Wszystkie rodzaje transportu wykorzystywane w logistyce

Transport to obecnie jeden z ważniejszych aspektów życia społeczeństwa, gdyż dotyczy zaspokajania podstawowych potrzeb, jest ściśle związany z gospodarką – służy do przemieszczania zasobów oraz dotarcia do miejsc pracy. W tekście odpowiemy na pytanie: jakie wyróżniamy rodzaje transportu? Przedstawimy je i omówimy najważniejsze typy transportu, które stanowią nieodłączną część logistyki.

Co to jest transport?

Na początku warto poznać krótką definicję transportu – to wszystkie czynności, które odpowiadają za fizyczne przemieszczenie się ludzi oraz produktów przy wykorzystaniu pojazdów lub maszyn i towarzyszącej im infrastruktury. W logistyce o transporcie mówimy, gdy towary przemieszczają się z miejsca nadania do miejsca docelowego. Warto jednak wiedzieć, że z transportem mamy do czynienia również w momencie, gdy zasoby przemieszczają się za pomocą systemu rur – w ten sposób transportuje się np. paliwa lub produkty sypkie.

My skupimy się głównie na branży TSL, czyli na transporcie, spedycji i logistyce. Usługa transportu zawsze obejmuje załadunek, wyładunek, a niekiedy także składowanie, czynności kontrolne, spedycyjne, rzeczoznawcze i usługi organów celnych.

Różne rodzaje transportu – miniaturowa ciężarówka, samolot i kartony umieszczone na mapie świata

Jakie wyróżniamy rodzaje transportu?

Wyróżniamy kilka rodzajów transportu:

  • transport drogowy,
  • transport kolejowy,
  • transport wodny,
  • transport lotniczy,
  • transport rurociągowy.

Transport drogowy dotyczy przemieszczania się ludzi oraz ładunków po drogach lądowych przy wykorzystaniu środków transportu wyposażonych w koła. Najważniejszymi cechami transportu drogowego jest jego elastyczność, szybkość, duża dostępność oraz mniejsze nakłady kapitału potrzebnego do stworzenia infrastruktury towarzyszącej (w porównaniu do transportu kolejowego i lotniczego).

Transport kolejowy podobnie jak transport drogowy, również należy do transportu lądowego. Pojazdy nie są jednak wyposażone w koła i nie poruszają się po drogach, ale po szynach w obrębie infrastruktury kolejowej. Ten rodzaj transportu cechuje się dużą przepustowością, a co za tym idzie – niskim kosztem transportu. Za pomocą pociągów można przewozić ciężkie i duże ładunki, co często jest niemożliwe w przypadku transportu drogowego.

Transport wodny dzieli się na śródlądowy i morski. Śródlądowy dotyczy przewozów na śródlądowych drogach wodnych. Z kolei transport morski to głównie przewożenie towarów na przeznaczonych do tego statkach – np. kontenerowcach czy tankowcach. Omawiając rodzaje transportu towarów, często uznaje się transport morski za metodę najtańszą, ale też najbardziej czasochłonną. Spedycja morska jest najłatwiejszym sposobem na przewóz produktów z dalekich państw, np. z Chin lub ze Stanów Zjednoczonych. Więcej o transporcie morskim: Transport morski – zalety, wady, ciekawostki

Transport lotniczy jest transportem powietrznym przy wykorzystaniu statków powietrznych, czyli samolotów i śmigłowców. To najnowocześniejszy i zarazem najszybszy rodzaj transportu, niestety spedycja powietrzna należy również do najdroższych sposobów transportu. Z transportu lotniczego korzysta się głównie w przypadku przewozu cennych produktów lub zasobów pilnie potrzebnych w danym miejscu.

Transport rurociągowy związany jest z przemieszczaniem się produktów, głównie zasobów, za pośrednictwem sieci rur. Stosowany jest głównie do przemieszczania się płynnych produktów naftowych.

Jakie rodzaje transportu wykorzystywane są w logistyce?

Środki transportu stosowane w logistyce dobierane są pod względem ich opłacalności oraz możliwości infrastruktury danego miejsca. W przypadku przewozów krajowych najczęściej korzysta się z transportu samochodowego – towar przewożony jest przez przewoźnika z miejsca nadania do miejsca docelowego. W ten sposób zaopatrywane są np. sklepy, hurtownie, magazyny.

Transport drogowy świetnie sprawdza się w dużych miastach – rodzaj pojazdu można łatwo dostosować do warunków – to właśnie jest elastyczność transportu drogowego. W ogromnych aglomeracjach częściej korzysta się z niewielkich samochodów dostawczych, z racji występujących tam ograniczeń.

Transport małym pojazdem ciężarowym – biała furgonetka zaparkowana pod sklepem

W przypadku importu oraz eksportu zwykle używa się również transportu morskiego, a rzadziej powietrznego. Tutaj model transportowy zależy w głównej mierze od miejsca, z którego (lub do którego) transport się odbywa. W przypadku importu z krajów azjatyckich zwykle korzysta się ze spedycji morskiej. Główną przyczyną wyboru tej gałęzi transportu jest jej opłacalność.

Jednak w sytuacji zamawiania niewielkich ilości produktów z Chin – warto wykorzystać drogę powietrzną. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest szybki czas realizacji, w przeciwieństwie do transportu morskiego, zamówiony towar będzie u Ciebie w ciągu kilku dni. Koszt przesyłki możesz znacząco obniżyć, jeśli skorzystasz z usług brokera kurierskiego. AlleKurier oferuje kompleksową pomoc w imporcie z Chin. Z nami bezproblemowo przejdziesz przez wszystkie formalności związane z zamówieniem przesyłki. A jeśli sobie życzysz – weźmiemy na siebie również jej oclenie.

Inne klasyfikacje transportu

Wszystkie rodzaje transportu, które wykorzystywane są w logistyce, można podzielić wg innych kryteriów, które obejmują np. zastosowane jednostki ładunkowe lub zasięg i wielkość transportu.

Zastosowane jednostki ładunkowe

Transport można podzielić również ze względu na wykorzystane jednostki ładunkowe – wyróżnia się tutaj transport multimodalny, w którym wykorzystuje się więcej niż jeden środek transportu oraz transport konwencjonalny.

Zasięg transportu

Kolejnym kryterium podziału transportu jest jego zasięg. O transporcie krajowym mówimy, gdy odbywa się on na terenie rodzimego państwa. W przypadku naszego kraju, z transportem międzynarodowym mamy do czynienia, gdy odbywa się on poza krajami należącymi do Unii Europejskiej. Transport po krajach UE nazywa się transportem wewnątrzwspólnotowym.

Transport zbiorowy i całopojazdowy

W logistyce znanym pojęciem jest również transport całopojazdowy. Polega on na wykorzystaniu powierzchni całego pojazdu do transportu ładunku. Przeciwieństwem tego rodzaju przewozu jest transport zbiorowy.

Zobacz także:

Sprawdź, gdzie jest Twoja przesyłka

Śledzenie przesyłki

Cennik przesyłek
Przesyłki zagraniczne
Firmy Kurierskie
Usługi
Punkty nadań
start Śledzenie Przesyłka Konto