Czym jest kod HS i co warto o nim wiedzieć?

Dzięki prężnemu rozwojowi logistyki i handlu, a także usług przewozowych, możliwe jest podjęcie współpracy handlowej właściwie z każdym krajem na świecie. Daje to szansę na zaoferowanie potencjalnym klientom wielu różnych towarów o unikalnych cechach i dostępnych w dużej rozpiętości cenowej. Często też import wielu towarów nawet z drugiego końca świata jest znacznie bardziej opłacalny niż korzystanie z surowców krajowych. Jednak taka procedura wiąże się z koniecznością prowadzenia stosownej dokumentacji i uiszczania opłat celnych, w których bardzo ważne są kody HS. Czym jest kod HS i co należy wiedzieć przed rozpoczęciem importu?

Kod HS – co to jest?

Kod HS to oznaczenie danego produktu w specjalnym systemie, w którym można sprawdzić stawkę opłat celnych za import. Kody HS (ang. Harmonized System) funkcjonują w Systemie Zharmonizowanym zwanym również Zharmonizowanym Systemem Oznaczania i Kodowania Towarów. Klasyfikacja ta wprowadzona została w 1988 roku przez Światową Organizację Celną i stanowi obecnie jeden z podstawowych elementów, na których opiera się handel międzynarodowy.

System Zharmonizowany wykorzystujący kody HS jest nomenklaturą ujednoliconą dla wszystkich państw, co oznacza, że poszczególne towary w każdym państwie mają ten sam numer HS. Kody przyporządkowywane są do danych kategorii i ulegają ujednoliceniu i normalizacji co kilka lat. Kod celny HS posiada ponad 98% towarów biorących udział handlu światowym. W systemie jest opisanych ponad 5000 grup różnego rodzaju towarów.

HS kod – co można sprawdzić za pomocą tego systemu?   

Kody HS obowiązują w ponad 200 państwach na świecie, w tym na terenie Unii Europejskiej. Czego można się dowiedzieć o danym towarze, znając jego HS? Kod produktu w tym systemie pozwala sprawdzić wysokość opłaty celnej ustanowionej za jego importowanie oraz indywidualną wartość podatków, takich jak np. VAT. Kody HS informują również o różnego rodzaju ograniczeniach handlowych i importowych dla danego towaru, co bywa kluczowe w organizacji całej transakcji czy określaniu wielkości zakupu.

Kod HS umieszczany jest na przesyłkach międzynarodowych w celu przeprowadzenia ich odprawy celnej. Bez takiego oznaczenia proces przetransportowania przez granicę nie będzie możliwy. Warto więc zwracać na tę kwestię szczególną uwagę. Nieprawidłowe kody HS na przesyłkach mogą utrudnić lub opóźnić dostarczenie towarów do adresata.

W jak sposób zorganizowany jest System Zharmonizowany HS?

System kodów HS zbudowany jest z 21 różnych sekcji oraz 99 działów. Każda z kategorii opatrzona jest swoim indywidualnym kodem składającym się z 6 cyfr. Pierwsze dwie oznaczają konkretny dział w sekcji. Trzecia i czwarta cyfra określa kategorię, natomiast dwie ostatnie opisują podpozycję danej kategorii.

Chcąc określić kody HS i niezbędne informacje celne dla kupowanych za granicą (poza Unią Europejską) towarów, należy sprawdzić system taryfowy polski (ISZTAR) lub unijny (TARIC). Pierwszy z nich jest nieco szerszy, ponieważ zawarte są w nim również dane co do stawki VAT i akcyzy za poszczególne towary.

Przykład kodu celnego HS

Teorię najłatwiej wyjaśnić na praktycznym przykładzie: kod celny HS 620910 należący do sekcji XI będzie oznaczał koszulki wyprodukowane z bawełny. XI to oznaczenie sekcji materiałów i artykułów włókienniczych. 62 to dział w sekcji opisujący odzież i dodatki odzieżowe z dzianin. 09 oznacza kategorię, tutaj T-shirty i pozostałe koszulki, a 10 to bawełna.

Czym jest kod HS i co można sprawdzić za pomocą Systemu Zharmonizowanego HS?

HTS, kod HS a CN – czym się różnią te oznaczenia?

W tematyce kodów, opłat celnych i ujednoliconych stawek można spotkać się nie tylko z takim oznaczeniem jak kod HS, ale też HTS i CN. HTS to kod celny stosowany w Stanach Zjednoczonych. To Zharmonizowana Taryfa Celna Stanów Zjednoczonych, która tak samo jak kody HS służy do klasyfikowania różnych towarów. Jest to jednak oznakowanie stosowane wyłącznie podczas importu produktów do Stanów Zjednoczonych z innych państw. System działa bardzo podobnie do Systemu Zharmonizowanego HS, jednak towary oznaczane są kodem złożonym z ośmiu lub dziewięciu cyfr. HTS Code to 22 sekcje oraz 99 działów.

Jaka różnica jest natomiast pomiędzy takimi oznaczeniami jak kod HS a CN? CN to Nomenklatura Scalona, która stosowana jest w Unii Europejskiej. Taki kod składa się z ośmiu cyfr, z czego sześć pierwszych to powtórzenie kodu HS. Różnica polega na jeszcze dokładniejszym uszczegółowieniu podziału towarów.

Podczas organizowania importu ważne jest nie tylko dopilnowanie zgodności kodów HS. Podczas handlu z krajami poza Unią Europejską istotne są również inne dokumenty. Kluczowa będzie w postępowaniu celnym np. faktura handlowa do Wielkiej Brytanii, która stosunkowo niedawno opuściła Unię Europejską, w związku z czym zmieniła się również procedura i wymogi, co do stosownych dokumentów niezbędnych podczas handlu.

Za pośrednictwem naszej platformy AlleKurier można wysyłać przesyłki zarówno do krajów znajdujących się na terenie Unii Europejskiej, jak i do państw poza nią. Cała procedura jest bardzo łatwa do przeprowadzenia i z pewnością nie zostanie pominięty żaden kluczowy dla transportu dokument.

Zobacz także:

Sprawdź, gdzie jest Twoja przesyłka

Śledzenie przesyłki

Cennik przesyłek
Przesyłki zagraniczne
Firmy Kurierskie
Usługi
Punkty nadań
start Śledzenie Przesyłka Konto