Centrum Kontaktu AlleKurier - Transport międzynaradowy

Transport międzynarodowy

Dlaczego na liście przewozowym miasto doręczenia to Kutno lub Zgorzelec?

To całkowicie normalne. Niektóre usługi międzynarodowe eksportowe są realizowane poprzez nasze centra logistyczne w Kutnie lub Zgorzelcu. To właśnie tam przesyłki są weryfikowane i przygotowywane do dalszego transportu międzynarodowego.

Jak uzyskać numer EORI?

Każda firma wysyłająca towar poza Unię Europejską lub importująca towar do Polski spoza wspólnoty, musi być zarejestrowana w rządowym systemie (uzyskać numer EORI). Proces rejestracji można wykonać bezpłatnie on-line bez wizyty w urzędzie (warunkiem jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego).

Na stronie Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) dostępna jest instrukcja jak uzyskać numer EORI.

Dostępne są również filmiki na kanale YouTube PUESC (należy wykonać wszystkie kroki):
krok 1: Zakładanie konta na PUESC
krok 2: Rejestracja osoby fizycznej na PUESC
krok 3: Rejestracja podmiotu (nadanie numeru EORI)

Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała również zbiór pytań i odpowiedzi dot. EORI dostępny jest on tutaj.

Informacje dotyczące rejestracji EORI można również uzyskać wysyłając e-mail na adres helpdesk-eclo@mf.gov.pl, podając w temacie wiadomości słowo "NOWE" lub kontaktując się z helpdeskiem pod numerem telefonu: +48 33 483 20 55 lub +48 61 658 35 32.

Czy jako firma mogę nadać przesyłkę bez numeru EORI?

Jeśli chcesz wysłać przesyłkę jako firma do kraju nienależącego do Unii Europejskiej musisz posiadać numer EORI.

Jeśli nie zamierzasz uzyskiwać numeru EORI (pamiętaj, możesz to wykonać w całości on-line), rozwiązaniem zastępczym jest podanie danych osoby prywatnej w polach Zleceniodawca - eksporter towaru w formularzu nadania przesyłki.

Takie rozwiązanie możesz zostać zastosowane w szczególnych sytuacjach, np. gdy jako firma chcesz szybko i jednorazowo wysłać próbkę towaru lub zrealizować pojedynczą transakcję z kontrahentem zagranicznym.

Pamiętaj, że wtedy dla urzędu eksporterem jest osoba, której dane podasz, a nie firma, którą ta osoba reprezentuje.

W rezultacie nie będziesz miał możliwości wykorzystania do zgłoszenia celnego faktury sprzedaży z firmowego systemu księgowego (podstawą do wywozu będzie proforma wygenerowana przez system Allekurier). Nie będziesz mógł również skorzystać z możliwości zastosowania stawki VAT 0% na dokumencie sprzedaży.

Czy mogę otrzymać fakturę za transport na firmę, ale zgłoszenie celne zrobić na osobę prywatną?

Tak, możliwe jest uzyskanie faktury za transport na firmę, również w sytuacji gdy przed urzędem eksporterem jest osoba prywatna. Aby to zrobić zastosuj się do instrukcji poniżej.

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta w Allekurier i chcesz nadać pierwszą przesyłkę, najpierw załóż konto i uzupełnij Dane do faktury, podając dane firmy.

Następnie w zakładce Ustawienia → Profile celne, utwórz nowy Profil celny Allekurier, podając dane osoby prywatnej, pobierz wygenerowane Pełnomocnictwo, wydrukuj, podpisz i zeskanuje je, a następnie wgraj przez system.

W następnej kolejności klikając przycisk Zamów kuriera, przejdź do formularza nadawania przesyłki. Domyślnie, danymi zleceniodawcy będą dane osoby prywatnej, które podałeś w poprzednim kroku.

Jeśli posiadasz już konto w Allekurier i chcesz uzyskać fakturę za transport na dane firmowe, upewnij się, że w zakładce Ustawienia → Dane do faktur są podane poprawne dane firmy,wraz z numerem NIP.

Co to jest Profil celny Allekurier?

Składając zlecenie na wysyłkę lub import spoza krajów Unii Europejskiej niezbędne jest zgłoszenie transportu do administracji celno-skarbowej.

Profil celny Allekurier jest zbiorem danych adresowych identyfikujących Ciebie (profil osoby prywatnej) lub firmę (profil firmowy), w imieniu której występujesz. Podane przez Ciebie dane adresowe wyślemy do urzędu, jako zgłaszającego wywóz lub przywóz towaru.

Przed wysłaniem zgłoszenia do urzędu, Profil celny musi zostać potwierdzony przez pracownika Allekurier.

Co zrobić, aby potwierdzić Profil celny Allekurier?

Potwierdzenie Profilu celnego Allekurier polega na pobraniu wygenerowanego Pełnomocnictwa na podstawie danych z Profilu celnego (lub w otrzymanych dokumentach przewozowych), wydrukowaniu go, podpisaniu (w przypadku firm przez osoby uprawnione do reprezentacji) a następnie dostarczeniu go do jednego z oddziałów naszej firmy (kurierem, pocztą lub osobiście).

Potwierdzenie Profilu celnego Allekurier polega na dostarczeniu nam podpisanego Pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo zostanie wygenerowane na podstawie danych z Profilu celnego, lub dostarczone Ci wraz z dokumentami przewozowymi drogą mailową.

Pełnomocnictwo należy pobrać, wydrukować i podpisać (w przypadku firm, przez osoby uprawnione do reprezentacji), a następnie włożyć je do środka wysyłanej przesyłki zagranicznej, w taki sposób, by dokument był widoczny zaraz po jej otwarciu.

Innym sposobem jest dostarczenie Pełnomocnictwa pocztą, kurierem lub osobiście na adres

Allekurier - biuro
ul. Balicka 12A/B4
30-149 Kraków

Dopuszcza się także wgranie skanu Pełnomocnictwa przez serwis Allekurier (Ustawienia → Profile cele). Nie dotyczy to jednak przesyłek importowych.

Najprostszą i najszybszą metodą jest włożenie Pełnomocnictwa do środka przesyłki zagranicznej, w taki sposób, aby dokument był widoczny zaraz po jej otwarciu.

W przypadku przesyłek importowych (np. z Chin do Polski) należy wydrukować dwa egzemplarze Pełnomocnictwa i dostarczyć je na adres adres poniżej.

Allekurier - biuro
ul. Balicka 12A/B4
30-149 Kraków

Odprawa przesyłki importowej nie może być realizowana na podstawie zeskanowanego dokumentu. Musimy posiadać oryginalne dokumenty.

Po pozytywnej weryfikacji Pełnomocnictwa, Profil celny Allekurier otrzymuje status Potwierdzony i możesz go wykorzystywać przy tworzeniu kolejnych zleceń.

Pamiętaj, że dane wpisane w Profilu celnym Allekurier mogą być inny niż Dane do fakturowania, które możesz zmienić po zarejestrowaniu konta w Ustawienia → Dane do faktur.

Co zrobić, jeśli nie włożyłem Pełnomocnictwa do przesyłki zagranicznej?

Jeśli z jakiegoś powodu nie włożyłeś Pełnomocnictwa do wysyłanej przesyłki, możesz je nam przesłać w formie elektronicznej.

Poniższy opis dotyczy usług “PRZESYŁKA EKSPRESOWA ALLEKURIER” lub “FEDEX INTERNATIONAL PRIORITY”
 • 1. Wydrukuj, podpisz a następnie zeskanuj Pełnomocnictwo, które otrzymałeś w załączniku wiadomości e-mail z dokumentami przewozowymi.
 • 2. Wejdź do zakładki Ustawienia → Profile celne i wyszukaj wpis.
 • 3. Otwórz profil celny klikając w niego.
 • 4. Wgraj zeskanowany plik z Pełnomocnictwem.
 • 5. Poczekaj na weryfikację dokumentu przez pracownika Allekurier. Powiadomimy Cię e-mailem o wyniku weryfikacji.
 • 6. Jeśli dostaniesz e-mail o pozytywnej weryfikacji, to wszystko jest gotowe i przesyłka będzie mogła przejść odprawę celną.

Po poprawnym zweryfikowaniu dokumentu, nadając kolejne przesyłki eksportowe nie musisz już dołączać Pełnomocnictwa do przesyłki.

Poniższy opis dotyczy usługi “UPS EXPRESS SAVER”
Jeśli wybrałeś tę usługę, odprawę celną wykonuje firma UPS. Dokumenty należy przesłać e-mailem na adres warsawexport@ups.com.

Infolinia telefoniczna firmy UPS:
Ogólna infolinia UPS: +48 22 489 48 77
Agencja celna UPS: +48 22 320 00 36

Jak uzupełnić numer EORI w Profilu celnym Allekurier?

Po uzyskaniu numeru EORI poprzez platformę PUESC należy go wpisać do Profilu celnego Allekurier.

Przejdź do zakładki Ustawienia → Profile celne, wyszukaj wpis i otwórz go poprzez kliknięcie. W formularzu po prawej stronie wpisz numer EORI i zapisz korzystając z przycisku poniżej.

Możesz też skorzystać z wideo poradnika: Jak uzupełnić numer EORI w Profilu celnym Allekurier?

Jakie są procedury celne w eksporcie?

Procedura różni się, w zależności czy nadawcą jest firma czy osoba prywatna.

Jeżeli nadawcą przesyłki jest firma, do przesyłki wysyłanej poza obszar Wspólnoty należy dołączyć:

 • pełnomocnictwo dla agencji celnej Allekurier - na dokumencie powinien zostać umieszczony NIP firmy, dzięki czemu nie zachodzi konieczność przesyłania KRS, REGON itp.,
 • numer EORI (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych; Economic Operators’ Registration and Identification) - w przypadku eksportu poza obszar Wspólnoty, firma ma obowiązek posiadać numer EORI,
 • faktura eksportowa - w przypadku towarów będących efektem transakcji handlowej należy dołączyć fakturę handlową; w przypadku towarów wysyłanych jako bezpłatne próbki handlowe, należy dołączyć fakturę pro forma (na dokumencie należy podać wartość wysyłanego towaru) - wartość towaru nie może wynosić 0.00.

Jeżeli nadawcą przesyłki jest osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej, do przesyłki wysyłanej poza obszar Wspólnoty należy dołączyć:

 • pełnomocnictwo dla agencji celnej Allekurier; ważna informacja: na dokumencie należy podać PESEL (wtedy nie zachodzi konieczność przesyłania skanu dowodu osobistego),
 • faktura pro forma z dokładnym opisem towaru w języku polskim oraz angielskim, a także wartością przesyłanych dóbr (należy pamiętać o konieczności określenia waluty).

Powyższe dokumenty powinny zostać wypełnione starannie i drukowanymi literami, aby uniknąć sytuacji, w której informacje umieszczone na pełnomocnictwie bądź fakturze są nieczytelne lub niezrozumiałe. Opis towaru umieszczony na fakturze pro forma powinien mieć szczegółowy charakter (w przypadku mniej oczywistych przedmiotów warto podać zastosowanie/przeznaczenie), aby agencja celna dokonująca odprawy nie miała trudności z dobraniem właściwego kodu taryfy celnej. Warto również przygotować prawidłowy opis towaru w języku angielskim, gdyż szczegółowe informacje umieszczone na dokumencie wydatnie wpłyną na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia opóźnień w trakcie odprawy celnej w państwie odbiorcy.

Pliki do pobrania

Jak wyglądają procedury w przypadku przesyłek importowych?

Procedura różni się, w zależności czy odbiorcą jest firma czy osoba prywatna.

Dla osób fizycznych:

Jeżeli wartość przesyłki nie przekroczy 22.00 EUR, nie są wymagane żadne dokumenty, ponieważ towar zostanie odprawiony na importowym zgłoszeniu zbiorczym. Jeżeli wartość przesyłki będzie wyższa niż 22.00 EUR należy przedstawić następujące dokumenty:

 • pełnomocnictwo dla agencji celnej Allekurier ; ważna informacja: na dokumencie należy podać PESEL (wtedy nie zachodzi konieczność przesyłania skanu dowodu osobistego),
 • faktura handlowa (commercial invoice) lub potwierdzenie dokonania zakupu z serwisu internetowego - dotyczy towarów będących efektem transakcji handlowej (np. zakupionych na aukcji internetowej); Urząd Celno-Skarbowy ma prawo ustalić rynkową wartość towaru i zażądać przedstawienia potwierdzenia zapłaty za towar, screenu aukcji internetowej itp.,
 • faktura pro forma (pro forma invoice) - dotyczy towarów niebędących efektem transakcji handlowej przekazanych bezpłatnie (np. darowizny, prezenty itp.); faktura powinna zostać wystawiona przez nadawcę przesyłki i zawierać dane nadawcy, odbiorcy, miejsce i datę sporządzenia, opis towaru, wartość oraz podpis wystawcy,
 • tłumaczenie faktury - dotyczy przesyłek, których wartość przekracza 22.00 EUR. Należy podać nazwę, zastosowanie/przeznaczenie, a czasem dodatkowe informacje (np. z jakich materiałów wykonano towar), które dotyczą każdej pozycji towarowej na fakturze w języku polskim. Nie zachodzi konieczność przedstawiania tłumaczenia przysięgłego,
 • deklaracja zgodności CE (declaration of conformity) - dotyczy m.in.: urządzeń elektrycznych, sprzętu medycznego, zabawek.
Pliki do pobrania

Dla firm:

Jeżeli wartość przesyłki nie przekroczy 22.00 EUR, nie są wymagane żadne dokumenty, ponieważ towar zostanie odprawiony na importowym zgłoszeniu zbiorczym. Jeżeli wartość przesyłki będzie wyższa niż 22.00 EUR należy przedstawić następujące dokumenty:

 • pełnomocnictwo dla agencji celnej Allekurier - na dokumencie powinien zostać umieszczony NIP firmy, dzięki czemu nie zachodzi konieczność przesyłania KRS, REGON itp.
 • numer EORI (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych; Economic Operators’ Registration and Identification) - w przypadku importu spoza obszaru Wspólnoty firma ma obowiązek posiadać numer EORI.
 • faktura handlowa (commercial invoice) - dotyczy przesyłek, których wartość przekracza 22.00 EUR i stanowiących efekt transakcji handlowej.
 • faktura pro forma (pro forma invoice) - dotyczy przesyłek, których wartość przekracza 22.00 EUR, lecz nie są one efektem transakcji handlowej i zostały przekazane bezpłatnie (np. próbki o większej wartości).
 • tłumaczenie faktury - dotyczy przesyłek, których wartość przekracza 22.00 EUR. Należy podać nazwę, zastosowanie/przeznaczenie, a czasem dodatkowe informacje (np. z jakich materiałów wykonano towar), które dotyczą każdej pozycji towarowej na fakturze w języku polskim. Nie zachodzi konieczność przedstawiania tłumaczenia przysięgłego.
 • deklaracja zgodności CE (declaration of conformity) - dotyczy m.in.: urządzeń elektrycznych, sprzętu medycznego, zabawek.
Pliki do pobrania

Inne / Nie znalazłem tematu w którym chcę się skontaktować

Czas oczekiwania na odpowiedź jest zależny od metody kontaktu. Pracujemy w dni robocze w godzinach 8:00-16:00
Kontakt on-line poprzez formularz lub adres e-mail
Najszybsze metody kontaktu
Pamiętaj, że na wiadomości odpisujemy w dni robocze od 8:00 do 16:00
Twoje dane są bezpieczne
biuro@allekurier.pl
Pamiętaj, że na wiadomości odpisujemy w dni robocze od 8:00 do 16:00
Inne sposoby kontaktu
Wylogowanie po okresie nieaktywności

Podaj swoje dane aby zalogować się ponownie.

   Zapomniałem hasło

Porozmawiaj z nami