Wyposażenie magazynu i jego wpływ na wydajność procesów logistycznych

Wyposażenie magazynu ma istotne znaczenie dla zapewnienia wydajności procesów magazynowych, które odbywają się na jego powierzchni, jest również kluczowym czynnikiem wpływającym na rentowność obiektu i na bezpieczeństwo pracowników. W tym artykule omówimy najważniejsze akcesoria magazynowe i ich wpływ na logistykę oraz na optymalizację procesów.

Co to jest wyposażenie magazynu?

Wyposażeniem magazynu nazywamy wszystkie elementy, które wykorzystywane są w procesach logistycznych, zapewniają bezpieczne i wydajne wykonywanie pracy, a przy tym są dostosowane do aktywności zachodzących na powierzchni magazynu. Za najważniejsze elementy magazynu uważa się regały, czyli miejsca do składowania towaru, pojazdy magazynowe, czyli różne rodzaje wózków widłowych, ale też systemy ułatwiające gromadzenie i przesyłanie danych. Oprócz tego, do wyposażenia obiektów magazynowych zaliczyć można wszelkiego rodzaju pojemniki – od kartonów, aż po palety oraz zabezpieczenia, czyli oznakowanie, barierki i środki ochrony indywidualnej.

Od czego zależy wyposażenie magazynu?

Rodzaj mebli magazynowych, sprzętów i systemów zależy w głównej mierze od procesów logistycznych odbywających się w danym obiekcie. Warto tutaj zaznaczyć, że np. regały uważane za podstawowe wyposażenie magazynowe będą zbędne w magazynach cross dockowych, gdzie nie składuje się towaru. Z kolei pojazdy magazynowe mogą być niepotrzebne w obiektach w pełni zautomatyzowanych. Wyposażenie magazynu zależy też od rodzaju budynku i od jego parametrów – np. całkowitej powierzchni i wysokości, a także od wymogów bezpieczeństwa dla danego asortymentu. Ostatnim czynnikiem, od którego zależy wyposażenie magazynu, jest czynnik ekonomiczny, czyli możliwości finansowe inwestora.

Techniczne wyposażenie magazynu logistyka

Technicznym wyposażeniem magazynu nazywamy wszystkie meble magazynowe oraz maszyny umożliwiające lub ułatwiające składowanie towaru, przewożenie go oraz przygotowanie zamówień klientów. To również niektóre elementy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w obiekcie – np. kamery, odboje oraz oznakowania posadzek, regałów i ścian.

Techniczne wyposażenie magazynu, czyli regały z paletami, na których znajduje się przechowywany towar

Meble i regały magazynowe – składowanie i lokalizowanie towaru

Meble magazynowe zwane regałami to podstawowe wyposażenie magazynu. Ich zadaniem jest zwiększenie dostępnej powierzchni obiektu i umożliwienie lokalizacji produktów. Regały spotyka się zarówno w magazynach wysokiego składowania, jak i w magazynach drobnicowych oraz w hurtowniach. 

Rodzaj mebli magazynowych zależy w głównej mierze od asortymentu – np. w magazynach drobnicowych lepiej sprawdzają się regały półkowe i paletowe, a w hurtowniach budowlanych najczęściej spotkać można regały do przechowywania produktów wielkogabarytowych. Jednak same regały to nie wszystko, co jest niezbędne w obiektach magazynowych. Ważne jest również wyposażenie biur oraz pomieszczeń socjalnych, czyli stołówek, szatni i toalet.

Pojazdy magazynowe i przewożenie towaru

Specjalistyczne wyposażenie magazynu, czyli wózki wysokiego składowania lub wózki do równoczesnej kompletacji towaru, których zadaniem jest przyspieszenie procesów magazynowych i odciążenie pracownika są spotykane praktycznie w każdym niezautomatyzowanym obiekcie magazynowym. Wózek powinien być dopasowany do rodzaju asortymentu, do budowy magazynu (innych wózków używa się w magazynach otwartych, a innych w zamkniętych) oraz do aktywności obiektu.

Systemy i aplikacje magazynowe, czyli wyposażenie cyfrowe

Do wyposażenia magazynów zalicza się także systemy magazynowe, czyli WMS oraz aplikacje i programy ułatwiające zarządzanie procesami logistycznymi. Wyposażenie cyfrowe umożliwia zarządzanie przepływem danych, pozwala analizować stany magazynowe, przetwarzać zamówienia klientów oraz dbać o jakość przechowywanych produktów. Nowoczesne systemy WMS można połączyć z aplikacjami oraz z programami, np. z systemem kurierskim lub z programem do obsługi reklamacji. Warto podkreślić, że prawidłowe i wydajne korzystanie z wyposażenia cyfrowego wymaga zainwestowania w stacje robocze – w komputery, drukarki, skanery, tablety lub smartfony.

Cyfrowe wyposażenie magazynu – kobieta w magazynie pracująca przy komputerze

Magazyny automatyczne – jak wygląda ich wyposażenie?

Nieco inaczej wygląda wyposażenie magazynów automatycznych. Tutaj stawia się na maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni poprzez zmniejszenie lub zlikwidowanie ścieżek roboczych. Towar lokalizuje się na regałach wyposażonych w układnice paletowe, czyli w system pozwalający na automatyczną kompletację towaru. W niektórych obiektach zbędne stają się wózki magazynowe wysokiego składowania.

W automatycznych magazynach drobnicowych towary mogą być przechowywane na tacach lub w pojemnikach, a transport zamówień odbywa się poprzez wykorzystanie przenośników taśmowych lub robotów mobilnych.

Automatyzacja i robotyzacja nie zawsze są opłacalne, dlatego ich wdrożenie zależy w głównej mierze od rodzaju przechowywanego asortymentu, więc z pewnością nie jest to podstawowe wyposażenie magazynu. To raczej dobra perspektywa dla obiektów zarządzających towarem o wysokiej wartości i dużym przepływie, gdzie bezbłędna kompletacja ma ogromne znaczenie.

Kompletacja i wysyłka zamówień

Wyposażenie magazynu logistyka musi ułatwiać najważniejsze procesy, w tym kompletację towaru oraz wysyłkę zamówień. Istotne są więc regały magazynowe, z których pobiera się towar oraz wózki widłowe i pojazdy magazynowe służące do przewożenia gotowych zamówień. Niemniej ważne są też akcesoria magazynowe pomagające w pakowaniu zamówień. Chodzi tutaj głównie o dopasowane opakowania transportowe – np. kartony, pojemniki lub palety oraz o wagi, maszyny pakujące, czy nawet stoły robocze.

Podczas kompletacji towaru pracownicy wspierani są przez system magazynowy, który podpowiada, ile sztuk danego asortymentu należy pobrać, aby przygotować zamówienie klienta. Niektóre aplikacje dobierają również najlepszy rodzaj opakowania.

Ostatnim etapem realizacji zamówienia klienta, jest wysyłka towaru. Magazyny są dostosowane do załadunku pojazdów różnego rodzaju – od samochodów osobowych, poprzez furgonetki kurierskie, aż po samochody ciężarowe. Na powierzchni magazynu zlokalizowane są rampy załadunkowe i rozładunkowe, czyli miejsca odpowiednio oznaczone i zabezpieczone. Mówiąc o wysyłce towaru, nie można zapomnieć o wsparciu systemowym, czyli o programach i aplikacjach kurierskich, które likwidują potrzebę manualnego zlecania wysyłek.

Mniejsze i większe przesyłki nadasz za pośrednictwem brokera kurierskiego AlleKurier.pl. Współpracujemy z klientami indywidualnymi oraz z przedsiębiorcami. Wyróżnia nas atrakcyjna cena, szybki czas realizacji zleceń, minimum formalności i niezawodność.

Zobacz także:

Sprawdź, gdzie jest Twoja przesyłka

Śledzenie przesyłki

Cennik przesyłek
Przesyłki zagraniczne
Firmy Kurierskie
Usługi
Punkty nadań
start Śledzenie Przesyłka Konto