Kompletacja towaru w magazynach – jak odbywa się ten proces?

W magazynach oraz w zakładach produkcyjnych mają miejsce różne procesy związane z przechowywaniem i z dystrybucją towarów, a jedną z ważniejszych operacji w łańcuchu dostaw jest kompletacja zamówień. Ta operacja jest kosztowna i pracochłonna, zwykle jest wykonywana przez pracowników magazynowych, których nazywa się komisjonerami lub order pickerami. W tekście dokładnie wyjaśnimy, na czym polega kompletacja towaru i jakie ma znaczenie dla branży e-commerce.

Kompletacja – definicja

Kompletacja to czynności w procesie magazynowania mające na celu przygotowanie zamówienia klienta (odbiorcy) do dalszej dystrybucji, czyli do wysyłki. Towar pobierany jest z zapasu, np. z regału magazynowego lub ze stosu, a następnie układany jest na nośniku, czyli np. na palecie. Artykuły wydawane są zgodnie z zamówieniem klienta – dokładna ilość danego towaru trafia na paletę. Komisjoner, czyli pracownik magazynu zajmujący się kompletacją zamówień, otrzymuje dokładne instrukcje co do ilości towaru.

Kompletacja towaru w magazynie. Pracownica i pracownik układają kartony na palecie

Sposób pakowania w dużej mierze zależy od profilu działalności danego miejsca. W obiektach obsługujących dużych klientów, np. sieci handlowe, z artykułów buduje się jednostkę logistyczną, czyli paletę o określonych wymiarach i wadze. W przypadku kompletacji zamówień klientów sklepów e-commerce, artykuły zazwyczaj pakowane są do kartonu lub do koperty. Bez obaw można powiedzieć, że kompletacja zamówień to na magazynie najważniejsza usługa logistyczna.

Sposoby kompletacji zamówień

Obecnie standardem jest to, że pracownik jest wspomagany przez system magazynowy, czyli przez WMS. Przed erą oprogramowania komisjonerzy kompletowali zamówienia, wspomagając się jedynie papierową listą zamówionych przez klienta artykułów – dzisiaj jest to raczej rzadkość. Kompletacja towaru wykonywana jest zazwyczaj ręcznie – zwłaszcza jeśli towar pochodzi od różnych dostawców, którzy stosują własne, niestandardowe opakowania. Jednak order picker może korzystać ze skanerów, z wózków widłowych oraz z systemu voice-picking. W zaawansowanych technologicznie magazynach używa się robotów i wtedy mówimy o kompletacji maszynowej.

WMS daje możliwość skonsolidowania zamówień i puszczenia ich falami – zgrupowanie zamówień poprawia wydajność produkcji, eliminuje ilość tzw. pustych przebiegów wózków widłowych. Konsolidacja zamówień wpływa także na wielkość budowanych jednostek logistycznych – większa paleta zmniejsza koszty transportu towaru do klientów.

Jak działa voice-picking?

Pracownik korzystający z urządzenia pick by voice ma założone słuchawki z mikrofonem. Kompletacja zamówień polega na wykonywaniu komunikatów werbalnych, które odtwarzane są w czasie pobierania towaru z regałów magazynowych. Voice-picking jest przydatny w magazynach, w których towar znajduje się w lokalizacjach. Każdy artykuł ma swój unikalny adres – pracownik otrzymujący komunikat, udaje się do wskazanej lokalizacji w magazynie i stamtąd pobiera właściwą ilość jednostek. Proces jest cały czas monitorowany przez system WMS oraz przez pracownika, który potwierdza głosem wykonane czynności. To rozwiązanie ma wiele zalet – przede wszystkim ogranicza pomyłki w wydawaniu towaru, przyspiesza proces kompletacji zamówień, a pracownik ma wolne ręce, co zwiększa bezpieczeństwo pracy i poprawia jej komfort.

Metoda człowiek do towaru, a metoda towar do człowieka

W magazynach najczęściej spotkać można dwie metody kompletacji towarów. Każdy z tych sposobów ma swoje zalety i sprawdza się w innym miejscu. Wybór odpowiedniej metody realizacji zamówień może być podyktowany przez profil działalności danego obiektu, ale też przez jego wielkość.

Metoda towar do człowieka

W myśl tej metody pracownik stoi w miejscu, a towar jest umieszczany w pobliżu stanowiska pracy, tak aby był w zasięgu ręki. Metodę „towar do człowieka” spotyka się zazwyczaj w magazynach, które są w jakimś stopniu zautomatyzowane, a artykuły dostarczane są do człowieka za pośrednictwem taśmociągów lub robotów.

Metoda człowiek do towaru

To dynamiczny sposób kompletacji zamówień – zwykle spotykany w magazynach crossdockingowych oraz w magazynach wysokiego składowania. Za cały proces odpowiedzialny jest komisjoner. Pracownik przemieszcza się po hali magazynowej i pobiera towar z wyznaczonych miejsc – zwykle korzysta z wózka widłowego, dzięki któremu może przewozić ciężkie palety z towarem.

Czym jest kompletacja z różnego poziomu?

Kompletacja w magazynie może się odbywać z różnego poziomu. Wyróżniamy przygotowywanie zamówień z poziomu posadzki, z niskiego i ze średniego poziomu oraz z wysokiego poziomu. 

Kompletacja z poziomu posadzki polega na przygotowaniu zamówień klienta poprzez wyciąganie artykułów z palet umieszczonych na podłodze. Nośniki z towarem do pobierania układa się w strefie kompletacji, zwykle tworzy się z nich rządek lub podkowę. Pracownik pobiera potrzebną ilość danego asortymentu i tworzy jednostkę logistyczną. To dość wydajny i szybki sposób realizacji zamówień, polecany do magazynów tranzytowych.

Magazyn regałowy z paletami z towarem – kompletacja towaru jest możliwa ze wszystkich poziomów

Kompletacja z niskiego oraz ze średniego poziomu polega na pobieraniu towaru z regałów lub z szaf. Artykuły umieszczone są jednak nisko, tak, aby pracownik mógł je bez problemu zdjąć i włożyć do kartonu lub położyć na palecie. W przypadku dużej różnorodności asortymentu drobnicowego poszczególne artykuły lokalizuje się w regale półkowym. W ten sposób może przebiegać kompletacja zamówienia dla e-commerce. Tutaj odpowiednim sposobem przygotowania zamówień klientów jest metoda „człowiek do towaru”, pracownik korzysta z wózka widłowego do niskiej kompletacji, ze skanerów lub z systemu voice-picking.

Kompletacja w magazynie z wysokiego poziomu stosowana jest głównie do przygotowywania zamówień składających się z jednorodnego towaru. Cała paleta pobierana jest z lokalizacji. Towar znajduje się w regale wysokiego składowania, a do jego zdjęcia wykorzystuje się specjalne wózki widłowe (sztaplarki). Kompletacja zamówień z wysokiego poziomu jest powszechna w magazynach zautomatyzowanych, w których korzysta się z robotów kompletacyjnych.

Co wpływa na efektywność kompletacji zamówień dla e-commerce?

Uważa się, że kompletacja towaru jest najbardziej pracochłonną czynnością – zabiera sporo czasu i stanowi ważny wydatek przedsiębiorstwa. Wraz z rozwojem branży e-commerce firmy szukają sposobu na poprawę wydajności poprzez zoptymalizowanie procesów, zminimalizowanie pomyłek oraz uszkodzeń, które mogą skutkować niezadowoleniem klienta i reklamacjami. Trzeba zaznaczyć, że kompletacja towaru wpływa także na szybkość dostaw do odbiorców, a to bardzo ważny czynnik mający znaczenie w budowaniu relacji z klientem.

Na efektywność kompletacji zamówień wpływa jej metoda, rozmieszczenie regałów magazynowych, zlokalizowanie produktów w regałach pod względem rotacji (przydatna jest tutaj zasada xyz) oraz dobór technologii i infrastruktury magazynowej, która będzie wspierać człowieka i ograniczy ilość pracy ręcznej.

Również w branży kurierskiej stosuje się kompletację zamówień. Paczki trafiają do punktu kurierskiego lub do sortowni i stamtąd segregowane są pod względem obszaru pracy kurierów. Dzięki temu klient nie czeka długo na przesyłkę, a właściciel sklepu e-commerce może zaoferować tanią lub darmową dostawę zamówienia. Jeśli poszukujesz taniego kuriera – sprawdź naszą ofertę. Współpracujemy z największymi firmami kurierskimi w kraju, a ceny na platformie AlleKurier są niższe nawet o 70% niż te, które znajdziesz bezpośrednio na stronie kuriera.

Zobacz także:

Sprawdź, gdzie jest Twoja przesyłka

Śledzenie przesyłki

Cennik przesyłek
Przesyłki zagraniczne
Firmy Kurierskie
Usługi
Punkty nadań
start Śledzenie Przesyłka Konto