• AlleKurier
  • Blog
  • Międzynarodowy List Przewozowy CMR - co musisz wiedzieć?

Międzynarodowy List Przewozowy CMR - co musisz wiedzieć?

Międzynarodowy List Przewozowy CMR - co musisz wiedzieć? Przewóz towarów pomiędzy różnymi krajami w dobie postępującej globalizacji stał się właściwie codziennością. Nikogo nie dziwi, że kupujemy towary sprowadzane niekiedy nie tylko z innych państw, ale wręcz kontynentów. Jednak aby uporządkować sytuację prawną pomiędzy nadawcą, odbiorcą i pośredniczącym w procesie przewoźnikiem, niezbędne są określone dokumenty. To nie tylko potwierdzenie, że partia towaru została nadana i odebrana, ale również podstawa do ewentualnych roszczeń w razie uszkodzenia załadunku. A w jaki sposób można przewozić towar? Jedną z opcji jest skorzystanie z przesyłek kurierskich., jeśli nie są to bardzo duże ładunki, wymagające użycia większych środków transportu. Z AlleKurier.pl nadasz paczki do Anglii, paczki do USA czy Niemiec, w bardzo korzystnych cenach! 

Co oznacza skrót CMR?

Jednym z wyżej wskazanych dokumentów jest właśnie CMR (Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route), czyli konwencja o zgodnym z traktatem międzynarodowym transporcie towarów. CMR jest najbardziej podstawowym dokumentem w transporcie międzynarodowym i, mówiąc najprościej, stanowi potwierdzenie, że umowa transportowa między stronami została zawarta.

CMR - transport 2021

Powyższe wyjaśnienie jasno wskazuje, że CMR to nic innego, jak znany wszystkim list przewozowy. Jednocześnie warto nadmienić, że choć prawo międzynarodowe wskazuje na istnienie takiego dokumentu, nie obliguje do jego sporządzenia. Nie oznacza to, że konwencja przestaje obowiązywać, jednak ewentualne roszczenia stają się znacznie trudniejsze do wyegzekwowania. Warto mieć to na uwadze!

Do czego jest stosowana konwencja CMR?

Jak każdy akt prawny, również konwencja może być stosowana tylko w określonych przypadkach. Przede wszystkim, używa się jej w przypadku międzynarodowego przewozu towarów, jednak konwencja dalej obowiązuje, jeśli z jakichś przyczyn (na przykład w związku z kolizją drogową) nie dojdzie do przekroczenia przez towar granicy kraju. Ewentualna wola stron co do obowiązywania konwencji nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia. Innymi słowy, nawet jeżeli strony ustalą pomiędzy sobą, że CMR nie będzie obowiązywać dla danej usługi przewozowej, takie ustalenie nie będzie miało mocy prawnej.

paczki do wysyłki CMR

Dodatkowo, zapisy konwencji stosuje się tylko i wyłącznie do odpłatnych przewozów - nigdy tych świadczonych w ramach przysługi lub grzecznościowo. Co ważne, płatność nie musi być dokonywana w środkach pieniężnych, dopuszczalne są także inne formy - na przykład świadczenie wzajemne lub na przykład nieodpłatne przekazanie części towaru. Nie ma również obowiązku, by przewoźnik posiadał działalność gospodarczą. A ile kosztuje nadanie przesyłki? Zapoznaj się z cennikiem i wysyłaj tanio swoje paczki! Zamówienie kuriera to prosta sprawa!

Do czego nie jest stosowana konwencja CMR?

Dokument CMR nie zostanie wystawiony, jeśli transport międzynarodowy odbywa się za pomocą innego środka transportu niż samochód, naczepa, pojazd członowy lub przyczepa. Jednocześnie, jeśli transport rozpoczął się wyżej wskazanym środkiem transportu, ale w międzyczasie przewoźnik przeniósł go na przykład na statek - CMR może dalej obowiązywać, jeśli strony tak postanowią.

Konwencji nie stosuje się do takich kontraktów jak umowa spedycji czy też umowa najmu pojazdu wraz z usługą transportu. Przepisów tego dokumentu nie stosuje się również w odniesieniu do przewozów, które są wykonywane na podstawie przepisów:

1. konwencji pocztowych,

2. dotyczących przeprowadzek międzynarodowych (inaczej: transportu rzeczy przesiedlenia)

3. dotyczących przewozu zwłok.

Czym jest list przewozowy?

List przewozowy jest dokumentem tworzonym na bazie regulacji konwencji i stanowi podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów. Co ważne, choć nie istnieje żaden obowiązujący dla CMR wzór, prawodawca wyznaczył szereg elementów takiego dokumentu, które muszą zostać w nim zawarte.

Do wystawienia dokumentu oraz wprowadzania w nim zmian, uprawnione są obydwie strony stosunku, jednak w razie niejasności lub błędów w treści - to nadawca za nie odpowiada. Dlatego też utartą praktyką jest, że to podmiot, który chce przewieźć towar poza granice kraju, jest odpowiedzialny za stworzenie listu przewozowego. A z jakiej firmy kurierskiej warto skorzystać do przewozu przesyłek za granicę? Wejdź na allekurier.pl i poznaj naszą ofertę!

pakowanie przesyłki CMR

Z czego musi składać się CMR? - jaki jest wzór CMR?

Jak wspomniano wyżej, nie istnieje żaden określony wzór dokumentu dla CMR, zatem można stworzyć go dowolnie lub skorzystać z dostępnych w sieci szablonów. Jednak, aby dokument był ważny, musi zawierać pewne, określone prawnie, elementy. Wśród nich można wskazać:

1. miejsce oraz datę wystawienia listu przewozowego,

2. nazwę (nazwisko) oraz dokładny adres nadawcy lub jego siedziby,

3. dane przewoźnika,

4. nazwę (nazwisko) podmiotu odbierającego, a także jego dokładny adres (lub adres jego siedziby),

5. miejsce przekazania towaru do przewozu, a także dokładną lokalizację, w której załadunek zostanie przekazany odbiorcy,

6. dane dotyczące rodzaju przewożonego towaru, a także sposobu, w jaki został on spakowany,

7. wymiary załadunku, ilościowe określenie jego rozmiaru, a także masa całego załadunku,

8. dokładną rozpiskę kosztów przewozu,

9. dane istotne ze względów podatkowo-celnych,

10. oświadczenie stron o tym, że przewóz podlega zapisom CMR.

CMR - transport paczek

Taki dokument jest zawsze sporządzany w języku kraju, z którego pochodzi nadawca. Co istotne, jeżeli załadunek przekroczy granice kilku państw, możliwe jest wystawienie listu przewozowego w większej ilości kopii. Dodatkowo, w liście mogą znajdować się inne informacje niezbędne z punktu widzenia stron, m.in. termin wykonania usługi przewozowej bądź ustalony między stronami zakaz przeładowywania towarów do innego środka transportu.

W razie wątpliwości dotyczących wypełnienia dokumentu, warto kierować się dostępnymi online wzorami listów. Wtedy z pewnością wszystko uda się dobrze uzupełnić!

Sprawdź, gdzie jest Twoja przesyłka

Śledzenie przesyłki

Cennik przesyłek
Przesyłki zagraniczne
Firmy Kurierskie
Usługi
Punkty nadań
start Śledzenie Przesyłka Konto