Alokacja w łańcuchu dostaw

Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw polega nie tylko na sprawnym przepływie towarów od producenta do klienta, ale również na planowaniu sprzedaży i rozmieszczenia oferowanych produktów. Przydział i rozdział towarów to alokacja, ale pojęcie to jest nieco szersze i odnosi się również do organizacji pracy np. w produkcji. Czym dokładnie jest alokacja i jaka jest jej rola w procesach optymalizacji?

Alokacja – co to jest?

Alokacja to przypisywanie lub dystrybucja dostępnych zasobów do możliwości ich zastosowania. Gdy towar jest przeznaczony do określonego celu, staje się niedostępny, mimo iż nadal może być obecny na stanie magazynowym.

W praktyce oznacza to przemieszczanie np. gotowych wyrobów pomiędzy magazynami lub sklepami. Alokacja jednak dotyczy nie tylko towarów, ale także innych zasobów, np. finansów, siły roboczej lub sprzętu potrzebnego do pracy. Alokacja zasobów finansowych w dużych przedsiębiorstwach pozwala realizować wysokobudżetowe inwestycje. O alokacji mówi się również w przypadku zapewnienia ludziom dostępu do cennych zasobów, takich jak woda w czasie suszy.

Alokacja – co to jest?

Alokacja wyrobów a struktura rynku

Alokacja zapewnia sprawiedliwy podział towarów – jest więc zależna od struktury rynku. Tutaj wyróżnia się głównie wolny rynek, rynek regulowany oraz zmonopolizowany. Struktura rynku wpływa na podaż i popyt oraz na cenę wyrobów. W przypadku rynku regulowanego np. przez przepisy prawa, ilość danego towaru może być ograniczona, dlatego konsument nie zawsze jest w stanie go nabyć, nawet jeśli ma wystarczającą ilość środków. Odwrotnie to wygląda, gdy rynek jest zmonopolizowany – najczęściej cena produktów jest wygórowana i na zakup mogą pozwolić sobie jedynie osoby dysponujące wystarczającą ilością środków.

Dlaczego alokacje są ważne?

Alokacja zasobów materialnych i niematerialnych daje możliwość zarządzania nimi tak, aby wykorzystać je maksymalnie, nawet jeśli są one ograniczone.

Decyzje o alokacji podejmuje się na podstawie potrzeb, analiz oraz wskaźników wydajności. Właściwie dobrane strategie alokacyjne pozwalają przedsiębiorstwom osiągać zamierzone cele, zniwelować straty, optymalizować procesy a w konsekwencji zwiększać zyski. Niekiedy przemieszczanie zasobów jest koniecznością – zwłaszcza w przypadku wystąpienia nagłych, niespodziewanych zdarzeń, które wymagają przemodelowania strategii przedsiębiorstwa.

Doświadczenie zespołu zarządzającego i należyta strategia obrana przez przedsiębiorstwo podczas przydzielania zasobów ma znaczenie w trakcie trwania większych i mniejszych kryzysów ekonomicznych. Jednak należy pamiętać, że alokacja nie wpływa jedynie na zyski firm, ale również na wymagania rynku – alokacja zasobów zaspokaja potrzeby konsumentów.

Korzyści wynikające z alokacji

Efektywny przydział dóbr praktycznie zawsze wiąże się z obniżeniem kosztów, ponieważ ma na celu zwiększenie wydajności procesów, a efektem tego będzie równomierne rozmieszczenie produktów oferowanych za pośrednictwem wszystkich dostępnych kanałów sprzedaży. 

Celem alokacji jest także zmniejszenie błędów, opóźnień w wysyłkach oraz ukończenie projektów na czas. Przemyślane zarządzanie projektem to także wykorzystanie alokacji zasobów. Alokacja w tym przypadku będzie integrować i motywować zespół, poprawiać jego morale oraz wykorzystywać najlepiej potencjał pracowników. 

Alokacja wpływa również na sprawiedliwy podział dóbr, zapewnia lepszą sprzedaż oraz zadowolenie klienta, który ma zawsze dostęp do ulubionych produktów.

Jak dzisiaj zarządza się alokacją?

Dzisiejsze zarządzanie nie wymaga sztabu specjalistów, ponieważ w dużym stopniu za sterowanie strategią alokacji odpowiada automatyzacja. Oprogramowania do alokacji są niezbędne w każdym dużym przedsiębiorstwie, które zajmuje się produkcją oraz sprzedażą. Dzisiaj praktycznie każdy system ERP wyposażony jest w narzędzia analityczne ułatwiające podejmowanie kluczowych decyzji.

Grafika obrazująca alokację kosztów w przedsiębiorstwie. Trzy postaci ustalają plan budżetowy i przerzucenie środków finansowych

Alokacja wyrobów a struktura rynku

Alokacja zapewnia sprawiedliwy podział towarów – jest więc zależna od struktury rynku. Tutaj wyróżnia się głównie wolny rynek, rynek regulowany oraz zmonopolizowany. Struktura rynku wpływa na podaż i popyt oraz na cenę wyrobów. W przypadku rynku regulowanego np. przez przepisy prawa, ilość danego towaru może być ograniczona, dlatego konsument nie zawsze jest w stanie go nabyć, nawet jeśli ma wystarczającą ilość środków. Odwrotnie to wygląda, gdy rynek jest zmonopolizowany – najczęściej cena produktów jest wygórowana i na zakup mogą pozwolić sobie jedynie osoby dysponujące wystarczającą ilością środków.

Dlaczego alokacje są ważne?

Alokacja zasobów materialnych i niematerialnych daje możliwość zarządzania nimi tak, aby wykorzystać je maksymalnie, nawet jeśli są one ograniczone.

Decyzje o alokacji podejmuje się na podstawie potrzeb, analiz oraz wskaźników wydajności. Właściwie dobrane strategie alokacyjne pozwalają przedsiębiorstwom osiągać zamierzone cele, zniwelować straty, optymalizować procesy a w konsekwencji zwiększać zyski. Niekiedy przemieszczanie zasobów jest koniecznością – zwłaszcza w przypadku wystąpienia nagłych, niespodziewanych zdarzeń, które wymagają przemodelowania strategii przedsiębiorstwa.

Doświadczenie zespołu zarządzającego i należyta strategia obrana przez przedsiębiorstwo podczas przydzielania zasobów ma znaczenie w trakcie trwania większych i mniejszych kryzysów ekonomicznych. Jednak należy pamiętać, że alokacja nie wpływa jedynie na zyski firm, ale również na wymagania rynku – alokacja zasobów zaspokaja potrzeby konsumentów.

Korzyści wynikające z alokacji

Efektywny przydział dóbr praktycznie zawsze wiąże się z obniżeniem kosztów, ponieważ ma na celu zwiększenie wydajności procesów, a efektem tego będzie równomierne rozmieszczenie produktów oferowanych za pośrednictwem wszystkich dostępnych kanałów sprzedaży. 

Celem alokacji jest także zmniejszenie błędów, opóźnień w wysyłkach oraz ukończenie projektów na czas. Przemyślane zarządzanie projektem to także wykorzystanie alokacji zasobów. Alokacja w tym przypadku będzie integrować i motywować zespół, poprawiać jego morale oraz wykorzystywać najlepiej potencjał pracowników. 

Alokacja wpływa również na sprawiedliwy podział dóbr, zapewnia lepszą sprzedaż oraz zadowolenie klienta, który ma zawsze dostęp do ulubionych produktów.

Jak dzisiaj zarządza się alokacją?

Dzisiejsze zarządzanie nie wymaga sztabu specjalistów, ponieważ w dużym stopniu za sterowanie strategią alokacji odpowiada automatyzacja. Oprogramowania do alokacji są niezbędne w każdym dużym przedsiębiorstwie, które zajmuje się produkcją oraz sprzedażą. Dzisiaj praktycznie każdy system ERP wyposażony jest w narzędzia analityczne ułatwiające podejmowanie kluczowych decyzji.

[Alokacja zapasów na magazynie – towar trafiający w regały i kompletacja zamówień klientów]

Ogromne znaczenie ma alokacja kosztów produkcji. To działanie wpływa na wydajność i ogranicza niepotrzebne straty oraz przestoje. W celu oszacowania alokacji należy przeanalizować szereg danych z maszyn produkcyjnych i tutaj niezbędna staje się sztuczna inteligencja, która w tym zakresie nie ma sobie równych.

Alokacja i dystrybucja towarów w łańcuchu dostaw

Programy, które ułatwiają podejmowanie ważnych dla biznesu decyzji, będą wspierać też sprzedaż w sklepach, tworzenie zamówień do dostawców oraz kompletację zamówień klientów. Wszystkie te czynności są możliwe, ponieważ komputery gromadzą wielorakie dane i błyskawicznie je analizują, dając często gotowe rozwiązania. Dzięki temu znany jest popyt na dany towar, aktualny stan magazynowy w sklepie oraz zapas magazynowy. Gdy artykuł kończy się w danym sklepie – system automatycznie tworzy zamówienie, które trafia do dostawcy lub do magazynu. Zarządzanie zapasami i alokacja towarów zmniejsza braki na rynku, pozwala na sprawiedliwy podział dóbr oraz minimalizuje straty spowodowane kosztami magazynowania czy przeterminowania towarów.

Alokacja czasami może być nieopłacalnym rozwiązaniem, ale koniecznym z punktu widzenia obsługi klienta i jego zadowolenia. Dobrym przykładem takiej sytuacji jest przemieszczenie towarów pomiędzy sklepami. Ma to miejsce w przypadku potrzeby uzupełnienia stanów sklepowych, w momencie, gdy w magazynach nie ma już towaru. Transfery i przerzuty pomiędzy sklepami mogą być logistycznie nieopłacalne (koszty transportu i obsługi), ale zapewnią klientom dostęp do ulubionych towarów.

Alokacja kosztów transportu

Obecnie dużo o alokacji mówi się w zakresie kosztów transportu, które stają się coraz wyższe. Rozwój przedsiębiorstwa, otwarcie się na nowe, międzynarodowe rynki oraz wyższe ceny paliw – to wszystko wpływa na wzrost kosztów transportu. Z tego względu firmy wykorzystują sztuczną inteligencję również do alokowania kosztów transportu. Programy i narzędzia dają możliwość szybkiej i dokładnej kalkulacji kosztów i ich alokację, dzięki temu można tworzyć konkurencyjne oferty dla klientów.

AlleKurier proponuje swoim klientom atrakcyjne ceny przesyłek, dzięki współpracy z największymi przewoźnikami. Wszystkie oferty znajdują się w jednym miejscu, czyli na naszej platformie. Dzięki temu możesz łatwo i szybko zamówić kuriera i nadać przesyłkę. Mamy również oferty dla przedsiębiorców, którzy regularnie wysyłają paczki. Z nami zintegrujesz swój sklep ze stroną kuriera, przez co obsługa Twoich klientów będzie jeszcze łatwiejsza.

Zobacz także:

Sprawdź, gdzie jest Twoja przesyłka

Śledzenie przesyłki

Cennik przesyłek
Przesyłki zagraniczne
Firmy Kurierskie
Usługi
Punkty nadań
start Śledzenie Przesyłka Konto