Opłata paliwowa - ile wynosi?

Opłata paliwowa jest należnością finansową, pobieraną w wyniku wprowadzenia na polski rynek paliw silnikowych oraz gazu, którymi zasilane są pojazdy samochodowe. Jej wpływy zasilają w 80 proc. Krajowy Fundusz Drogowy, a w pozostałych 20 proc. Fundusz Kolejowy. Co warto o niej wiedzieć? Dowiedz się informacji z najnowszego artykułu!

Co to jest opłata paliwowa i kto ją ustala?

Opłata paliwowa to należność, której podstawę stanowi ilość paliw lub gazu, od której należy zapłacić podatek akcyzowy. Jej stawka ustalana jest przez ministra od spraw transportu, a następnie ogłaszana w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej - "Monitor Polski". Do uiszczania opłaty paliwowej zobowiązani są producenci i importerzy paliw silnikowych lub gazu, a także podmioty dokonujące ich wewnątrzwspólnotowego nabycia zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym oraz inne podmioty podlegające w tym zakresie obowiązkowi podatkowemu. Wymagane jest również składanie informacji o opłacie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, a także jej obliczanie i wpłacanie w terminie do 25. dnia miesiąca po miesiącu powstania obowiązku zapłaty. Każda wpłata powinna być uiszczana na podany rachunek bankowy izby celnej. Z obowiązku zapłaty opłaty paliwowej zwolnione są podmioty, które działają w ramach umów międzynarodowych w zakresie transportu drogowego.

kwota opłaty paliwowej

Ile wynosi ogólnie opłata paliwowa?

Wysokość opłaty paliwowej jest różna dla poszczególnych paliw. W 2021 roku stawka wynosi:

- 165,14 PLN dla 1000 l benzyny o kodach CN 2710 12 49 oraz CN 2710 12 45 , a także wyrobów stanowiących mieszankę tych benzyn z biokomponentami;
- 338,53 PLN dla 1000 l oleju napędowego o kodach CN 2710 20 11 oraz CN 2710 19 43, a także wyrobów będących mieszanką tych olejów z biokomponentami oraz samoistnych paliw biokomponentowych;
- 198,25 zł dla 1000 kg gazu ziemnego mokrego, pozostałych węglowodorów, gazowych węglowodorów alifatycznych skroplonych i gazowych, przeznaczonych do napędzania silników o kodach CN 2901 i CN 2711, a także innych dedykowanych wyrobów bez względu na kod CN.

opłata paliwowa - wpływ na wysokość ceny przesyłek

Jak przedstawia się opłata paliwowa dla poszczególnych firm kurierskich?

Jednym z elementów składających się na ceny firm kurierskich jest dopłata paliwowa, czyli dodatek pozwalający na uniezależnienie podstawowych kosztów usługi kurierskiej od obowiązującej stawki paliwowej. W zależności od przedsiębiorstwa wartość ta może być określana na różne sposoby. W firmie DHL opłata paliwowa (obecnie 16,00 %) liczona jest na podstawie średniej arytmetycznej, z wartości ważonych cen średnich detalicznych oleju napędowego za dany miesiąc. W kosztach tych uwzględniane są wszystkie opłaty i podatki. W firmie DPD opłata paliwowa (15.20 % lub 17.80 % w zależności od masy przesyłki kurierskiej) jest ustalana w oparciu o ceny hurtowe oleju napędowego, ogłaszane przez PKN Orlen. Takie rozwiązanie pozwala marce uniknąć wpływu marż stacji benzynowych na wartość dodatku paliwowego, niezależnie od regionu Polski. GLS (13,00 %) i Fedex (17.00 %) dokonują korekty paliwowej na podstawie wyliczeń średnich cen oleju napędowego w kraju, których wysokość definiuje bieżąca sytuacja. Z opłaty paliwowej zwolniony jest Pocztex (0,00 %), czyli firma kurierska Poczty Polskiej.

Opłata paliwowa ma wpływ na wysokość ceny przesyłek. Jeśli nie chcesz przepłacać zamawiając kuriera bezpośrednio przez strony firm kurierskich, nadaj paczki z AlleKurier! Zaoszczędź nawet 70%, wybierając szybkie i bezpieczne przesyłki przez naszą platformę!

wysokość opłaty paliwowej

Opłata paliwowa - zmiany w stawkach na przestrzeni lat

Wysokość stawek opłaty paliwowej ustalana jest od początku istnienia Krajowego Funduszu Drogowego, czyli od 27 października 1994 roku. Na przestrzeni lat ulega ona corocznym zmianom, w zależności od wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przez okres pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. Wysokość stawki opłaty paliwowej zmienia się też za sprawą przesunięć obciążeń względem podatku akcyzowego. W latach 2015-2019 stawki podwyższane były o 25 PLN za 1000 l/kg, przy jednoczesnym spadku stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych o taką samą kwotę. Zgodnie z ustawą o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, w latach 2020-2021 stawka wzrosła z 25 PLN do 28 PLN za 1000 l/kg przy symetrycznym zmniejszeniu podatku o taką samą kwotę. Zmiana ta związana jest z przedłużonym zwiększeniem zasilania środkami z opłaty paliwowej Funduszu Kolejowego, a także wspominanego wyżej Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Ustawa dotycząca rozwiązań przeznaczonych do realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 przyczyniła się do wzrostu opłaty paliwowej o 17,00 PLN za 1000 l/kg, przy jednoczesnym zmniejszeniu stawki akcyzy. W praktyce nie dotknęła kierowców, ponieważ nie miała wpływu na ceny paliwa.

Wysyłasz paczki i nie chcesz przepłacać? Skorzystaj z oferty od AlleKurier już teraz! Wybierając naszą platformę masz możliwość nadania zarówno przesyłek krajowych, jak i przesyłek zagranicznych, do wielu państw na świecie!

opłata paliwowa

Co jaki czas zmienia się opłata paliwowa?

Wskaźnik opłaty paliwowej skonstruowany jest w sposób, który odzwierciedla zmiany w cenach paliwa - zarówno w górę, jak i w dół. Podwyższanie lub obniżanie stawki odbywa się cyklicznie. Ostatnie wzrosty podyktowane są potrzebą pozyskania dodatkowych środków na zasilanie Krajowego Funduszu Drogowego, a tym samym zwiększenie uczestnictwa kierowców tankujących na polskich stacjach benzynowych w dofinansowywaniu budowy dróg. Zmiana ta pozwala Funduszowi na pozyskanie dodatkowego budżetu, ponieważ źródłem jego utrzymania jest opłata paliwowa, a nie akcyza.

Sprawdź, gdzie jest Twoja przesyłka

Śledzenie przesyłki

Cennik przesyłek
Przesyłki zagraniczne
Firmy Kurierskie
Usługi
Punkty nadań
start Śledzenie Przesyłka Konto