Czym jest Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym, czyli ERTMS?

Podróże pociągami pomiędzy europejskimi miastami cieszą się niesłabnącą popularnością. To wygodna, bezpieczna i coraz szybsza alternatywa dla samochodów. W wyborze tego środka transportu duże znaczenie mają również względy ekonomiczne. Rozwój nowoczesnych technologii otworzył nowe możliwości w ruchu szynowym, co z pewnością odczuwają pasażerowie oraz dostawcy, przewożący swoje wyroby za pośrednictwem transportu kolejowego.

ERTMS – co to jest?

ERTMS to projekt unijny stworzony i wdrażany w ciągu ostatnich trzech dekad, który polega na unormowaniu i ujednoliceniu systemu kierowania ruchem kolejowym. Nadrzędnym celem jest zapewnienie interoperacyjności, czyli bezpiecznego i ciągłego ruchu pociągów w krajach europejskich. 

Wdrażanie ERTMS wpływa na szybkość pociągów, ale też na bezpieczeństwo pasażerów oraz przewożonych towarów. Dodatkowym założeniem jest swobodny przepływ, oznacza to, że pociąg nie musi się zatrzymywać przed granicami danego kraju, nie ma również potrzeby zmiany lokomotywy lub wymiany załogi.

Jak działa system ERTMS?

Odpowiedzieliśmy już na pytanie co to ERTMS, teraz chcemy przybliżyć zasadę działania tego systemu. Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym w dużym stopniu opiera się na cyfrowym przepływie danych – to programy i moduły, takie jak np. GSM-R lub STM, które dają możliwość pobierania i błyskawicznego przetwarzania informacji. Dzięki temu możliwe jest zobrazowanie aktualnej sytuacji panującej na torach kolejowych, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo podczas przejazdu. Za zgodę na bezpieczną jazdę odpowiada system ETCS (Europejski System Sterowania Pociągiem), a nie tylko człowiek.

Szybki i nowoczesny pociąg z systemem ERTMS stojący na dworcu kolejowym

Zastosowane technologie wpływają na bezpieczeństwo, ponieważ pozwalają przewidzieć sytuację i wyeliminować błędy ludzkie, oprogramowanie pociągu po zebraniu danych i przeanalizowaniu ich może rozpocząć hamowanie pociągu. Maszynista wspierany przez system sterowania pociągiem nie musi obawiać się warunków pogodowych, które mogą ograniczać widoczność, ponieważ komputer informuje go o bieżącej sytuacji na trasie.

Trzy poziomy systemu ERTMS

Wymienia się trzy poziomy systemu ERTMS, które różnią się pomiędzy sobą stopniem zaawansowania. Poziom 1 jest poziomem bazowym, to swego rodzaju punkt wyjścia, który daje możliwość dalszej rozbudowy Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym i przejścia na poziomy wyższe, czyli 2 i 3. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę poszczególnych poziomów ERTMS.

  • Poziom 1 – poziom podstawowy obejmuje głównie wyposażenie pojazdu, wyróżnia się tutaj panel dla maszynisty, odometr, program do odbioru danych z balis, komputer pokładowy oraz komputer obsługujący. Wyposażenie maszyny jest połączone ze sobą za pomocą ETCS, do którego można podłączyć inne narodowe systemy.
  • Poziom 2 – posiada elementy poziomu pierwszego, ale zapewnia też nowe funkcje. Umożliwia kontrolowanie ruchu pociągów i sterowanie nimi, jest to osiągalne dzięki radiowej transmisji danych, dlatego pociągi oraz linie kolejowe muszą być wyposażone w urządzenia do obsługi GSM-R.
  • Poziom 3 – to obecnie najbardziej zaawansowana technologia Europejskiego Systemu Sterowania Ruchem Kolejowym. Poziomy 1 oraz 2 są tutaj rozbudowane o system kontroli ciągłości składu. Na tym poziomie zbędne stają się sygnalizatory świetlne oraz infrastruktura konieczna do kontrolowania zajętości torów.

Korzyści wynikające z ERTMS

Korzyści wynikają zarówno ze względów poprawy bezpieczeństwa przejazdów, jak i są ekonomicznie uzasadnione. Wprowadzenie systemu ERTMS może zwiększyć przepustowość pociągów aż o 40%. Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym pozwala pociągom osiągać prędkość nawet do 500 km/h, co znacząco skraca czas podróży. Kolejną zaletą jest ujednolicenie systemu dla całej Wspólnoty Unijnej, co korzystnie wpływa na koszt pozyskania i obsługiwania systemu. Jeden, uniwersalny system wspierający kolej wpływa pozytywnie na rynki europejskie w zakresie konkurencyjności.

Młodzi ludzie podróżujący pociągiem czytają książkę

Szybsze i punktualniejsze pociągi są pozytywnie postrzegane przez podróżujących, którzy coraz częściej wybierają właśnie ten środek transportu. Wzrost liczby pasażerów przekłada się na lepszą jakość powietrza oraz na większe bezpieczeństwo na drogach.

System ERTMS w Polsce

W Polsce realizowany jest projekt współfinansowany ze środków unijnych mający na celu budowę infrastruktury systemu ERTMS GSM-R na liniach kolejowych państwowego przewoźnika, czyli PKP. W ramach projektu zaplanowano budowę ponad 10000 km linii światłowodowych oraz prawie 1200 obiektów radiokomunikacyjnych. Całość prac powinna zakończyć się w roku 2023. Do roku 2030 planowane jest uzyskanie całkowitej funkcjonalności systemu ERTMS na najważniejszych liniach kolejowych w kraju. Obecnie w Polsce Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym działa na niektórych, głównych trasach, np. Warszawa – Gdańsk.

ERTMS a transport towarów

W dalszej perspektywie z szybkich i bezpiecznych przewozów skorzysta również branża TSL, czyli transport, spedycja i logistyka, ponieważ obecnie w krajach europejskich nawet 15% towarów transportowana jest za pośrednictwem kolei. Przyspieszenie prędkości pociągów wpłynie na szybsze dostawy, będzie to miało duże znaczenie, zwłaszcza jeśli chodzi o transport surowców.

Obecnie w transporcie towarów największe znaczenie ma transport drogowy, a prym wiodą w nim duże i średnie firmy przewozowe. To zmieniające się trendy na rynku, a także obecne zachowania konsumenckie przyczyniły się do podniesienia rangi transportu ekspresowego, czyli usług kurierskich. Jeśli potrzebujesz szybko i bezproblemowo nadać paczkę do kraju lub za granicę – skorzystaj z naszej oferty. Tani kurier to nasza domena, przekonaj się, jak niskie mamy ceny i wyślij przesyłkę za pośrednictwem AlleKuriera.

Zobacz także:

Sprawdź, gdzie jest Twoja przesyłka

Śledzenie przesyłki