Co oznacza, że twoja paczka została zatrzymana przez służby celne?

Informacja o treści „twoja paczka została zatrzymana przez służby celne’’ to komunikat, z którym spotykają się zarówno nabywcy różnych produktów zamawianych i kupowanych za granicą, jak i osoby, które niczego nie zamawiały. Główne powody takiej wiadomości mogą być dwa. Pierwszy z nich to nieprawidłowości w procesie transportu przesyłek, a drugi to próba oszustwa. Co oznacza SMS: ,,Twoja paczka została zatrzymana przez służby celne’’ i co robić w takiej sytuacji?

„Twoja paczka została zatrzymana przez służby celne” – co to oznacza?

W dzisiejszych czasach coraz częściej i chętniej korzystamy z możliwości zakupu różnych towarów za granicą, a zwłaszcza na międzynarodowych platformach sprzedażowych. Dotyczy to zarówno nabywców detalicznych, jak i przedsiębiorców nabywających półprodukty lub gotowe przedmioty, które następnie sprzedają w kraju. W jednym, jak i drugim przypadku może się zdarzyć, że osoba czy podmiot zamawiający dany towar otrzyma wiadomość o treści „twoja paczka została zatrzymana przez służby celne”. Taka informacja może też pojawić się w panelu zamawiającego czy w wiadomości mailowej – tam, gdzie pozostałe statusy paczek.

Informacja o zatrzymaniu paczki przez urząd celny zazwyczaj oznacza, że odnotowano rozbieżności pomiędzy deklarowaną zawartością przesyłki a faktycznym stanem jej zawartości. Zazwyczaj odprawa celna paczek przekraczających granice poszczególnych państw nie trwa dłużej niż kilka godzin. Jest to jednak sytuacja, kiedy cała dokumentacja się zgadza i przesyłka nie budzi żadnych podejrzeń. W odwrotnym przypadku proces odprawy celnej może potrwać nawet miesiąc.

Nie oznacza to jednak, że paczka nie zostanie przepuszczona przez odprawę i przekazana do dalszego transportu. Dlatego otrzymanie komunikatu o treści „twoja paczka została zatrzymana przez służby celne” nie powinna być powodem do zdenerwowania ani podejrzewania, że doszło do złamania prawa. Często komunikaty te wysyłane są automatycznie i pozytywne przejście procedury nieznacznie wpływa na opóźnienie dostarczenia przesyłki do nadawcy.

Dlaczego paczki zostają zatrzymane podczas odprawy celnej?

Bardzo częstym powodem otrzymania wiadomości „twoja paczka została zatrzymana przez służby celne” jest też nieznajomość rodzajów produktów, jakie można wysyłać za granicę i kupować z różnych krajów. Są to zazwyczaj leki, artykuły akcyzowe, takie jak np. papierosy czy alkohol, a także produkty spożywcze.

Zatrzymanie przesyłki na etapie odprawy celnej ma też miejsce w sytuacji, gdy deklarowana wartość przedmiotów znajdujących się w paczce jest inna niż rzeczywista. Wśród takich przypadków mogą się znaleźć również paczki, w których znajdują się podróbki znanych marek i inne towary będące przedmiotem oszustwa lub kradzieży.

SMS „twoja paczka została zatrzymana przez służby celne” dotyczy dostaw z krajów nieznajdujących się na terenie Unii Europejskiej. Często dotyczy przesyłek z Chin czy Stanów Zjednoczonych.

Co zrobić po otrzymaniu wiadomości „twoja paczka została zatrzymana przez służby celne”?

Po otrzymaniu SMS lub wiadomości o tej treści w innej formie należy sprawdzić, czy status ten potwierdza też powiadomienie w wiadomości mailowej, czy też w statusie transportu danej paczki. Jeżeli rzeczywiście tak jest, należy poczekać na zawiadomienie oficjalne wysłane przez urząd celny. Zazwyczaj dostarczane jest ono pocztą wraz z odpowiednimi dokumentami i instrukcją odnośnie do sposobu ich wypełnienia.

Pisma te należy wypełnić zgodnie z zamieszczonym wzorem. Należy do nich dołączyć potwierdzenie dokonanej transakcji np. w formie zrzutu ekranu aukcji, na której dokonano zakupu czy potwierdzenia tej czynności pod danym adresem sklepu. Ważne jest również dodanie dowodu uiszczenia płatności za dany artykuł.

Wśród kluczowych danych, jakie powinny znaleźć się w odpowiedzi na otrzymane pismo, są dokładne dane osoby, która dokonała zakupu wraz z numerem i serią dowodu osobistego, numerem PESEL i adresem korespondencyjnym. Dobrze jest też dodać skan dowodu osobistego.

W dokumentach przesłanych przez urząd celny znajduje się też kwota i numer konta do wykonania niezbędnej opłaty celnej. Po wykonaniu stosownego przelewu można odesłać uzupełnione pisma wraz z załącznikami pod wskazany adres zwrotny. Po wykonaniu tej czynności należy oczekiwać na odpowiedź ze strony urzędu celnego i sprawdzać status paczki w monitorowaniu przesyłek.  

Co zrobić po otrzymaniu wiadomości „twoja paczka została zatrzymana przez służby celne”?

SMS „twoja paczka została zatrzymana przez służby celne” – uwaga na oszustwo!

Ostatnio stosunkowo często zdarza się, że otrzymujemy różne wiadomości o dziwnej i nietypowej treści. Wśród nich może znaleźć się SMS o treści „twoja paczka została zatrzymana przez służby celne”. W takiej wiadomości zazwyczaj pojawia się również link. Nigdy nie należy go otwierać. Jest to próba oszustwa, która może spowodować spustoszenie nie tylko w danych na smartfonie czy komputerze, ale też udostępnienie przestępcom poufne haseł i ciągów znaków, za pomocą których logujemy się np. do banków.

Otwarcie linku zawartego w wiadomości zazwyczaj przekierowuje adresata do złośliwej aplikacji. Ponadto często zdarza się, że po otwarciu odnośnika z wiadomości SMS otwiera się okno oznaczone logiem DHL lub innej firmy kurierskiej, co budzi zaufanie potencjalnych ofiar ataków. Wiadomości z próbą wyłudzenia danych są szczególnie skuteczne w sytuacji, jeśli ich adresat faktycznie oczekuje na nadejście zamówionej paczki z terenu spoza Unii Europejskiej. W takiej sytuacji jednak należy zachować szczególną ostrożność i zignorować wiadomość.

W przypadku, jeżeli zamówiona przesyłka faktycznie została zatrzymana przez służby celne, urząd będzie informował o tym listownie i drogą oficjalną. Pismo opatrzone będzie stosownymi pieczątkami i podpisami. Wówczas należy postępować zgodnie z instrukcją opisaną w pierwszej części tekstu.

Bezpieczną organizację sprowadzania przesyłek z zagranicy wraz z pełną dokumentacją celną oferuje nasza platforma wysyłkowa AlleKurier. W ramach współpracy na jasnych zasadach transport paczek z takich krajów jak np. Chiny bezpieczny i zgodny z prawem.

Zobacz także:

Sprawdź, gdzie jest Twoja przesyłka

Śledzenie przesyłki

Cennik przesyłek
Przesyłki zagraniczne
Firmy Kurierskie
Usługi
Punkty nadań
start Śledzenie Przesyłka Konto