Branża logistyczna – co to jest i jaka jest jej przyszłość?

Branża logistyczna nie została dokładnie zdefiniowana. Umownie podaje się, że to wszystkie firmy i agencje zajmujące się logistyką oraz dystrybucją, optymalizacją procesów oraz magazynowaniem towarów, a także obsługą prawno-formalną procesów towarzyszących wprowadzeniem dóbr na rynek.

Do branży logistycznej zalicza się więc przedsiębiorstwa zajmujące się transportem lądowym, powietrznym i wodnym oraz podmioty odpowiedzialne za zarządzanie przepływem towarów, czyli centra dystrybucyjne, magazyny, lotniska, porty, placówki pocztowe, a nawet dworce kolejowe.

Kto pracuje w branży logistycznej i kto korzysta z jej usług?

W branży logistycznej pracują spedytorzy, kierowcy, kurierzy, logistycy, osoby dbające o stany magazynowe, magazynierzy, koordynatorzy procesów w łańcuchu dostaw, audytorzy, agenci celni, a także osoby zajmujące się utrzymaniem infrastruktury transportowej, czyli portów, lotnisk oraz dworców.

Z branży logistycznej korzystają klienci z rozmaitych obszarów gospodarki. Mowa tutaj o małych i wielkich przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, sprzedażą, czyli wprowadzaniem produktów lub usług na rynek.

Branża logistyczna w Polsce

Odpowiedzieliśmy na pytanie co to jest branża logistyczna, teraz skupimy się na znaczeniu logistyki dla gospodarki krajowej. W Polsce branża logistyczna stała się jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki. Związane jest to ze stosunkowo dużą wydajnością pracy przy niskim koszcie pracy. Dużą rolę odgrywa tutaj również korzystne położenie geograficzne Polski, która stała się łącznikiem pomiędzy zachodem a wschodem. Szacuje się, że obecnie w branży logistycznej w Polsce pracuje prawie milion osób, a wśród nich najwięcej pracowników związanych jest z transportem.

Graficzne przedstawienie pracowników branży logistycznej

Bardzo dynamicznie rozwijają się centra dystrybucyjne i magazyny. Na wzrost wpływa zainteresowanie usługami outsourcingowymi, gwałtowny rozwój rynku e-commerce oraz napływ firm z zagranicznym kapitałem. Wyzwaniem dla klientów branży logistycznej są wysokie wymagania jakościowe wobec produktów, duża konkurencja oraz nieprzewidywalne zdarzenia, takie jak pandemia lub wojna. Stabilizacja i standaryzacja procesów oraz elastyczne podejście do klienta pomagają przeciwdziałać negatywnym skutkom nieoczekiwanych wydarzeń oraz zwiększają odporność łańcucha dostaw.

Automatyzacja i cyfryzacja procesów w logistyce

Rozwój zaawansowanych technologii bardzo wpłynął na transformację branży logistycznej. Obecnie wiele procesów wykonywanych jest całkowicie automatycznie, bez udziału człowieka. Stało się to możliwe dzięki nowoczesnym i rozbudowanym systemom magazynowym, bazom danych i cyfrowemu transferowi danych w czasie rzeczywistym. Technologie pozwalają uprościć i skrócić procesy, zwiększają ich wydajność, przez co minimalizuje się pracę ludzką. Co więcej, dzięki temu można przeprojektować swoje usługi i zmienić modele biznesowe, na takie, które przynoszą większe zyski.

Cyfryzacja jest widoczna właściwie we wszystkich gałęziach gospodarki, ale to właśnie branża logistyczna korzysta z niej na każdym swoim poziomie – od operacji i zarządzania, aż po administrację i wysyłkę towarów. Coraz więcej firm inwestuje w całkowitą integrację łańcucha dostaw. Szacuje się, że w 2025 roku już ¼ procesów logistycznych będzie wykonywana przez maszyny. Już teraz firmy kurierskie korzystają z robotów sortujących, które odczytują zaszyfrowane dane z listów przewozowych i z etykiet logistycznych na przesyłkach. Automatyzacja ogranicza ryzyko pomyłek w trakcie kompletacji towarów, przyspiesza ten żmudny proces oraz zmniejsza koszty pracownicze. Cyfryzacja pozwala również złagodzić skutki niedoboru pracowników na rynku.

Graficzne przedstawienie różnych kanałów sprzedaży – sprzedaż tradycyjna i internetowa

Zmiana nawyków konsumenckich, czyli internetowe zakupy

Sklepy przenoszą się do wirtualnego świata, ponieważ konsumenci coraz mocniej preferują ten model zakupowy. Zamówienia składane są o każdej porze dnia i nocy, więc bez automatyzacji byłoby to niemożliwe lub zbyt kosztowne. A przecież ma być szybko, wygodnie, bezpiecznie i tanio. Omnichannel stał się wręcz idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy błyskawicznie musieli dostosować się do zmieniającego się rynku. Sprzedawcy swoje produkty zaczęli oferować za pośrednictwem różnych kanałów, czyli poza sprzedażą tradycyjną dany produkt można nabyć również poprzez internetowe platformy sprzedażowe.

Już teraz prowadzenie niewielkiego sklepu internetowego jest w zasięgu możliwości wielu osób. Każdy może łatwo odnaleźć swoją niszę i oferować produkty w sieci. Integracja sklepów internetowych ze stronami kurierskimi zmniejsza nakład pracy oraz eliminuje ryzyko błędów. AlleKurier.pl również daje możliwość integracji sklepu e-commerce ze stroną kurierską, dzięki temu klient wygodnie wybierze preferowany sposób dostawy swojego zamówienia, a sprzedawca nie będzie musiał robić dodatkowego zlecenia.

Branża logistyczna w grafikach – pojazdy, pracownicy oraz czynnością związane z logistyką

Prognozy na przyszłość

Prognozy dla logistyki są obiecujące – dotyczą głównie automatyzacji oraz branży e-commerce. Uważa się również, że zawód logistyk znajduje się w top 10 przyszłościowych zawodów, dlatego wielu młodych ludzi decyduje się iść właśnie w tym kierunku. Mimo tego branża TSL, czyli transport, spedycja i logistyka, w przyszłości może mierzyć się z brakami pracowników oraz z potrzebą podniesienia płac.

Lata pandemiczne wpłynęły na zmianę zachowania klientów, do których branża logistyczna w Polsce musiała się dostosować. Brak możliwości zrobienia zakupów w sklepach tradycyjnych przeniósł handel do sieci. Widać to również w przypadku produktów spożywczych, co jeszcze do niedawna nie wzbudzało entuzjazmu klientów. Nie był to jednak chwilowy trend, bo dla wielu osób zakupy internetowe okazały się strzałem w dziesiątkę i w dalszym ciągu praktykowany jest ten model zakupowy, co ostatecznie wpłynęło na dynamiczny rozwój cyfryzacji w logistyce.

Rozwój branży e-commerce wpłynął również na zmiany w firmach kurierskich. Obecnie obserwuje się wzrost zatrudnienia w tym obszarze, co wpływa również na wzrost wynagrodzenia. Zwiększenie sprzedaży internetowej wymogło na firmach kurierskich oraz na operatorach logistycznych inwestowanie w infrastrukturę, czyli w skrzynki paczkowe popularnie zwane paczkomatami, w punkty nadawcze, ale też w magazyny tranzytowe oraz w sortownie. Wiele firm przewozowych zaczęło oferować dodatkowe, kompleksowe usługi – np. outsourcing.

Zobacz także:

Sprawdź, gdzie jest Twoja przesyłka

Śledzenie przesyłki

Cennik przesyłek
Przesyłki zagraniczne
Firmy Kurierskie
Usługi
Punkty nadań
start Śledzenie Przesyłka Konto