Czym jest formularz zwrotu towaru i jak go stworzyć?

W przypadku większości towarów zakupionych online kupującemu przysługuje prawo do zwrotu. Wielu klientów dokonując zakupów w Internecie, często przed podjęciem decyzji sprawdza, na jakich zasadach można dokonać zwrotu, ile sprzedawca daje czasu do namysłu i jak wygląda cała procedura. Im jest ona łatwiejsza i tym samym formularz zwrotu towaru bardziej przejrzysty, tym częściej dochodzi do sfinalizowania transakcji. Warto więc zadbać o klarowność tego dokumentu w przypadku, gdy prowadzimy sklep internetowy, jak i o znajomość swoich praw, gdy jesteśmy nabywcą.

Co to jest formularz zwrotu towaru?

Zakup dokonany w sklepie internetowym może zostać zwrócony, jeżeli nie przypadł do gustu kupującemu, ten rozmyślił się, produkt nie spełnił oczekiwań czy rozmiar jest niewłaściwy. Na mocy ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 roku nabywca ma do tego prawo, a to, ile czasu na zwrot towaru przysługuje kupującemu w praktyce, zależy od danego sklepu. Zgodnie z prawem nie może to być mniej niż 14 dni, choć najczęstszą praktyką jest to zazwyczaj okres miesiąca.

Aby możliwe było odesłanie zakupionego przedmiotu i tym samym zwrócone zostały nabywcy pieniądze za zakupiony towar, potrzebny jest formularz zwrotu towaru. Jest to dokument w formie papierowej lub dostępny online stanowiący wyrażenie woli odesłania zamówienia i odstąpienia od zawartej umowy kupna-sprzedaży. W formularzu zwrotu towaru wyszczególnione są dane określonego zamówienia, oraz zwracanych produktów oraz informacje odnośnie do wysyłki przedmiotów.

Co to jest formularz zwrotu towaru?

Formularz zwrotu towaru – co powinno się w nim znaleźć?

Niezależnie od tego, czy formularz zwrotu towaru w danym sklepie internetowym jest dokumentem wysyłanym w formie papierowej wraz z zamówieniem, czy należy go wydrukować w przypadku chęci odesłania towaru, czy też nabywca wypełnia go online, zgodnie z prawem muszą znajdować się w nim podstawowe informacje. Kupujący przed odesłaniem towaru pod wskazany adres musi uzupełnić określone dane, a następnie dołączyć dokument do przesyłki zawierającej zwracaną rzecz.

Zgodnie z obowiązującą ustawą formularz zwrotu towaru powinien zawierać następujące informacje:

  • numer i data zamówienia,
  • numer paragonu lub faktury,
  •  imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail klienta,
  • numer rachunku bankowego klienta, na który dokonany zostanie zwrot poniesionych kosztów w związku z zakupem towaru i odesłaniem go do sprzedawcy,
  • rodzaj oraz nazwa zwracanego produktu,
  • ilość zwracanych produktów,
  • cena brutto zwracanych przedmiotów,
  • podpis klienta.

Niekiedy w formularzu zwrotu towaru znajduje się również pole dotyczące przyczyny zwrotu towaru. Zgodnie z obowiązującym prawem nabywca nie musi jednak go wypełniać.

Dlaczego podczas zwrotu towarów formularz nie zawsze zawiera powyższe informacje?

Często dokonując zakupów w sklepach internetowych, nabywcy korzystają ze swoich kont, do których przypisane są szczegółowe dane, a także historia zamówień. Aby ułatwić nabywcom zwrot towarów, wystarczy niekiedy zaznaczyć, który artykuł ma być zwrócony, klikając np. w miniaturkę przedstawiającą zdjęcie produktu lub nazwę czy datę zamówienia, a formularz zwrotu uzupełniony zostaje w sposób automatyczny.

Taka forma zwrotu jest udogodnieniem dla klientów i umożliwia znacznie szybsze przejście przez całą procedurę, co często doceniają nabywcy i w przyszłości chętnie korzystają z zakupów ponownie. Jak pokazują badania konsumenckie, taka polityka zwrotów niejednokrotnie sprawia, że kupujący skłonni są kupić więcej produktów w czasie jednej transakcji.

Ułatwienia w zwracaniu zakupionych przedmiotów oferuje też nasza platforma usług kurierskich AlleKurier. Dzięki opcji Wygodne Zwroty nie trzeba zamawiać standardowej usługi kurierskiej. Wystarczy jedynie wybrać z listy dostępnych sklepów ten, do którego kierowany jest odsyłany towar, a następnie dostarczyć przesyłkę do wybranego miejsca odbioru.

Dlaczego warto zadbać o dobrze skonstruowany formularz zwrotu towarów?

Jednym z najważniejszych elementów każdego sklepu internetowego jest solidna i przejrzysta polityka zwrotów, której nieodłącznym elementem jest formularz zwrotu towarów. Im jaśniejsze i bardziej precyzyjne będą informacje w nim zawarte, tym pewniej i bezpieczniej będzie czuł się klient, korzystając z oferty. Wśród kluczowych zapisów w formularzu zwrotu bardzo jasno powinien być sprecyzowany zwłaszcza czas na odstąpienie od umowy i tym samym zwrot produktu, forma odesłania lub oddania towarów i czas otrzymania zwrotu kosztów poniesionych podczas zakupu.

Formularz zwrotu towarów, który jest dobrze skonstruowany i uwzględnia otrzymanie potwierdzenia od sklepu o chęci oddania zakupionych towarów, budzi w nabywcach poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Dzięki temu nawet w przypadku nietrafionych zakupów klienci najczęściej powracają do danego sklepu i dokonują powtórnych zamówień w przyszłości.

Zobacz także:

Sprawdź, gdzie jest Twoja przesyłka

Śledzenie przesyłki