Opłata paliwowa - ile wynosi? | AlleKurier.pl

Opłata paliwowa - ile wynosi?

min czytania

Opłata paliwowa jest należnością finansową, pobieraną w wyniku wprowadzenia na polski rynek paliw silnikowych oraz gazu, którymi zasilane są pojazdy samochodowe. Jej wpływy zasilają w 80 proc. Krajowy Fundusz Drogowy, a w pozostałych 20 proc. Fundusz Kolejowy. Co warto o niej wiedzieć? Dowiedz się informacji z najnowszego artykułu!

Co to jest opłata paliwowa i kto ją ustala?

Opłata paliwowa to należność, której podstawę stanowi ilość paliw lub gazu, od której należy zapłacić podatek akcyzowy. Jej stawka ustalana jest przez ministra od spraw transportu, a następnie ogłaszana w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej - "Monitor Polski". Do uiszczania opłaty paliwowej zobowiązani są producenci i importerzy paliw silnikowych lub gazu, a także podmioty dokonujące ich wewnątrzwspólnotowego nabycia zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym oraz inne podmioty podlegające w tym zakresie obowiązkowi podatkowemu. Wymagane jest również składanie informacji o opłacie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, a także jej obliczanie i wpłacanie w terminie do 25. dnia miesiąca po miesiącu powstania obowiązku zapłaty. Każda wpłata powinna być uiszczana na podany rachunek bankowy izby celnej. Z obowiązku zapłaty opłaty paliwowej zwolnione są podmioty, które działają w ramach umów międzynarodowych w zakresie transportu drogowego.

kwota opłaty paliwowej

Ile wynosi ogólnie opłata paliwowa?

Wysokość opłaty paliwowej jest różna dla poszczególnych paliw. W 2021 roku stawka wynosi:

- 165,14 PLN dla 1000 l benzyny o kodach CN 2710 12 49 oraz CN 2710 12 45 , a także wyrobów stanowiących mieszankę tych benzyn z biokomponentami;
- 338,53 PLN dla 1000 l oleju napędowego o kodach CN 2710 20 11 oraz CN 2710 19 43, a także wyrobów będących mieszanką tych olejów z biokomponentami oraz samoistnych paliw biokomponentowych;
- 198,25 zł dla 1000 kg gazu ziemnego mokrego, pozostałych węglowodorów, gazowych węglowodorów alifatycznych skroplonych i gazowych, przeznaczonych do napędzania silników o kodach CN 2901 i CN 2711, a także innych dedykowanych wyrobów bez względu na kod CN.

stawka opłaty paliwowej

Jak przedstawia się opłata paliwowa dla poszczególnych firm kurierskich?

Jednym z elementów składających się na ceny firm kurierskich jest dopłata paliwowa, czyli dodatek pozwalający na uniezależnienie podstawowych kosztów usługi kurierskiej od obowiązującej stawki paliwowej. W zależności od przedsiębiorstwa wartość ta może być określana na różne sposoby. W firmie DHL opłata paliwowa (obecnie 16,00 %) liczona jest na podstawie średniej arytmetycznej, z wartości ważonych cen średnich detalicznych oleju napędowego za dany miesiąc. W kosztach tych uwzględniane są wszystkie opłaty i podatki. W firmie DPD opłata paliwowa (15.20 % lub 17.80 % w zależności od masy przesyłki) jest ustalana w oparciu o ceny hurtowe oleju napędowego, ogłaszane przez PKN Orlen. Takie rozwiązanie pozwala marce uniknąć wpływu marż stacji benzynowych na wartość dodatku paliwowego, niezależnie od regionu Polski. GLS (13,00 %) i Fedex (17.00 %) dokonują korekty paliwowej na podstawie wyliczeń średnich cen oleju napędowego w kraju, których wysokość definiuje bieżąca sytuacja. Z opłaty paliwowej zwolniony jest Pocztex (0,00 %), czyli firma kurierska Poczty Polskiej.

Opłata paliwowa ma wpływ na wysokość ceny przesyłek. Jeśli nie chcesz przepłacać zamawiając kuriera bezpośrednio przez strony firm kurierskich, nadaj paczki z AlleKurier! Zaoszczędź nawet 70%, wybierając szybkie i bezpieczne przesyłki przez naszą platformę!

wysokość opłaty paliwowej

Opłata paliwowa - zmiany w stawkach na przestrzeni lat

Wysokość stawek opłaty paliwowej ustalana jest od początku istnienia Krajowego Funduszu Drogowego, czyli od 27 października 1994 roku. Na przestrzeni lat ulega ona corocznym zmianom, w zależności od wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przez okres pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. Wysokość stawki opłaty paliwowej zmienia się też za sprawą przesunięć obciążeń względem podatku akcyzowego. W latach 2015-2019 stawki podwyższane były o 25 PLN za 1000 l/kg, przy jednoczesnym spadku stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych o taką samą kwotę. Zgodnie z ustawą o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, w latach 2020-2021 stawka wzrosła z 25 PLN do 28 PLN za 1000 l/kg przy symetrycznym zmniejszeniu podatku o taką samą kwotę. Zmiana ta związana jest z przedłużonym zwiększeniem zasilania środkami z opłaty paliwowej Funduszu Kolejowego, a także wspominanego wyżej Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Ustawa dotycząca rozwiązań przeznaczonych do realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 przyczyniła się do wzrostu opłaty paliwowej o 17,00 PLN za 1000 l/kg, przy jednoczesnym zmniejszeniu stawki akcyzy. W praktyce nie dotknęła kierowców, ponieważ nie miała wpływu na ceny paliwa.

Wysyłasz paczki i nie chcesz przepłacać? Skorzystaj z oferty od AlleKurier już teraz! Wybierając naszą platformę masz możliwość nadania zarówno przesyłek krajowych, jak i przesyłek zagranicznych, do wielu państw na świecie! Dokąd wysyłane są najczęściej przesyłki przez Klientów? Zobacz poniżej najpopularniejsze kierunki!

opłata paliwowa

Co jaki czas zmienia się opłata paliwowa?

Wskaźnik opłaty paliwowej skonstruowany jest w sposób, który odzwierciedla zmiany w cenach paliwa - zarówno w górę, jak i w dół. Podwyższanie lub obniżanie stawki odbywa się cyklicznie. Ostatnie wzrosty podyktowane są potrzebą pozyskania dodatkowych środków na zasilanie Krajowego Funduszu Drogowego, a tym samym zwiększenie uczestnictwa kierowców tankujących na polskich stacjach benzynowych w dofinansowywaniu budowy dróg. Zmiana ta pozwala Funduszowi na pozyskanie dodatkowego budżetu, ponieważ źródłem jego utrzymania jest opłata paliwowa, a nie akcyza.

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej? Interesują Cię tematy związane z biznesem, handlem e-commerce i wysyłkami? Sprawdź naszego bloga! Oto przydatne artykuły, dzięki którym nadasz przesyłki błyskawicznie!
Wylogowanie po okresie nieaktywności

Podaj swoje dane aby zalogować się ponownie.

   Zapomniałem hasło

Porozmawiaj z nami