Jak wygląda procedura organizacji transportu morskiego z Chin?

Jak zacząć importować towary z Chin? Pierwszy krok jest po Twojej stronie! Otrzymujemy od Ciebie zapytanie dotyczące wyceny transportu morskiego dla Twojego towaru na trasie magazyn Guangzhou - Polska. Przygotowujemy dla Ciebie dedykowaną ofertę, która będzie oparta na warunkach Incoterms 2020 - FOB Guangzhou - Kutno i obejmuje koszty transportu drobnicowego morskiego, odprawy celnej, ubezpieczenia i dostawy krajowej.

Co będzie potrzebne do przeprowadzenia wyceny?

Do przygotowania indywidualnej oferty będą konieczne dane, które musimy uzyskać od Ciebie. Są nimi:

 1. Rodzaj towaru
 2. Ilość i rodzaj opakowań
 3. Łączna waga brutto
 4. Łączna ilość cbm
 5. Miejsce dostawy towaru po odprawie celnej w Kutnie - miasto i kod pocztowy

Po akceptacji naszej oferty, przesyłamy Ci adres magazynu w Guangzhou oraz numer bookingu. Numer bookingu sprzedawca w Chinach musi nanieść na paczki (etykieta- odręczny zapisek), które mają trafić do magazynu (to pozwala zweryfikować szybko Twój towar). Sprzedawca powołuje się również na ten numer bookingu przy ustaleniu szczegółów dostawy z magazynem w Guangzhou.

Jak wygląda proces transportu towaru z Chin do Polski?

Po dotarciu towaru do magazynu w Guangzhou, agent weryfikuje towar pod względem ilości opakowań wagi i kubatury. Magazyn w Guangzhou podaje nam planowaną datę wypłynięcia.

Po wypłynięciu kontenera z portu w Guangzhou - przesyłamy Tobie dane dotyczące armatora, numeru kontenera oraz link do śledzenia statusu kontenera.

Na około 2 tygodnie przed wpłynięciem kontenera do Gdańska wysyłamy do Ciebie instrukcję dotyczącą potrzebnych dokumentów do odprawy celnej oraz pełnomocnictwa do przeprowadzenia odprawy celnej w Kutnie. Na około tydzień przed wpłynięciem kontenera do Gdańska lub Gdyni wystawiamy na Ciebie naszą fakturę za transport na trasie FOB Guangzhou - via Kutno - miejsce docelowe w Polsce. Waluta USD/ EUR są przeliczane wg kursu Banku Millennium - sprzedaż dewiz z dnia wystawienia faktury.

Informujemy Cię o przybyciu kontenera do Kutna, a następnie uruchamiamy rozformowanie i odprawę celną importową. Agencja Celna Allekurier wylicza należności celno - podatkowe. Przesyłamy Ci DRAFT Sadu wraz z wyliczoną kwotą oraz podajemy konto na jakie należy wpłacić należną kwotę. Po otrzymaniu wpłaty za należności celno-podatkowe oraz płatności za koszty transportu, Twoja przesyłka jest gotowa do wysłania. Aranżujemy dostawę krajową pod wskazany przez Ciebie adres.

transport morski z Chin

Ile kosztuje transport morski z Chin do Polski?

Importując przesyłkę morską drobnicową na warunkach FOB Guangzhou - Kutno musimy pamiętać o kilku istotnych kosztach. Za co pobierane są opłaty?

 1. Fracht morski
 2. Odprawa celna importowa - 180 PLN netto, każda dodatkowa pozycja zgłoszenia celnego + 10 PLN netto
 3. Rejestracja pełnomocnictwa dla Agencji Celnej Allekurier Sp. z o.o. - 17 PLN netto
 4. Ubezpieczenie (składka) - minimum 50 PLN netto lub 0,2 % od wartości towaru
 5. Dostawa po kraju

Jakie są najpopularniejsze warunki dostawy wg Incoterms 2020 w transporcie morskim?

EXW (Ex Works) z zakładu (oznaczone miejsce dostawy)

Sprzedający przekazuje towar do dyspozycji kupującego w miejscu wydania, ryzyko przechodzi ze strony kupującego na sprzedającego. Po stronie kupującego jest zorganizowanie pełnej obsługi oraz transportu z zakładu sprzedającego do siebie (siedziba firmy lub wskazane inne miejsce rozładunku)

FOB (Free on Board) dostarczone na statek (oznaczony port załadunku)

Sprzedający dostarcza towar na statek w określonym porcie załadunku i do tego portu ponosi ryzyko. Po stronie sprzedającego jest również odprawa celna eksportowa.

Natomiast kupujący organizuje transport morski do portu przeznaczenia, odprawę celną, ubezpieczenie, należności celne i dostawę krajową (siedziba firmy lub wskazane inne miejsce rozładunku). Tę opcję dostawy gwarantujemy w naszej ofercie AlleKurier - import drobnicowy.

FCA (Free Carrier) dostarczone do przewoźnika (oznaczone miejsce dostawy)

Sprzedający dostarcza towar w ustalonym terminie przewoźnikowi morskiemu lub innemu podmiotowi wskazanemu przez kupującego:

 1. w siedzibie sprzedającego ładując towar na środek transportu
 2. w określonym miejscu kierując tam załadowany środek transportu, gdzie wyładunek jest po stronie kupującego. Sprzedający przeprowadza odprawę celną eksportową oraz dokonuje pozostałe formalności eksportowe. Kupujący musi uzyskać licencję importową, przejmuje ryzyko oraz organizuje transport morski do portu przeznaczenia, odprawę celną, ubezpieczenie, należności celne i dostawę krajową (siedziba firmy lub wskazane inne miejsce rozładunku)

Co warto wiedzieć o naszych magazynach w Chinach i w Polsce?

Magazyn w Guangzhou organizuje pełną obsługę magazynową. Początki ich działań w obszarze logistyki magazynowej sięgają 2013 roku. Powierzchnia magazynowa wynosi około 400m3. Usługa polega na przyjęciu towaru (zweryfikowanie ilości opakowań, wagi i ilości cbm) załadunku kontenera, zaaranżowaniu transportu morskiego do portu przeznaczenia.

Logistiko Sp.z o.o. jest firmą, która organizuje pełną obsługę magazynową. Początki ich działań w obszarze logistyki magazynowej sięgają 2012 roku. W 2020 r uruchomili swój własny magazyn, zlokalizowany Kutnie (blisko głównych magazynów przeładunkowych firm kurierskich) posiadającego ponad 3000 miejsc paletowych oraz 6000 miejsc półkowych. Obiekt jest chroniony i monitorowany 24 godziny na dobę, towary są ubezpieczone od wszelkiego ryzyka. Usługa polega na rozformowaniu kontenera, przyjęciu dostarczonych produktów i wysyłki. Paczki, które wysyłane są w Twoim imieniu, są pakowane w sposób bezpieczny oraz z należytą starannością.

transport morski z Chin

Co jeśli towar ulegnie uszkodzeniu?

Towar musi być ubezpieczony przez Allekurier Sp. z o.o. W trosce o naszych Klientów ubezpieczamy wszystkie przesyłki, które przewozimy transportem morskim. Zgłaszanie ewentualnych szkód musi być przedstawione w towarzystwie ubezpieczeniowym maksymalnie w dniu dostawy towaru. Szkodę należy zgłosić bezpośrednio poprzez stronę Towarzystwa Ubezpieczeniowego Warta i wybrać opcję -  zgłoś szkodę on line. Franszyza redukcyjna wynosi 200 zł czyli od sumy wypłacanej szkody Warta potrąca 200zł.

Adres strony internetowej: http://www.warta.pl

Numer polisy 9082107556366

Ubezpieczony- Allekurier Sp. z o.o.

W razie pytań podajemy numer infolinii 801 308 308

Co będzie potrzebne do przeprowadzenia likwidacji szkody?

 1. Bill of Lading (B/L) - list morski przewozowy, konosament- jako dokument potwierdzający załadunek i jest on dowodem dla importera, że przesyłka została wydana przewoźnikowi morskiemu.
 2. List przewozowy krajowy (np. list kurierski/CMR). 
 3. Faktura handlowa/packing list.
 4. Dokładne zdjęcia uszkodzonego towaru z podaną datą na wykonanych zdjęcia.
 5. Komisyjny protokół dotyczący szkody - sporządzony w dniu dostawy krajowej z udziałem kierowcy lub kuriera podczas rozładunku towaru. 
 6. Pismo roszczeniowe poszkodowanego wraz z kalkulacją strat poniesionych w związku z szkodą.
 7. Wszelkie/pozostałe dokumenty, które wg. Ubezpieczyciela lub Ubezpieczonego będą istotne w rozpatrzeniu sprawy. Uwaga! Wszelkie kserokopie dokumentów istotnych w sprawie po stronie Ubezpieczonego muszą być potwierdzone “za zgodność z oryginałem“ (biuro notarialne).

Ubezpieczenie Cargo - dodatkowa ochrona Twojej przesyłki

Na Twoje życzenie ubezpieczamy Twój towar. Ubezpieczenie w transporcie morskim zapewnia ochronę przewożonego ładunku. Podstawowe ubezpieczenie wynikające z OC Spedytora lub Przewoźnika chroni towar wyłącznie od szkód powstałych z winy spedytora lub przewoźnika, nie obejmuje on ryzyko losowych, awarii wspólnej etc. Dlatego też proponujemy dodatkowe ubezpieczenie Allekurier.

Franszyza redukcyjna dotycząca ubezpieczenia wynosi 300 PLN, jest to kwota, którą ubezpieczyciel potrąca z każdego ubezpieczenia, czyli jeśli wartość szkody nie przekroczy tej kwoty odszkodowanie nie jest wypłacane.

Sprawdź także:

Sprawdź, gdzie jest Twoja przesyłka

Śledzenie przesyłki

Cennik przesyłek
Przesyłki zagraniczne
Firmy Kurierskie
Usługi
Punkty nadań
start Śledzenie Przesyłka Konto