Jak wygląda oświadczenie zwrotu towaru?

W przypadku większości produktów każdemu nabywcy przysługuje prawo do zwrócenia zakupu w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny. Jest tak w przypadku, gdy zakupów dokonano przez Internet lub poza lokalem firmy. Niekiedy jednak możliwy jest zwrot również w sklepach stacjonarnych, co wynika z prokonsumenckiej polityki względem kupujących. Aby móc odzyskać koszt poniesiony w związku z zakupem, niezbędny jest dowód wykonania transakcji i dostarczenie do punktu zwrotu przedmiotu w nienaruszonym stanie. Czy niezbędne jest również oświadczenie zwrotu towaru?

Jakie warunki należy spełnić, aby można było zwrócić zakupiony produkt?

Po pierwsze zwrot nastąpić musi w terminie, w którym nabywcy przysługuje prawo do zwrotu. W przypadku zakupów stacjonarnych zależy to od każdej marki indywidualnie, choć w świetle prawa nie ma ona obowiązku w ogóle przyjmować zwrotu towarów zakupionych w ten sposób. Co do zakupów poza lokalem firmy, zgodnie z prawem nabywcy przysługuje 14 dni na zwrot przedmiotu. Niekiedy jest to dłużej, co również zależy od danej firmy i jej polityki względem kupujących.

Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Musi być w stanie nienaruszonym i mieć komplet wszystkich oryginalnych metek. Aby dokonać zwrotu, należy też przedstawić dowód zakupu, którym może być paragon fiskalny, faktura VAT lub wyciąg z konta, jeśli płatność dokonywana była kartą.

Co to jest oświadczenie zwrotu towaru?

Niejednokrotnie w procedurze zwrotu danego produktu podpisać należy również formularz zwrotu. W przypadku zakupów internetowych często dołączany jest on w przesyłce. Wówczas w przypadku chęci odesłania z jakiegoś powodu danego towaru, sprzedawca zwraca się z prośbą o dołączenie do odsyłanego produktu również wypełnionego formularza. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku niektórych zwrotów w sklepach stacjonarnych. Oświadczenia te to zazwyczaj gotowe dokumenty przygotowane przez sprzedawcę, które zgodnie z prośbą osoby przyjmującej należy podpisać.

Oświadczenie zwrotu towaru to dokument, w którym osoba zwracająca zakupiony produkt potwierdza swoją wolę pisemnie. Można w takim zapisie wskazać przyczynę odstąpienia od umowy lub tego zaniechać. Niekiedy podpisanie oświadczenia zwrotu jest jednocześnie zapewnieniem, że zwracany towar jest pełnowartościowy i nigdy nie był użytkowany.

Oświadczenie zwrotu towaru – czy jest niezbędne?

Zgodnie z prawem oświadczenie zwrotu towaru nie jest dokumentem obowiązkowym podczas dokonywania zwrotu zakupionego produktu. Prawo konsumenckie nie przewiduje też jednego konkretnego wzoru, który miałby zastosowanie w tej sytuacji. Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy nie jest więc wymaganym dokumentem warunkującym możliwość uzyskania należności poniesionej w związku z zakupem zwracanego towaru.

W wielu przypadkach jednak taki dokument na wypadek zwrotu dostarczany jest nabywcy wraz z zakupionym towarem. Oświadczenie zwrotu towaru zakupionego przez Internet określane jest mianem Formularza zwrotu, gdzie zazwyczaj sprzedawca prosi o zaznaczenie produktów, które będą zwracane (jeśli w przesyłce znajdowało się kilka towarów) oraz podanie powodu takiej decyzji.

Warto pamiętać, że konsument nie ma obowiązku podawania przyczyny zwrotu zakupionego produktu. Sprzedawcy często o to pytają, ponieważ jest to pewna forma samodoskonalenia i wiedzy na temat oferowanych przedmiotów. Na podstawie opinii niezadowolonych konsumentów mogą wówczas dokładnie przyjrzeć się mankamentom i słabym stronom danego przedmiotu, by móc go udoskonalić i sprzedawać z sukcesem.

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w procedurze zwrotu zakupionego produktu oświadczenie zwrotu towaru nie jest dokumentem obowiązkowym.

Jak wygląda oświadczenie zwrotu towaru

Jak stworzyć oświadczenie zwrotu towaru? Wzór

Chociaż w polskim prawie nie ma obowiązku dołączania żadnego dokumentu podczas zwracania produktu, wzór takiego pisma dla osób, które chciałyby je dołączyć, znalazł się w załączniku nr 2 wspomnianej ustawy. Ustawodawca prezentuje w nim możliwie najodpowiedniejszą formę oświadczenia, którą można dołączyć do zwracanego produktu.

Oświadczenie zwrotu towaru określone zostało mianem Formularza odstąpienia od umowy.  W pierwszej kolejności należy określić adresata. W tym celu podać trzeba dane przedsiębiorcy: nazwę firmy, pełny adres pocztowy, numer telefonu i faksu (jeżeli są znane) oraz adres mailowy. Następnie umieścić należy zapis następującej treści: „Ja, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy.”. Wymienić tu można zwracany produkt, a następnie podać datę zawarcia umowy, podpisać się imieniem i nazwiskiem, podać adres i datę sporządzenia oświadczenia.

W sytuacji, gdy oświadczenie zwrotu towaru zakupionego przez Internet nie jest tworzone odręcznie, imię i nazwisko należy wpisać komputerowo, po czym po wydrukowaniu dokumentu podpisać go własnoręcznie w sposób czytelny.

W jaki sposób przekazać sprzedawcy oświadczenie zwrotu towaru?

Najprostszą i rekomendowaną formą dostarczenia sprzedawcy oświadczenia o zwrocie towaru jest odesłanie go wraz ze zwracanym produktem. Zwrot towaru wraz z oświadczeniem w jednej przesyłce to gwarancja, że dokument dotrze razem z produktem, a sprzedawca zapozna się z nim dokładnie, wiedząc, o który produkt chodzi.

W tym celu warto skorzystać z usług platformy usług kurierskich AlleKurier. Dzięki opcji Wygodne zwroty wystarczy z dostępnej listy wybrać sklep, do którego planujemy odesłać towar, następnie wypełnić trzeba prosty i przejrzysty formularz, opłacić przesyłkę i dostarczyć ją do jednego z wybranych punktów nadania.

Oświadczenie zwrotu towaru i co dalej?

Wypełnienie i podpisanie oświadczenia zwrotu towaru wraz z przekazaniem sprzedawcy danego produktu powoduje, że zakup towaru uznany zostaje za niebyły. Wówczas przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu nabywcy kosztów zakupu danego towaru. Powinien on zrobić to niezwłocznie, ewentualnie nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania zwróconego produktu wraz z oświadczeniem (lub bez).

Należność powinna zostać zwrócona w ten sposób, w jaki dokonano płatności. Inna forma jest możliwa tylko i wyłącznie za wyrażeniem na to zgody przez nabywcę. Nie może jednak wiązać się to z dodatkową dla niego opłatą. Wysokość zwrotu powinna obejmować nie tylko cenę, za jaką nabyty został dany produkt, ale również koszty poniesione przez nabywcę z tytułu odesłania zwrotu do nadawcy.   

Zobacz także:

Sprawdź, gdzie jest Twoja przesyłka

Śledzenie przesyłki

Cennik przesyłek
Przesyłki zagraniczne
Firmy Kurierskie
Usługi
Punkty nadań
start Śledzenie Przesyłka Konto