Zlecenie transportowe – czym jest i kiedy trzeba je zawrzeć?

Odpłatny przewóz osób lub towarów nazywany jest transportem. Transport może odbywać się drogą lądową, wodną lub powietrzną. Każdy transport powinien odbywać się zgodnie z prawem, czyli musi zostać zawarta umowa pomiędzy zlecającym usługę transportową a wykonującym ją. Tym właśnie jest zlecenie transportowe.

Kiedy zawiera się zlecenie transportowe i co musi w nim być?

Zlecenie transportowe tworzy się zawsze, gdy korzysta się z odpłatnych usług transportowych, niezależnie czy dotyczą one przewozu ludzi, czy też towarów. Zlecenie powinno zawierać niezbędne informacje o trasie przejazdu. Uwzględnia się zarówno punkt startowy, jak i docelowy oraz ramy czasowe, w których odbywa się transport. Profesjonalnie napisane zlecenie zawiera dane obu stron umowy, unikalny numer zlecenia i datę jego wystawienia.

W zleceniu na przewóz umieszcza się również wynagrodzenie dla firmy przewozowej oraz sposób i termin płatności. W niektórych przypadkach ustala się zakres odpowiedzialności – czyli sposób postępowania w przypadku zgubienia lub zniszczenia przewożonych dóbr.

Zlecenie transportowe a spedycyjne – czy są tu jakieś różnice?

Zlecenie może być zawierane bezpośrednio między klientem a przewoźnikiem lub między spedytorem a przewoźnikiem. Tę pierwszą umowę nazywa się zleceniem transportowym. W tym przypadku to klient organizuje proces logistyczny, przewoźnik ma jedynie odebrać towar z punktu A i przewieźć go do punktu B.

Dwóch kierowców pozujących przed samochodem ciężarowym

Z kolei zlecenie spedycyjne zawiera kontrahent ze spedytorem, klient musi się liczyć z tym, że niekoniecznie spedytor będzie przewoźnikiem, gdyż ten może wystawić zlecenie transportowe do firmy przewozowej. W tym wypadku klient powierza organizację procesu logistycznego właśnie spedytorowi. Spedytor może skorzystać z usług firmy przewozowej lub wykorzystać swoją flotę, jeśli taką posiada.

Różnice między zleceniem transportowym a spedycyjnym widać w zakresie odpowiedzialności. Odpowiedzialność przewoźnika jest uregulowana przepisami prawnymi – przewoźnik odpowiada za rezultat zlecenia transportowego, czyli za dostarczenie przesyłki do celu. Odpowiedzialność spedytora jest uregulowana przepisami kodeksu cywilnego. W świetle prawa spedytor nie odpowiada za rezultat, ale za niezachowanie staranności podczas powierzonego zlecenia.

Zlecenie transportowe – czy to obowiązek?

W prawdzie nie istnieje żaden wymóg prawny mówiący o konieczności wystawienia zlecenia transportowego, ale warto dokument tworzyć każdorazowo, kiedy podejmuje się współpracę będąc klientem lub spedytorem. Ta niezbyt skomplikowana formalność może uchronić klienta lub przewoźnika przed stratami finansowymi lub przed odpowiedzialnością. Co więcej, zlecenie transportowe może mieć formę ustną, ale zdecydowanie odradza się tego typu praktyki. 

Zlecenie może mieć również nietypową formę, np. wiadomości tekstowej wysłanej przez kontrahenta do firmy transportowej, z warunkami, które zostały zaakceptowane przez obie strony umowy. Lepiej jednak zabezpieczyć się i stworzyć profesjonalny dokument w formie papierowej. Warunki zamieszczone w zleceniu spedycyjnym dobrze warunki współpracy.

List przewozowy jako niezbędny element zlecenia transportowego

Niezbędna dokumentacja w zleceniach spedycyjnych

W momencie, kiedy podjęto decyzję o współpracy między klientem a przewoźnikiem, zachodzi konieczność stworzenia dokumentacji towarzyszącej przewożonemu towarowi. Chodzi tutaj głównie o list przewozowy oraz o dokument CMR. Listem przewozowym jest dokument, na którym zawarto niezbędne informacje o przesyłce – dane adresowe, dane na temat przewożonych towarów (rodzaj asortymentu i jego ilość, tonaż przesyłki oraz jej koszt). Listem przewozowym może być również etykieta na przesyłce kurierskiej. Unikalny kod na etykiecie pomaga odnaleźć zagubioną paczkę, ułatwia klientowi jej śledzenie oraz przyspiesza rozwiązywanie reklamacji.

Paczkę nadasz za pośrednictwem AlleKurier – to szybki i bezpieczny sposób wysłania przesyłki do kraju oraz za granicę. Jedyne co musisz zrobić to zamówić kuriera lub zanieść paczkę do punktu odbioru i wydrukować list przewozowy, który wygeneruje się na podstawie wprowadzonych danych. Unikalny numer przesyłki pozwoli Ci ją śledzić na każdym etapie jej podróży.

Zobacz także:

Sprawdź, gdzie jest Twoja przesyłka

Śledzenie przesyłki

Cennik przesyłek
Przesyłki zagraniczne
Firmy Kurierskie
Usługi
Punkty nadań
start Śledzenie Przesyłka Konto