Czym jest agencja celna i jaki jest jej udział w transporcie paczek?

Agencja celna to możliwość skorzystania z nieocenionej pomocy podczas realizowania transportu paczek za granicę kraju. Pomoc takiej firmy pozwala na bezproblemowe wysyłanie, jak i sprowadzanie różnego rodzaju towarów za granicę, zmniejszenie ryzyka opóźnień, nieścisłości i pojawienia się problemów ze sfinalizowaniem danego transportu. Czym jest agencja celna i dlaczego zadbanie o ten aspekt przewozu paczek jest aż tak ważny? Sprawdź i realizuj wysyłki oraz dostawy w sposób przejrzysty i bezproblemowy.

Agencja celna – co to jest?

Agencja celna jest firmą, która świadczy kompleksowe i profesjonalne usługi w zakresie reprezentowania zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw dokonujących importu i eksportu różnego rodzaju towarów za granicę. Takie działania to nieoceniona pomoc podczas procedur prowadzonych przez Urząd Celny. Niekiedy sprowadzając dany przedmiot z zagranicy lub wysyłając różne towary, nie posiadamy pełnej wiedzy na temat zasad transportu różnych przedmiotów, co niejednokrotnie stanowi źródło wielu problemów.

Specjaliści pracujący w agencji celnej natomiast wszelkie procedury celne znają doskonale, dzięki czemu są w stanie przeprowadzić cały proces transportowy w sposób bezproblemowy i zgodny z prawem.

Agenci celni posługują się specjalistyczną i fachową wiedzą w zakresie najdrobniejszych zasad przewozu towarów pomiędzy krajami, doskonale znają wszelkie wymagania prawne w tym zakresie i organizują kompleksową dokumentację niezbędną podczas przewozu. Agencja celna zajmuje się również regulowaniem wszelkich niezbędnych opłat celnych, odprawą i pozostałymi niezbędnymi czynnościami potrzebnymi do przewiezienia paczek przez granice państw na obszarze całego świata.

Czy agencja celna i Urząd Celny to jest to samo?

Niekiedy w nazwach różnych jednostek czy instytucji biorących udział w procedurze przewożenia różnych towarów można się pogubić. Warto jednak pamiętać, że agencja celna i Urząd Celny w żadnym przypadku nie są tym samym i pojęcia te nigdy nie powinny być stosowane zamiennie.

Urząd celny jest instytucją państwową, której zadaniem jest przeprowadzanie działań związanych z wpuszczeniem danych towarów na teren kraju i umożliwienie ich wywozu spoza jego obszaru. Urząd ten jest jednostką działającą w imieniu państwa. Pracownicy wykonujący poszczególne czynności z ramienia Urzędu Celnego to celnicy.

Agencja celna jest natomiast prywatną firmą, która na zlecenie klienta wysyłającego lub sprowadzającego dany towar zza granicy zajmuje się dopełnieniem wszystkich niezbędnych czynności związanych z odprawą celną i transportem paczek. 

Jak wygląda współpraca z agencją celną?

Możliwość reprezentowania danego podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej w procedurach związanych z odprawą celną przed Urzędem Celnym gwarantuje Wspólnotowy Kodeks Celny. Istnieją dwie formy, w jakich może współpracować z podmiotem agencja celna. Co to oznacza? W ramach reprezentowania zleceniodawcy agent celny może działać na zasadzie przedstawicielstwa bezpośredniego lub pośredniego.

Przedstawicielstwo bezpośrednie odbywa się w cudzym imieniu na cudzą rzecz. Oznacza to, że agencja celna działa w imieniu klienta, który sam ponosi odpowiedzialność w sytuacji niedopełnienia potrzebnych formalności. Przedstawicielstwo pośrednie to natomiast działanie we własnym imieniu, ale na rzecz innej osoby. Agent celny ponosi więc całkowitą odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania wobec klienta i w sytuacji wystąpienia wszelkich nieprawidłowości, roszczeń czy niezgodności to agent odpowiada za ten stan przed stosownymi organami.

W każdym przypadku przed realizacją usługi pośrednictwa podpisywane są stosowne dokumenty. Po tej czynności agencja celna dokonuje rejestracji zlecenia upoważnienia na portalu PUESC za pomocą specjalnego narzędzia e-klient. W sytuacji, gdy przewóz towarów realizowany jest z uwzględnieniem tzw. procedury uproszczonej, stosuje się przedstawicielstwo pośrednie. W pozostałych przypadkach zazwyczaj wybierane jest upoważnienie o charakterze bezpośrednim.

Jak wygląda współpraca z agencją celną?

W jaki sposób działa agencja celna?

Wśród zadań, jakie wykonuje agencja celna, można wymienić wszelkie kwestie formalne związane z obsługą celną tranzytu, eksportu czy wszystkiego tego, czego wymaga odprawa celna importowa. Towary przewożone w ramach Unii Europejskiej podlegają zazwyczaj procedurom uproszczonym i wypełnieniu deklaracji Intrastat, co związane jest z zasadami funkcjonowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

O wiele bardziej skomplikowane działania dotyczą handlu z krajami spoza Unii Europejskiej, np. Chinami czy Stanami Zjednoczonymi. W takich przypadkach dość skomplikowana bywa cała procedura, jak i odprawa celna. Brexit spowodował, że dużo więcej formalności i działań wymaga również import i eksport do Wielkiej Brytanii. Agenci celni dokonują jednak wszelkich wymaganych zgłoszeń celnych, organizują potrzebne dokumenty i pozwolenia oraz działają zgodnie z często zmieniającymi się w tym zakresie regulacjami.

Dzięki specjalistycznej pomocy agencji celnych obrót towarów pozwala na niezakłócony transport, uniknięcie wielu pomyłek, dodatkowego stresu i znacznego wydłużenia dostaw, co bywa kluczowe zwłaszcza w przypadku handlu surowcami czy materiałami potrzebnymi do produkcji danych przedmiotów. Kompleksową pomoc w organizacji niezbędnych dokumentów i czynności potrzebnych do przewozu przesyłek z zagranicy oferuje również nasza platforma usług kurierskich AlleKurier.

Jakie zadania realizuje agencja celna?

W ramach czynności związanych z odprawą celną towarów agenci celni zgłaszają do Urzędu Celnego przedmioty transportowane poza obszar Unii Europejskiej, ale też towary akcyzowe nabyte na terenie UE. Dodatkowo weryfikują wszystkie dokumenty, doradzają i dokonują właściwych obliczeń wysokości opłat celnych. Agenci celni reprezentują swoich klientów nie tylko przed Urzędem Celno-Skarbowym, ale też Inspekcją Handlową Artykułów Rolno-Spożywczych czy Graniczną Kontrolą Sanitarną oraz innymi podmiotami kluczowymi dla rodzaju przewożonych przedmiotów.

Wśród wielu zadań realizowanych przez agencję celną w ramach podjętej współpracy można wymienić m.in.:

  • uczestniczenie przy rewizji celnej,
  • rejestrację w systemie EORI i pozyskanie numeru potrzebnego do przeprowadzenia odprawy,
  • zgłoszenie do przeprowadzenia procedury wywozu przedmiotu z obszaru Unii Europejskiej i uzyskanie komunikatu IE 599,
  • zgłoszenie do procedury dopuszczenia do obrotu (AIS, SADD), co jest potrzebne podczas importu spoza obszaru Unii Europejskiej,
  • zorganizowanie dokumentacji niezbędnej do legalnego handlu i użytkowania sprowadzonych przedmiotów (uzyskanie dokumentu PZC),
  • wystawienie świadectw pochodzenia ATR, EUR 1, ATR, w zależności od kraju, do którego odbywa się eksport,
  • wystawianie deklaracji składowania czasowego w sytuacji, gdy towar nie zostanie dopuszczony do obrotu od razu oraz powiadamianie o tym właściwych służb.

To jedynie wybrane czynności, jakie wykonują agenci celni w ramach podjętej współpracy. Firmy te przeprowadzają także skomplikowane operacje i reprezentują klientów w sytuacjach problematycznych. 

Agencja celna – dlaczego warto zdecydować się na jej usługi?

Dzięki profesjonalnym usługom agencji celnej obsługa celna odbywa się bez opóźnień. Często też dzięki kontaktom takich firm formalności dopełniane są znacznie szybciej. Jest to możliwe dzięki uproszczonym lub przyspieszonym procedurom odpraw celnych.

Niezbędne działania przeprowadzane są też bez ryzyka popełnienia błędów, co na własną rękę zdarza się dość często w związku z zawiłością dokumentacji i częstymi zmianami obowiązujących przepisów. Agenci celni analizują wszelkie zmiany na bieżąco i na każdym etapie wykazują się specjalistyczną wiedzą w zakresie tej gałęzi prawa.

Działanie agencji celnej w naszym imieniu to również uniknięcie dużego stresu i oszczędność ogromnej ilości czasu. Dzięki temu można skoncentrować się na innych kluczowych dla firmy działaniach i tym samym dopilnować bieżących spraw firmy. Profesjonalna pomoc agencji celnej pozwala też skupić się na znalezieniu kolejnych odbiorców zagranicznych swoich towarów, co wpłynie na rozwój i zwiększenie dochodów przedsiębiorstwa.

Zobacz także:

Sprawdź, gdzie jest Twoja przesyłka

Śledzenie przesyłki

Cennik przesyłek
Przesyłki zagraniczne
Firmy Kurierskie
Usługi
Punkty nadań
start Śledzenie Przesyłka Konto