Transport międzynarodowy

Dlaczego na liście przewozowym miasto doręczenia to Kutno lub Zgorzelec?

To całkowicie normalne. Niektóre usługi międzynarodowe eksportowe są realizowane poprzez nasze centra logistyczne w Kutnie lub Zgorzelcu. To właśnie tam przesyłki są weryfikowane i przygotowywane do dalszego transportu międzynarodowego.

Co to jest numer EORI?

Numer EORI to wspólnotowy system rejestracji i identyfikacji podmiotów gospodarczych.

Jakie są procedury celne w eksporcie?

Procedura różni się, w zależności czy nadawcą jest firma czy osoba fizyczna.

Jeżeli nadawcą przesyłki jest firma, do przesyłki wysyłanej poza obszar Wspólnoty należy dołączyć:

 • upoważnienie dla agencji celnej Allekurier - na dokumencie powinien zostać umieszczony NIP firmy, dzięki czemu nie zachodzi konieczność przesyłania KRS, REGON itp.,
 • numer EORI (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych; Economic Operators’ Registration and Identification) - w przypadku eksportu poza obszar Wspólnoty, firma ma obowiązek posiadać numer EORI,
 • faktura eksportowa - w przypadku towarów będących efektem transakcji handlowej należy dołączyć fakturę handlową; w przypadku towarów wysyłanych jako bezpłatne próbki handlowe, należy dołączyć fakturę pro forma (na dokumencie należy podać wartość wysyłanego towaru) - wartość towaru nie może wynosić 0.00.

Jeżeli nadawcą przesyłki jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, do przesyłki wysyłanej poza obszar Wspólnoty należy dołączyć:

 • upoważnienie dla agencji celnej Allekurier; ważna informacja: na dokumencie należy podać PESEL (wtedy nie zachodzi konieczność przesyłania skanu dowodu osobistego),
 • faktura pro forma z dokładnym opisem towaru w języku polskim oraz angielskim, a także wartością przesyłanych dóbr (należy pamiętać o konieczności określenia waluty).

Powyższe dokumenty powinny zostać wypełnione starannie i drukowanymi literami, aby uniknąć sytuacji, w której informacje umieszczone na upoważnieniu bądź fakturze są nieczytelne lub niezrozumiałe. Opis towaru umieszczony na fakturze pro forma powinien mieć szczegółowy charakter (w przypadku mniej oczywistych przedmiotów warto podać zastosowanie/przeznaczenie), aby agencja celna dokonująca odprawy nie miała trudności z dobraniem właściwego kodu taryfy celnej. Warto również przygotować prawidłowy opis towaru w języku angielskim, gdyż szczegółowe informacje umieszczone na dokumencie wydatnie wpłyną na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia opóźnień w trakcie odprawy celnej w państwie odbiorcy.

Pliki do pobrania

Jak wyglądają procedury w przypadku przesyłek importowych?

Procedura różni się, w zależności czy odbiorcą jest firma czy osoba fizyczna.

Dla osób fizycznych:

Jeżeli wartość przesyłki nie przekroczy 22.00 EUR, nie są wymagane żadne dokumenty, ponieważ towar zostanie odprawiony na importowym zgłoszeniu zbiorczym. Jeżeli wartość przesyłki będzie wyższa niż 22.00 EUR należy przedstawić następujące dokumenty:

 • upoważnienie dla agencji celnej Allekurier ; ważna informacja: na dokumencie należy podać PESEL (wtedy nie zachodzi konieczność przesyłania skanu dowodu osobistego),
 • faktura handlowa (commercial invoice) lub potwierdzenie dokonania zakupu z serwisu internetowego - dotyczy towarów będących efektem transakcji handlowej (np. zakupionych na aukcji internetowej); Urząd Celny ma prawo ustalić rynkową wartość towaru i zażądać przedstawienia potwierdzenia zapłaty za towar, screenu aukcji internetowej itp.,
 • faktura pro forma (pro forma invoice) - dotyczy towarów niebędących efektem transakcji handlowej przekazanych bezpłatnie (np. darowizny, prezenty itp.); faktura powinna zostać wystawiona przez nadawcę przesyłki i zawierać dane nadawcy, odbiorcy, miejsce i datę sporządzenia, opis towaru, wartość oraz podpis wystawcy,
 • tłumaczenie faktury - dotyczy przesyłek, których wartość przekracza 22.00 EUR. Należy podać nazwę, zastosowanie/przeznaczenie, a czasem dodatkowe informacje (np. z jakich materiałów wykonano towar), które dotyczą każdej pozycji towarowej na fakturze w języku polskim. Nie zachodzi konieczność przedstawiania tłumaczenia przysięgłego,
 • deklaracja zgodności CE (declaration of conformity) - dotyczy m.in.: urządzeń elektrycznych, sprzętu medycznego, zabawek.
Pliki do pobrania

Dla firm:

Jeżeli wartość przesyłki nie przekroczy 22.00 EUR, nie są wymagane żadne dokumenty, ponieważ towar zostanie odprawiony na importowym zgłoszeniu zbiorczym. Jeżeli wartość przesyłki będzie wyższa niż 22.00 EUR należy przedstawić następujące dokumenty:

 • upoważnienie dla agencji celnej Allekurier - na dokumencie powinien zostać umieszczony NIP firmy, dzięki czemu nie zachodzi konieczność przesyłania KRS, REGON itp.
 • numer EORI (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych; Economic Operators’ Registration and Identification) - w przypadku importu spoza obszaru Wspólnoty firma ma obowiązek posiadać numer EORI.
 • faktura handlowa (commercial invoice) - dotyczy przesyłek, których wartość przekracza 22.00 EUR i stanowiących efekt transakcji handlowej.
 • faktura pro forma (pro forma invoice) - dotyczy przesyłek, których wartość przekracza 22.00 EUR, lecz nie są one efektem transakcji handlowej i zostały przekazane bezpłatnie (np. próbki o większej wartości).
 • tłumaczenie faktury - dotyczy przesyłek, których wartość przekracza 22.00 EUR. Należy podać nazwę, zastosowanie/przeznaczenie, a czasem dodatkowe informacje (np. z jakich materiałów wykonano towar), które dotyczą każdej pozycji towarowej na fakturze w języku polskim. Nie zachodzi konieczność przedstawiania tłumaczenia przysięgłego.
 • deklaracja zgodności CE (declaration of conformity) - dotyczy m.in.: urządzeń elektrycznych, sprzętu medycznego, zabawek.
Pliki do pobrania

Inne / Nie znalazłem tematu w którym chcę się skontaktować

Czas oczekiwania na odpowiedź jest zależny od metody kontaktu. Pracujemy w dni robocze w godzinach 8:00-16:00
Komunikat

Opóźnienia w odprawach celnych

Szanowni Państwo w dniu 19.10.2020 r. do godz. 13:00 występował problem z działaniem systemów celnych. W najbliższych dniach mogą pojawić się niewielkie opóźnienia w wykonywaniu odpraw celnych.
Kontakt on-line poprzez formularz lub adres e-mail
Najszybsze metody kontaktu
Pamiętaj, że na wiadomości odpisujemy w dni robocze od 8:00 do 16:00
Twoje dane są bezpieczne
biuro@allekurier.pl
Pamiętaj, że na wiadomości odpisujemy w dni robocze od 8:00 do 16:00
Inne sposoby kontaktu
Wylogowanie po okresie nieaktywności

Podaj swoje dane aby zalogować się ponownie.

   Zapomniałem hasło

Porozmawiaj z nami