Czy zwrot uszkodzonego towaru jest możliwy?

Kiedy dokonujemy zakupu nowego przedmiotu, oczekujemy, że będzie sprawny i pełnowartościowy. Jednak niestety w wyniku różnych czynników, takich jak wady fabryczne czy uszkodzenie w trakcie transportu, niezbędny jest zwrot uszkodzonego towaru. Czy taka możliwość przysługuje nabywcy w każdym przypadku? Sprawdź, jak należy postępować w przypadku otrzymania niepełnowartościowego przedmiotu i dowiedz się, kiedy zwrot wadliwego towaru nie będzie rozpatrzony pozytywnie.

Zwrot uszkodzonego towaru – kiedy przysługuje?

Zwrot wadliwego towaru możliwy jest zarówno w przypadku przedmiotów zakupionych w sklepie stacjonarnym, jak i internetowym. Podczas dokonywania zakupu pomiędzy sprzedawcą a konsumentem zostaje zawarta pewna umowa, w ramach której nabywca dokonuje zakupu przedmiotu o określonych cechach czy funkcjach. W sytuacji, kiedy okaże się np. po rozpakowaniu czy uruchomieniu towaru, że nie spełnia on obiecanych przez sprzedawcę cech lub ewidentnie zakupiony został produkt uszkodzony, możliwy jest zwrot w sklepie.

Zwrot uszkodzonego towaru może być rozpatrzony pozytywnie jedynie w przypadku, gdy określona wada związana jest z niedoskonałością, która nie wynika z nieodpowiedniego użytkowania danego przedmiotu. Jeżeli do uszkodzenia dojdzie na skutek upadku czy powstania wady z winy nabywcy, zwrot wadliwego towaru nie będzie rozpatrzony.

Zwrot uszkodzonego towaru – kiedy przysługuje?

Zwrot wadliwego towaru – jakie możliwości ma nabywca?

W sytuacji, gdy zakupiony przedmiot okaże się niepełnowartościowy, kupujący może wykonać zwrot uszkodzonego towaru na dwa sposoby. Jest to reklamacja z tytułu niezgodności danego zakupu z umową, której dokonanie możliwe jest na podstawie paragonu, faktury lub reklamacja w ramach gwarancji.

Przed dokonaniem wyboru sposobu reklamacji warto rozważyć, które działanie będzie dla nas korzystniejsze i umożliwi uzyskanie lepszego rozwiązania. Jeżeli okres gwarancyjny się skończył, wówczas nadal można skorzystać z reklamacji w związku z niezgodnością towaru z opisem. Warto pamiętać, że skorzystanie z gwarancji nie pozbawia prawa do reklamacji u sprzedawcy.

Zwrot w sklepie internetowym można wykonać za pośrednictwem naszej platformy usług kurierskich AlleKurier. Opcja Wygodna Zwroty to wybór z gotowej listy sklepów i maksymalne uproszczenie całej procedury.

Reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową – na czym polega?

Zwrot wadliwego towaru w ramach reklamacji opartej na niezgodności przedmiotu z umową powinien być dokonany u sprzedawcy. To on odpowiada za oferowane produkty. W celu zwrotu towaru niezbędne jest przedstawienie dowodu zakupu, takiego jak paragon czy faktura. W przypadku braku takiego dokumentu możliwe jest przedstawienie np. dowodu płatności kartą. Kluczowe jest, aby możliwe było określenie sprzedawcy, rodzaju towaru, ceny oraz terminu sprzedaży.

Kupujący w ramach takiej reklamacji może domagać się wymiany towaru na nowy lub dokonania jego nieodpłatnej naprawy. W przypadku, gdy zwrot uszkodzonego towaru wiąże się z demontażem, robocizną czy innymi dodatkowymi kosztami wynikającymi np. z transportu, sprzedawca zobowiązany jest je pokryć. Jeżeli natomiast kupujący nie chce nowego produktu, a preferuje naprawę zwracanego towaru, sprzedawca może odmówić, jeśli czynności związane z tą naprawą są wyższe niż wydanie nowego produktu.

Nabywca może też, dokonując zwrotu wadliwego towaru, zrezygnować z naprawy lub wymiany na nowy i zażądać zwrotu pieniędzy. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy wymiana na taki sam towar nie jest możliwa, a koszt naprawy znacznie przewyższa wartość towaru.

Zwrot uszkodzonego towaru – reklamacja z kartą gwarancyjną

Wiele produktów sprzedawanych jest wraz z kartą gwarancyjną. Tego typu reklamacji dokonuje się w sklepie u sprzedawcy lub serwisie gwarancyjnym. Właściwe miejsce dostarczenia uszkodzonego przedmiotu wskazane jest w karcie gwarancyjnej. Dokument ten określa ponadto prawa nabywcy, takie jak np. termin rozpatrzenia reklamacji, szczegółowe dane gwaranta czy czas trwania gwarancji.

Warto pamiętać, że sprzedawca lub gwarant powinni ustosunkować się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych. Jeżeli w tym czasie nabywca nie otrzyma stosownej odpowiedzi, reklamacja automatycznie zostaje uznana za rozpatrzoną na korzyść nabywcy.

Zobacz także:

Sprawdź, gdzie jest Twoja przesyłka

Śledzenie przesyłki

Cennik przesyłek
Przesyłki zagraniczne
Firmy Kurierskie
Usługi
Punkty nadań
start Śledzenie Przesyłka Konto