Numer Eori - jak go uzyskać?

Dzięki swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy mogą przeprowadzać transakcje nie tylko z kontrahentami ze swojego rodzimego kraju lub kooperantami mającymi siedzibę w jednym z krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej, ale również z dostawcami lub odbiorcami z tzw. państw trzecich. Transakcja z podmiotem spoza UE wymaga jednak spełnienia dodatkowych obowiązków formalnych - jednym z nich jest uzyskanie numeru EORI. Dzięki EORI możesz słać swoje przesyłki po całym świecie! A jeśli wysyłać paczki za granicę, to tylko z niezawodnym brokerem AlleKurier.pl!

Czym jest numer EORI?

EORI to skrót od angielskiej nazwy Economic Operators Registration and Identyfication. Numer ten nadawany jest na wniosek złożony w formie elektronicznej i może być przyznany każdej firmie jednokrotnie, dlatego przed wystąpieniem o jego nadanie zaleca się, aby dokładnie zweryfikować, czy podmiot nie posiada już tego identyfikatora.

Obowiązek identyfikowania numerem EORI wynika z unijnych ustaw i rozporządzeń - aktualnie najważniejszym z nich jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 09.10.2013. Akt ten ustanowił Unijny Kodeks Celny, z którego jednoznacznie wynika konieczność posiadania międzynarodowego identyfikatora, wykorzystywanego w przypadku transakcji z podmiotami spoza UE. Decydując się na import oraz eksport paczek poza teren UE warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę, żeby nie zostać zaskoczonym. Tego typu przesyłki znacznie różnią się od przesyłek do Anglii czy przesyłek do Niemiec, dlatego warto czytać poradniki na ten temat. Oczywiście polecamy tutaj nasze artykuły, przybliżające wiedzę z zakresu przesyłek do dalekich krajów!

EORI numer nie jest jednolity dla wszystkich podmiotów. Numery przyznawane podmiotom krajowym i podmiotom z krajów trzecich różnią się między sobą ilością znaków i ich strukturą. W przypadku pierwszej grupy EORI składa się z liter PL, po których pojawia się numer NIP i ciąg do 17 znaków, natomiast firmy z krajów trzecich identyfikują się numerem, który rozpoczyna się literami PL i składa z 14 cyfr, zakończonych literą Z.

czym jest numer eori

Do czego jest potrzebny numer EORI?

O EORI numer powinna wystąpić każda firma lub osoba fizyczna, która zamierza eksportować towary z UE na teren państw unijnych lub importować towary z Chin lub innych krajów spoza terenu Unii Europejskiej. Takie działania wymagają dopełnienia procedur celnych, a do tego potrzebny jest numer EORI. Jego posiadanie niweluje konieczność posługiwania się dokumentami celnymi w wersji papierowej i ułatwia zarówno importerom, eksporterom, jak i urzędom celnym na terenie całej Unii kontrolę poprawności transakcji. Jeśli zajmujesz się sprowadzaniem towarów do rodzimego kraju, musisz koniecznie zapoznać się z listą rzeczy zabronionych do wysyłki. Unikniesz wtedy dużego rozczarowania, w końcu chcemy by wszystkie przesyłki docierały do wskazanego miejsca.

do czego potrzebny jest numer eori

Jak uzyskać i jak sprawdzić EORI?

Przez wiele lat EORI numer można było uzyskać, składając do odpowiedniego organu wniosek w formie papierowej. Jednak od sierpnia 2015 r., o nadanie numeru można wnioskować jedynie elektronicznie przez portal puesc.gov.pl. Nie wystarczy tylko założenie konta - do złożenia wniosku potrzebny jest zaawansowany poziom dostępu do profilu PUESC, reprezentowany przez numer ID SISC. Ostatni identyfikator to numer nadawany osobom fizycznym lub prawnym w Systemie Informacyjnym Skarbowo-Celnym.

Posiadając konto na PUESC oraz ID SISC, można wystąpić z wnioskiem o nadanie EORI. Znajduje się on w kategorii wniosków dotyczących cła. We wniosku należy podać podstawowe dane firmowe, zaświadczyć o zapoznaniu się z zapisami dotyczącymi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia oraz wyrazić zgodę na publikację danych z wniosku na stronach Komisji Europejskiej. Tak przygotowany wniosek należy przesłać do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu drogą elektroniczną, używając kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego. Wniosek może złożyć zarówno właściciel firmy, osoba uprawniona do jej reprezentowania z mocy prawa, jak i pełnomocnik ustanowiony pisemnym pełnomocnictwem. W ostatnim przypadku do wniosku o rejestrację należy dołączyć skan pełnomocnictwa oraz potwierdzenie przelewu za jego ustanowienie. Dokumenty te można również dostarczyć osobiście lub zamówić kuriera i wysłać dokumenty.

Ze względu na fakt, że EORI jest numerem uznawanym powszechnie na terenie całej Unii Europejskiej, powstała ogólnodostępna wyszukiwarka tych numerów. Za jej pomocą można nie tylko zweryfikować numer EORI, ale również sprawdzić, jakie organy są odpowiedzialne za jego nadawanie oraz wykaz organów rejestrujących w ramach systemu EORI.

jak uzyskać numer eori

Ile trwa załatwienie numeru EORI i ile to kosztuje?

Co do zasady, nadanie EORI jest bezpłatne, zarówno dla firm z UE, jak i podmiotów trzecich. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki, a należy do nich sytuacja, w której o nadanie identyfikatora w imieniu firmy ubiega się jej pełnomocnik. Wówczas wnioskodawca powinien ponieść koszt udzielenia pełnomocnictwa urzędowego (17 zł) oraz jego dostarczenia do odpowiedniej jednostki. Jak widać nie jest to ani trudny do zdobycia dokument, ani tym bardziej kosztowny. Największym kosztem w tym przypadku jest oczywiście cena, jaką poniesiemy za import oraz eksport towarów spoza UE. Na szczęście z AlleKurier.pl możesz skorzystać z atrakcyjnych cen na wysyłki krajowe oraz międzynarodowe. Wszystkie informacje znajdziesz w naszym cenniku!

Sama procedura wnioskowania o nadanie EORI przebiega stosunkowo szybko, natomiast numer przyznawany jest w zaledwie kilka dni. Odpowiedź na wniosek, zawierająca EORI numer, wysyłana jest elektronicznie na konto użytkownika w systemie PUESC, skąd można wygenerować oficjalny dokument. Czas potrzebny na procedowanie wniosku może jednak ulec wydłużeniu na skutek wad formalnych w dokumentach. Wówczas numer EORI zostaje nadany jedynie tymczasowo, a organ nadający wzywa wnioskodawcę do usunięcia luk lub błędów w terminie 30 dni. W takiej sytuacji powinien on złożyć do tego samego organu wniosek aktualizacyjny, w przeciwnym wypadku EORI zostanie zdezaktywowane.

Sprawdź także:

Sprawdź, gdzie jest Twoja przesyłka

Śledzenie przesyłki

Cennik przesyłek
Przesyłki zagraniczne
Firmy Kurierskie
Usługi
Punkty nadań
start Śledzenie Przesyłka Konto