Czy Twoja przesyłka jest niestandardowa?

przesyłka niestandardowa jaka to

Paczka jest niestandardowa gdy:

 • nie jest zapakowana w sztywne pudełko kartonowe o kształcie regularnego prostopadłościanu,
 • jest oznakowana nalepkami "Góra, dół", "Uwaga szkło" itp.,
 • ma nierównomierny rozkład obciążenia
 • z jakiegoś powodu nie porusza się swobodnie po taśmie sortera (np. przez owinięcie folią)
 • jest oklejona taśmą na większej powierzchni, niż tylko na łączeniach.

Oprócz powyższych, ogólnych warunków każda z firm kurierskich ma swoje wewnętrzne wytyczne odnośnie przesyłek niestandardowych. Zapoznać się z nimi można na stronach internetowych danych firm kurierskich.

Do elementów niestandardowych przesyłek kurierskich obowiązują dopłaty zgodne z cennikiem przesyłek kurierskich

Przesyłki niestandardowe w UPS

Dodatkowa obsługa oraz opłaty za dodatkową obsługę mają zastosowanie w następujących przypadkach:

 • Przedmioty opakowane w zewnętrzne kontenery wysyłkowe wykonane z metalu lub drewna
 • Przedmioty o kształcie cylindrycznym, takie jak: beczki, bębny, wiadra lub opony, które nie są całkowicie zamknięte w opakowaniu zewnętrznym z tektury falistej
 • Przedmioty o kształcie okrągłym, cylindrycznym, owalnym, o nieregularnych kształtach, z wystającymi elementami lub z lepką powierzchnią, uniemożliwiającą swobodne zsuwanie się (np. gumy, itp.)
 • Przedmioty, których zawartość stanowią luźne, ciężkie elementy lub płyny (w tym chemikalia)
 • Paczki, których dłuższy bok przekracza 100 cm lub drugi dłuższy bok przekracza 76 cm
 • Paczki, których waga rzeczywista jest większa niż 25 kg
 • Przesyłki, w których średnia waga paczki w przesyłce przekracza 25 kg i waga każdej paczki nie jest określona w dokumencie źródłowym lub w automatycznym systemie wysyłkowym UPS.

UPS zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za dodatkową obsługę dla każdej paczki, która w ocenie UPS wymaga specjalnej obsługi. Opłata za dodatkową obsługę nie będzie naliczana, kiedy zastosowana jest opłata dodatkowa za dużą paczkę

Informacje pochodzą z Cennik oraz przewodnik po usługach UPS “Opłata za dodatkową obsługę dla nietypowych przesyłek”

Przesyłki niestandardowe w DPD

Paczka niestandardowa w serwisie krajowym i międzynarodowym (spełniająca minimum jeden z poniższych warunków) to:

 • paczki niesortowalne, które ze względu na swój kształt uniemożliwiają automatyczne sortowanie na sorterze lub które stwarzają ryzyko uszkodzenia innych przesyłek w procesie sortowania
 • paczka o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym (np. tuba, wałek z tkaniną)
 • paczka o nieregularnych kształtach, w tym paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach
 • paczka zawierająca wystające poza jej regularny obrys elementy lub zapakowana w materiał, uniemożliwiający swobodne przesuwanie się po sorterze (np. gumę)
 • koperty foliowe (tzw. foliopaki) o masie przekraczającej 5,00 kg
 • opony zapakowanie niezgodnie z wytycznymi DPD Polska (szczegółowe informacje zawiera Instrukcja prawidłowego pakowania opon w DPD Polska
 • paczka o długości powyżej 150 do 300 cm; z zastrzeżeniem, że suma pozostałych boków nie przekracza 60 cm, lub paczka o wadze rzeczywistej 31,5-50 kg; doręczenie takich paczek możliwe jest jedynie w systemie rampa-rampa
 • paczka składająca się z dwóch lub więcej odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość; z zastrzeżeniem, iż Paczka niestandardowa nie przekracza maksymalnych parametrów paczki standardowej, tj:

- waga rzeczywista – 31,5 kg;

- długość – 150 cm;

- suma długości, szerokości oraz wysokości ≤ 300 cm

przesyłka niestandardowa

Przesyłki paletowe

 • Paleta o wymiarach podstawy mniejszych niż paleta euro, czyli mniej niż 120 x 80 cm
 • Paleta, gdzie towar na niej zapakowany ma nieregularne kształty, nie stanowi prostopadłościanu
 • Paleta z tzw. dużym AGD, np. pralka, lodówka, zmywarka

Przesyłki niestandardowe w DHL

 • wymiary są większe niż 1,2 x 0,6 x 0,6 m;
 • o kształcie okrągłym cylindrycznym lub owalnym;
 • o nieregularnych kształtach z wystającymi elementami;
 • obwiązane luźnym sznurkiem; o lepkiej powierzchni uniemożliwiającej zsuwanie się (np: folie, gumy itd.);
 • zawierające luźne ciężkie elementy lub takie, których rozkład ciężaru jest nierównomierny;
 • umieszczone w luźnym opakowaniu lub o niestabilnym kształcie (tzn. możliwe jest przesunięcie się zawartości i związane z tym przesunięcie środka ciężkości podczas transportu);
 • oznakowane etykietami „Góra/dół” oraz „Ostrożnie szkło”;
 • których zawartość stanowią chemikalia (farby, lakiery, rozpuszczalniki, bejce itp.);
 • przedmioty lub urządzenia wytwarzające pole magnetyczne.

Informacje pochodzą ze strony https://www.dhl.com/pl-pl/home.html

przesyłka niestandardowa

Przesyłki niestandardowe w InPost

Paczka niestandardowa to taka, której jeden z wymiarów przekracza 120 cm lub której suma wymiarów (długość + szerokość + wysokość) przekracza 220 cm. Za paczkę niestandardową zostają uznane również te paczki, które posiadają elementy o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym. Mają nieregularne kształty lub/i z wystające elementy. Opcja paczek niestandardowych nie dotyczy paczek dłużycowych.

Wyjątki:

 • opony do rozmiaru 15'' pakowane po dwie sztuki (jedna na drugiej, bez felg), nie mogą być łączone równolegle "obok siebie"
 • tuby do wymiaru 120 cm i średnicy do 10 cm
 • foliopaki Inpost (sklejanie foliopaków w celu uzyskania większego rozmiaru nie jest akceptowalne i wymaga zweryfikowania)
 • karma dla zwierząt (zawinięta w folię stretch lub nie) jest paczką standardową, jeśli jej waga nie przekracza 20 kg

Informacje pochodzą ze strony https://inpost.pl/

Przesyłki niestandardowe w Fedex

Opłata dodatkowa dotyczy przesyłek, których wymiary:

 • najdłuższy bok przekracza 121 cm
 • drugi najdłuższy bok przekracza 76 cm lub
 • długość i obwód przekraczają 266 cm (długość + 2 x szerokość + 2 x wysokość)

Jeśli kształt lub wymiary paczki mogą ulec zmianie w trakcie transportu może to spowodować naliczanie opłat. Jeśli wymiary ulegną zmianie w czasie transportu, FedEx ma możliwość dokonania w dowolnym momencie korekt opłaty za wysyłkę

Informacje pochodzą ze strony: https://www.fedex.com/pl-pl/home.html

Przesyłki niestandardowe w GLS

Przesyłka uznana zostaje za niestandardową jeśli:

 • ma więcej niż 200 centymetrów długości
 • waży więcej niż 31.5 kilograma (w obrocie krajowym i międzynarodowym)
 • suma obwodu i najdłuższego boku paczki przekracza 3 metry (obliczamy ją sumując 1 x najdłuższy bok plus 2 x wysokość plus 2 x szerokość)

Informacje pochodzą ze strony: https://gls-group.eu/PL/pl/home

Przedmioty zabronione

przedmioty zabronione do wysyłki

Lista przedmiotów, których zgodnie z regulaminami firm kurierskich nie można przyjąć do przewozu obejmuje następujące pozycje:

 • elementy karoserii: zderzaki, drzwi, maski, błotniki,
 • silniki samochodowe, akumulatory, skrzynie biegów, elementy zawieszenia,
 • beczki,
 • dywany, rulony, kable i sznury na szpulach oraz wszystkie przedmioty o podobnym kształcie (dotyczy DPD)
 • papierosy, alkohol,
 • rośliny,
 • gotówka, papiery wartościowe, wyroby jubilerskie, dzieła sztuki,
 • materiały niebezpieczne typu ADR takie jak np. fajerwerki - sztuczne ognie,
 • zwierzęta,
 • leki, narkotyki i substancje psychoaktywne,
 • żywność,
 • towary wymagające zapewnienia specjalistycznych warunków przewozowych (np. chłodnia),
 • towary łatwopsujące się,
 • broń, amunicja,
 • szczątki ludzkie i zwierzęce,
 • przedmioty stanowiące zagrożenie dla osób lub otoczenia ze względu na swe właściwości fizyczne-chemiczne,
 • przedmiotów wyłączonych z przewozu w myśl polskiego prawa.

Sprawdź także:

Sprawdź, gdzie jest Twoja przesyłka

Śledzenie przesyłki

Cennik przesyłek
Przesyłki zagraniczne
Firmy Kurierskie
Usługi
Punkty nadań
start Śledzenie Przesyłka Konto