionych lub sprzedanych towarów. Dotyczą przedsiębiorców zajmujących się importem lub eksportem. Gestia transportowa jest elementem umowy zawieranej pomiędzy kupującym a sprzedającym. Przed zawarciem współpracy strony określają obowiązki, które dotyczą transportu towaru, jego ubezpieczenia oraz odpowiedzialności związanej z przetransportowaniem towaru zgodnie z przepisami prawa tranzytowego danego kraju.

Dwóch mężczyzn rozmawia ze sobą przed samochodem ciężarowym

Rodzaje gestii transportowej

Wyjaśniliśmy, co to jest gestia transportowa, teraz chcemy się skupić na jej formach. Wyróżnia się tutaj dwie postaci gestii transportowej:

 • własna,
 • mieszana.

O gestii własnej mówimy, kiedy odpowiedzialność za transport spoczywa na jednej ze stron, czyli na kupującym lub sprzedającym. Oznacza to, że zadaniem strony jest zorganizowanie całego transportu, aż do miejsca wskazanego przez kupującego.

Gestia transportowa mieszana spotykana jest najczęściej w transporcie morskim. W tym przypadku za transport zakupionego towaru odpowiada sprzedający, a następnie kupujący.

Inny podział gestii transportowej związany jest z precyzyjnym określeniem odpowiedzialności, określają go reguły handlowe znane pod pojęciem „Incoterms”. Wyróżnia się tutaj grupy wydzielone pod względem zadań dla obydwóch stron transakcji.

 1. Grupa D – gestia transportowa w całości leży po stronie sprzedającego, jest on w pełni odpowiedzialny za transport do portu docelowego. W tej grupie wyróżnia się jednak 3 formuły:
 • DDP (Delivered Duty Paid) – sprzedający transportuje zamówione produkty do punktu przeznaczenia, dodatkowo odpowiada za opłaty i formalności celne. Kupujący jest odpowiedzialny za wyładunek towaru i koszty z tym związane.
 • DAP (Delivered At Place) – sprzedający jest stroną odpowiedzialną za transport towaru do miejsca docelowego, za rozładunek odpowiada kupujący.
 • DAT (Delivered At Terminal) – strona sprzedająca odpowiada za transport i wyładunek towaru do wybranego terminalu. Po wyładunku towaru to kupujący ponosi ryzyko i ewentualne koszty.
 1. Grupa C – gestię transportową ma sprzedający, ale to kupujący ponosi odpowiedzialność za straty lub uszkodzenia towarów aż od załadunku.
 • CFR (Cost and Freight) – sprzedający organizuje transport towarów do miejsca załadunku, opłaca również koszt transportu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie transportu oraz płaci za wyładunek i organizuje dalszy transport.
 • CIF (Cost Insurance and Freight) – sprzedający dodatkowo ponosi odpowiedzialność za wykup ubezpieczenia.
 • CPT (Carriage Paid To) – sprzedawca opłaca transport towaru do przewoźnika, później to kupujący odpowiada za koszty, ponosi ryzyko oraz odbiera załadunek w wyznaczonym przez przewoźnika miejscu.
 • CIP (Carriage and Insurance Paid To) – sprzedający musi również zapłacić ubezpieczenie.
 1. Grupa F – gestia transportowa należy do strony kupującej towar. Zwykle sprzedający przestaje być odpowiedzialny za transport w momencie przekazania towaru przewoźnikowi.
 2. Grupa E – kupujący odpowiada za transport towaru, zadaniem sprzedającego jest udostępnienie towaru w konkretnym miejscu.
Załadowany kontenerowiec na pełnym morzu. Widok z lotu ptaka

Wady i zalety związane z gestią transportową

Przed zawarciem umowy partnerzy wspólnie podejmują decyzję, kto staje się posiadaczem gestii transportowej. Strony muszą dobrze skalkulować i przeanalizować wszystkie korzyści oraz niedogodności związane z gestią transportową. Chociaż wydawać by się mogło, że gestia transportowa to obciążenie logistyczne oraz ekonomiczne – to czasami jest wręcz przeciwnie.

Strona mająca wpływ na przebieg transportu może decydować o jego trasie, terminie załadunku i rozładunku, a także o formie obrotu dokumentami transportowymi, a co najważniejsze – wybiera rodzaj transportu. Organizacja transportu we własnym zakresie może obniżyć jego koszt, zwłaszcza jeśli wybierze się usługi transportowe oferowane na atrakcyjnych warunkach. Osoby, które nie mają doświadczenia w zakresie organizacji transportu, często powierzają zlecenie transportowe specjalistom z zakresu TSL.

Posiadanie gestii transportowej przez importera lub eksportera może wpłynąć na obniżenie ceny transportu, zwłaszcza jeśli istnieje możliwość rozłożenia kosztów proporcjonalnie na wszystkie podmioty, które złożyły zamówienia.

Gestia transportowa może nieść za sobą także wady – związane z odpowiedzialnością za transport oraz z ryzykiem nagłego wzrostu kosztów przewozu towarów. To ostatnie dotyczy głównie transportu z Chin. Zagrożeniem może być również terminowość dostawy i związane z tym kary umowne, wynikające z podpisanej z kontrahentem umowy.

Gestia transportowa a spedycja morska

W transporcie drogowym gestia leży zwykle po stronie sprzedającego, co oznacza, że nabywca towaru nie musi martwić się sprawami związanymi z organizacją transportu. Nieco inaczej jest w przypadku transportu morskiego. Tutaj zwykle przewóz towarów oraz koszty z nim związane są również po stronie kupującego – mamy więc do czynienia z gestią transportową mieszaną. To sprzedawca dowozi towar do miejsca załadunku, czyli do portu, a za resztę kursu odpowiada już nabywca. Kupujący we własnym zakresie transportuje towar z portu, może również skorzystać z usług firm zajmujących się spedycją.

Również AlleKurier oferuje obsługę przesyłek międzynarodowych. Pomożemy z importem lub eksportem do Chin oraz z formalnościami, które towarzyszą tym dostawom. Z nami zrobisz to bez zbędnych formalności, nie przepłacisz, a towar otrzymasz w terminie. Zapoznaj się z cennikiem usług importowych oraz z opcjami, jakie oferujemy.

Zobacz także:

Sprawdź, gdzie jest Twoja przesyłka

Śledzenie przesyłki

Cennik przesyłek
Przesyłki zagraniczne
Firmy Kurierskie
Usługi
Punkty nadań
start Śledzenie Przesyłka Konto