Zwrot towaru niezgodnego z opisem – co trzeba wiedzieć?

Towar niezgodny z opisem bywa przyczyną nie tylko frustracji i zdenerwowania, ale potrafi też spowodować niemały kłopot. Po pierwsze dlatego, że często potrzebujemy czegoś na dany dzień i w ostatniej chwili okazuje się, że produkt jest zupełnie inny, niż oczekiwaliśmy i się nie sprawdzi. Po drugie czeka nas oddanie przedmiotu do sklepu w celu, np. odzyskania kosztów poniesionych podczas zakupu. W jakich sytuacjach można wykonać zwrot towaru niezgodnego z opisem i co to właściwie oznacza?

Czym jest towar niezgodny z opisem?

W momencie zakupu każdy klient powinien mieć swobodny dostęp i prawo do zapoznania się z opisem danego przedmiotu. Taka informacja powinna określać rzeczywiste cechy i właściwości towaru. Wówczas nabywca może dokonać świadomego zakupu, zgodnie z własnymi oczekiwaniami. Czasem jednak okazuje się, że podczas rozpakowania przedmiotu lub pierwszego użycia, zakupiony produkt odbiega od tego, co zawarte było w reklamie i informacji udostępnionej przez sprzedawcę. Wówczas jest to towar niezgodny z opisem, który podlega zwrotowi.

Przykładem produktu niezgodnego z opisem może być np. robot kuchenny, na którego opakowaniu lub w opisie sprzedawcy znajduje się informacja, że towar ma funkcję cięcia w plastry i mielenia. Jeżeli po rozpakowaniu sprzętu okaże się, że mielenie przy użyciu robota jest niemożliwe, towar jest niezgodny z opisem i podlega zwrotowi.

Zwrot towaru niezgodnego z opisem a Kodeks cywilny

Zgodnie z ustawą Kodeks cywilny towar może być niezgodny z opisem z tytułu wad fizycznych lub prawnych. W pierwszym przypadku jest tak w sytuacji, gdy produkt nie spełnia swojej funkcji (np. suszarka do włosów się nie włącza i w związku z tym nie suszy). 

Towar niezgodny z opisem to również przedmiot, który pomimo zapewnień zawartych w opisie pozbawiony jest funkcji dodatkowych (suszarka do włosów miała mieć opcję jonizacji, a jej nie ma). 

Kolejnym przykładem wad fizycznych jest brak możliwości używania produktu w celu, o którym nabywca informował sprzedawcę podczas zakupu. Przykładem może być chęć zakupu zegarka, w którym nabywca chce nurkować. Jeżeli sprzedawca zaproponował model, który nie jest wodoszczelny, możliwy jest zwrot towaru niezgodnego z opisem. 

Ostatni przypadek wad fizycznych to wydanie niekompletnego produktu. To np. szczoteczka elektryczna sprzedawana bez ładowarki, pomimo że na opakowaniu lub w opisie znajduje się informacja o dołączeniu takiego akcesorium.

Wady prawne zakupionego produktu wynikają z ograniczenia praw do jego stosowania przez właściwy organ. To m.in. sytuacja, gdy nabywca kupi produkt pochodzący z kradzieży. Towar niezgodny z opisem ze względów prawnych to również przedmiot, który obciążony jest prawem osoby trzeciej. Jest tak w sytuacji, gdy komuś innemu przysługuje prawo pierwszeństwa zakupu, lub odkup gwarantuje mu księga wieczysta. To przypadek najczęściej spotykany na rynku nieruchomości. Towar niezgodny z opisem to również produkt, który objęty jest zakazem zbywania w związku z postępowaniem zabezpieczającym lub stanowi dowód w postępowaniu karnym.

Reklamacja – zwrot towaru niezgodnego z opisem

Zwrot towaru to prawo, które otrzymuje nabywca po zakupie produktu w sklepie internetowym lub poza jego siedzibą, czyli np. podczas pokazu. I chociaż taki zwrot nie jest zgodny z prawem w przypadku zakupów stacjonarnych, wiele sklepów umożliwia swoim konsumentom zwrot towaru bez podania przyczyny. W przypadku zwrotu towaru niezgodnego z opisem mamy do czynienia z reklamacją.

Podmiotem, który odpowiada za towar niezgodny z opisem, jest sprzedawca. Dlatego dokumenty reklamacyjne należy kierować bezpośrednio do niego. Może to być nie tylko towar zakupiony w postaci rzeczy, ale również nabyta usługa, czyli np. montaż zakupionego produktu. Co więcej, montaż ten podlega reklamacji zarówno w przypadku, kiedy został wykonany przez samego sprzedawcę, osoby trzecie, które otrzymały takie zlecenie od sprzedawcy, jak i samego nabywcę. W ostatnim przypadku warunkiem reklamacji jest jednak postępowanie podczas instalacji zgodnie z instrukcją i wytycznymi przekazanymi przez sprzedawcę.

Dokonując reklamacji, poza dostarczeniem sprzedawcy towaru niezgodnego z opisem, należy też dołączyć dokument zawierający niezbędne informacje. To data i miejscowość sporządzenia dokumentu, dane nabywcy i sprzedawcy, strony umowy (kupujący i sprzedawca), datę wydania towaru nabywcy, opis rodzaj produktu i jego cenę i dowód zakupu. Niezbędne są również jak najdokładniejsze informacje opisujące wadę produktu, czas, kiedy niezgodność została ujawniona i żądania konsumenta w związku z reklamacją.

Zwrot towaru niezgodnego z opisem

W jaki sposób należy zwrócić towar niezgodny z opisem?

Jeżeli zwrot w sklepie poprzez osobiste dostarczenie produktu wraz z pismem reklamacyjnym jest niemożliwy, wówczas można przesłać towar listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską. W bardzo szybki i wygodny sposób możliwe jest dokonanie tego przez platformę kurierską AlleKurier. W ramach usługi Wygodne zwroty należy wskazać dany sklep z dostępnej listy, wypełnić prosty formularz, opłacić przesyłkę i dostarczyć ją do wybranego punktu nadania. Można też wybrać preferowanego przewoźnika bez usługi Wygodne Zwroty i nadać na najkorzystniejszych dla siebie warunkach.

Reklamację w przypadku sprzedaży konsumenckiej złożyć można w ciągu sześciu miesięcy od momentu zauważenia wady. Okres, w którym sprzedawca odpowiada za sprzedany towar to natomiast dwa lata od dnia zbycia produktu. W sytuacji, gdy zakupiony przez nabywcę przedmiot jest towarem używanym, czas odpowiedzialności sprzedawcy może zostać skrócony do jednego roku. 

W przypadku, gdy sprzedawca wiedział o wadzie lub uszkodzeniu sprzedanego przedmiotu i zataił ten fakt przed kupującym, prawo do reklamacji obowiązuje nawet po upływie dwóch lat od daty zawarcia umowy.

Co może otrzymać konsument w ramach zwrotu towaru niezgodnego z opisem?

Zwrot dokonywany w ramach reklamacji uprawnia nabywcę do zażądania formy rekompensaty za zaistniałą sytuację. Może to być naprawa produktu, wymiana na nowy, obniżenie ceny lub zwrot pieniędzy. Sprzedawca może jednak zaproponować też swoje wyjście z sytuacji np. w przypadku, gdy wada jest niewielka lub prosta w naprawie albo towar ulegał już reklamacji.

Rozpatrzenie reklamacji – jakie prawa przysługują nabywcy?

Po zakupie produktu niezgodnego z opisem i jego reklamacji sprzedawca ma 14 dni kalendarzowych na ustosunkowanie się do pisma. Czas ten liczony jest od momentu odebrania przez sprzedawcę towaru wraz z reklamacją, nie od chwili nadania jej przez konsumenta. Jeżeli w ciągu tego czasu sprzedawca nie odpowie na reklamację, automatycznie uznana zostaje ona za zasadną i żądania przedstawione przez konsumenta muszą zostać spełnione. Jest tak nawet wtedy, gdy kupujący przyczynił się do powstania uszkodzenia.

W kwestii uzyskania odpowiedzi na reklamację ze strony sprzedawcy obowiązującym terminem jest data dostarczenia jej kupującemu, nie data nadania. Sprzedający musi więc wysłać decyzję wcześniej niż ostatniego, czternastego dnia. Inaczej odpowiedź dotrze do konsumenta po terminie określonym w prawie i będzie nieważna. W takim przypadku również automatycznie rozpatrzona zostaje ona na korzyść kupującego.

Zobacz także:

Sprawdź, gdzie jest Twoja przesyłka

Śledzenie przesyłki

Cennik przesyłek
Przesyłki zagraniczne
Firmy Kurierskie
Usługi
Punkty nadań
start Śledzenie Przesyłka Konto