Metoda XYZ w logistyce oraz w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga zastosowania narzędzi, które pozwalają określić opłacalność danych inwestycji oraz wybrać najkorzystniejsze kosztowo rozwiązania, które dodatkowo będą atrakcyjne dla klienta. Jednym z narzędzi powszechnie stosowanych w logistyce magazynowej jest metoda ABC-XYZ lub inaczej zwana prawem Pareto.

Czym jest prawo Pareto?

Metoda XYZ jest ściśle powiązana z metodą ABC, a właściwie jest jej odwrotnością. Żeby zrozumieć, na czym polega prawo Pareto – trzeba poznać jego założenia i zależności. Reguła Pareto została wprowadzona przez włoskiego ekonomistę Vilfredo Pareto. Zauważył on zasadę panującą na świecie, która mówi, że najliczniejszymi grupami w analizach są grupy B oraz C, stanowią one aż 80% liczebności całego zbioru, ale równocześnie odpowiadają jedynie za 20% jego wartości. Z kolei grupa A stanowi tylko 20% liczebności, ale generuje 80% zysków.

Czym jest prawo Pareto?

W podręcznikach można odnaleźć liczne przykłady statystyczne związane z prawem Pareto, np.: 

  • 80% społeczeństwa ma 20% dóbr,
  • 80% klientów danego przedsiębiorstwa odpowiada za 20% jego zysków, z kolei pozostałe 20% klientów generuje aż 80% zysków.

Na podstawie tego założenia powstała metoda ABC, która pozwala określić, jakie przyczyny mają większy i mniejszy wpływ na koszty prowadzenia działalności oraz na jej opłacalność. Metoda ABC jest ściśle powiązana z metodą XYZ, dlatego zwykle są one stosowane równocześnie.

Te metody są powszechnie używane w logistyce magazynowej – zapewniają ciągłość produkcji, obniżają straty związane ze spadkiem jakości wyrobów, a tym samym pośrednio wpływają na zadowolenie klienta.

Metoda ABC i metoda XYZ oraz ich elementy

Metoda ABC dzieli dany zbiór na 3 zasoby. Pierwszy zasób, czyli A, to elementy stanowiące jedynie 20% całości, ale odpowiadające za 80% wartości obranego kryterium. W zbiorach B i C znajdują się elementy, które stanowią 80% całości, ale jedynie 20% wartości. Kryterium podziału może być np. marża, wartość produktu lub zapotrzebowanie na niego. Prostymi słowami – w grupie A znajduje się niewiele produktów o dużej wartości, a w grupach B i C znajduje się dużo produktów o mniejszej wartości. Jak widać, nieliczna grupa A może mieć istotny wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Metoda ABC znalazła również zastosowanie w tworzeniu strategii obsługi klienta.

Z kolei metoda XYZ dotyczy głównie zapasów magazynowych, dlatego często stosowana jest w logistyce magazynowej – służy głównie do zarządzania zapasami i planowania produkcji. W tej metodzie określa się zbiory X, Y oraz Z.

Grupa X to towary, a także materiały, na które jest duże zapotrzebowanie i popyt, oszacowanie zapotrzebowania na te produkty jest bardzo dokładne. Grupa Y to z kolei dobra, na które zapotrzebowanie jest mniejsze, popyt jest często okresowy, a jego oszacowanie jest niezbyt dokładne. Zasób Z to towary o nieregularnym popycie, który trudno przewidzieć.

Analizując zapotrzebowanie na materiały lub wyroby, można określić stany magazynowe oraz stoki sklepowe. Metoda XYZ pomaga określić popyt na dany produkt w celu jego zaspokojenia. Warto jednak zaznaczyć, że zarówno metoda ABC, jak i XYZ nie bierze pod uwagę czynników zewnętrznych – np. inflacji. Prawidłowy sposób zarządzania zapasami ogranicza straty, zmniejsza koszty w łańcuchu dostaw, pozwala zoptymalizować dostawy i wyznacza najistotniejsze dla przedsiębiorstwa towary.

Analizy XYZ dzielą produkty na artykuły szybko rotujące i wolno rotujące. Świadomość przynależności danych produktów do wyznaczonych grup ułatwia planowanie sprzedaży oraz usprawnia organizację pracy w magazynach. Widać to chociażby po ułożeniu towarów na regałach. Wyroby, na które jest większy popyt, mogą być lokalizowane w swoim bliskim sąsiedztwie. Ich stany powinny być wysokie, aby w pełni pokryć na nie popyt. Z kolei artykuły należące do grupy Z zamawia się okresowo, dlatego na co dzień nie powinny mieć dużych zapasów.

Zastosowanie metody XYZ w praktyce

Jak widać, w myśl zasady Pareto można określić strategię zarządzania zapasami w magazynach. To niezwykle ważne również dla małych przedsiębiorców, którzy sprzedają swoje dobra w sklepach internetowych, głównie tych, w których stosuje się zasadę dropshippingu.

E-commerce oraz metoda XYZ

Dropshipping to rodzaj sprzedaży internetowej, w której sprzedawane produkty są wysyłane do klienta bezpośrednio od dostawcy. Koszty kompletowania zamówienia oraz wysyłki leżą po stronie dostawcy lub producenta. Zadaniem sklepu internetowego jest zapewnienie ruchu na stronie, zebranie zamówień i przekazanie danych do wysyłek. Zastosowanie metody XYZ pozwoli odpowiedzialnie planować sprzedaż, zwłaszcza jeśli nie ma się do dyspozycji dużego magazynu. Racjonalne zarządzanie zapasami wpływa na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Prowadzenie sklepu internetowego wiąże się również z koniecznością zapewnienia klientom jak najlepszej obsługi oraz szybkiej i bezawaryjnej wysyłki.  Firmy kurierskie, z którymi współpracuje AlleKurier, oferują usługi nie tylko dla klientów indywidualnych, ale również dla przedsiębiorców, którzy wysyłają duże ilości produktów ze swoich sklepów internetowych. Współpracując z brokerem kurierskim, stawia się na jakość usług, duży wybór możliwości rodzaju dostawy oraz na zadowolenie klienta.

Zobacz także:

Sprawdź, gdzie jest Twoja przesyłka

Śledzenie przesyłki

Cennik przesyłek
Przesyłki zagraniczne
Firmy Kurierskie
Usługi
Punkty nadań
start Śledzenie Przesyłka Konto