Punkty adresowe w logistyce – korzyści i znaczenie baz danych

Niedokładne dane adresowe generują pomyłki w dostarczaniu przesyłek lub powodują błędy w fakturowaniu. Rzetelne, zweryfikowane i przede wszystkim pełne informacje stanowią kluczowy element prowadzenia działalności związanej ze sprzedażą internetową. Punkty adresowe w postaci kompletnej bazy danych, ułatwiają dostawy, planowanie trasy oraz ograniczają ryzyko pomyłek. Dowiedz się, jakie korzyści ma korzystanie z wiarygodnej bazy adresowej i jakie są podstawy prawne prowadzenia numeracji adresowej.

Punkty adresowe – towar zawsze trafia pod właściwy adres

Niejeden sprzedawca z pewnością miał do czynienia z sytuacją, w której niewielki błąd w adresie skutkował wielotysięczną stratą. Jak to możliwe? Błędne lub niedokładne dane podane podczas transakcji mogą przyprawić kuriera o zawrót głowy. W efekcie towar wróci do sprzedawcy, pozna trochę świata lub trafi w ręce niczego niespodziewającego się sąsiada. Klient będzie niezadowolony, sprzedawca i przewoźnik również.

Spokojnie, to już przeszłość. Korzystanie z nowoczesnych narzędzi, jakimi są bazy danych, zawierające punkty adresowe, minimalizuje ryzyko pomyłek w doręczaniu przesyłek. Co więcej, dostęp do zwizualizowanych danych na mapach pomaga w podejmowaniu decyzji np. związanych z lokalizacją kolejnego magazynu. Ma to ogromne znaczenie w optymalizowaniu tras dla przewoźników i kurierów.

Punkty adresowe to nie tylko dokładna lokalizacja klienta, ale to też cenna informacja dla przedsiębiorcy. To coś więcej niż tylko adres – otrzymuje się informacje o potencjalnych klientach, ponieważ na podstawie zgromadzonych danych wiadomo, czy budynek znajdujący się pod danym adresem jest zamieszkany przez indywidualnego klienta, czy mieści się tam przedsiębiorstwo.

Punkty adresowe – towar zawsze trafia pod właściwy adres

Kto korzysta z punktów adresowych?

Z baz danych zawierających dokładną mapę, współrzędne i punkty adresowe korzystają m.in. urzędnicy, służby mundurowe, ochrona zdrowia, geodeci. Narzędzia są wykorzystywane także przez firmy kurierskie i przewozowe w celu optymalizacji transportu oraz zapobieżeniu pomyłek w dostawie.

Broker kurierski AlleKurier daje możliwość łatwego zamówienia kuriera oraz nadania paczki lub przesyłki paletowej na terenie całego kraju. Ograniczone do minimum formalności oraz atrakcyjna cena to tylko niektóre atuty. Kurierzy korzystają z aktualnych baz danych, dlatego Twoja przesyłka dotrze na czas pod wskazany adres.

Taka polityka z pewnością wpływa korzystnie na zasób portfela sprzedawcy i klienta, ale też dokłada małą cegiełkę do zrównoważonego rozwoju. Mniejsza emisja dwutlenku węgla to właśnie skutek korzystania z systemów mapowych podczas planowania tras pojazdów.

Punkty adresowe w logistyce – korzyści i znaczenie baz danych

Skąd biorą się punkty adresowe wykorzystywane przez firmy przewozowe?

Najdokładniejsza mapa cyfrowa Polski oraz Europy to wynik działalności firm, które postawiły sobie za cel stworzenie przydatnego narzędzia m.in. dla osób związanych z dystrybucją towarów. Dokładne i rzetelne punkty adresowe powstają w oparciu o urzędowe źródła oraz są wynikiem korzystania z nowoczesnych narzędzi.

Podczas tworzenia aktualnych map oraz raportów dla firm logistycznych korzysta się też z monitoringu pracy „live”, czyli z wykrywania korków oraz z pomiarów czasu obsługi w poszczególnych punktach. Te dane dają wiarygodne wskazówki, które przekładają się na planowanie tras i prognozowanie czasu pracy kurierów.

Punkty adresowe i podstawy prawne prowadzenia numeracji adresowej

Dane, których używa się w bazach adresowych, pochodzą głównie z EMUiA (Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów) oraz z PRG (Państwowy Rejestr Granic). Najważniejsze podstawy prawne związane z prowadzeniem numeracji adresowej to:

  1. Ustawa o infrastrukturze miejskiej (z dnia 4 marca 2010 r.),
  2. Prawo geodezyjne i kartograficzne (z dnia 17 maja 1989 r.),
  3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (z dnia 21 lipca 2021 r.).

W każdej miejscowości, w której nadaje się nazwę ulicom, istnieje konieczność prowadzenia dokładnej ewidencji. Wprowadzanie danych o infrastrukturze jest więc wypełnieniem obowiązków legislacyjnych.

Podczas wprowadzania numeracji obiektów określa się także rodzaj nieruchomości, podaje się dokładne współrzędne lokalizujące daną miejscowość i wyznacza się przebieg ulicy lub placu, tak aby powstała mapa była jak najdokładniejsza. Zgodnie z prawem dane powinny być na bieżąco aktualizowane przez gminy, które dysponują specjalnym narzędziem stworzonym przez GUGik (Główny Urząd Geodezji i Kartografii). Do tych danych dostęp może mieć każdy, ponieważ nie są to dane wrażliwe lub niejawne.

Zobacz także:

Sprawdź, gdzie jest Twoja przesyłka

Śledzenie przesyłki

Cennik przesyłek
Przesyłki zagraniczne
Firmy Kurierskie
Usługi
Punkty nadań
start Śledzenie Przesyłka Konto